Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce přístupných osobám s postižením

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce přístupných osobám s postižením

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Aplikace Skype pro firmy obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupnosti specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

S aplikací Skype pro firmy můžete pořádat online schůzky s až 250 účastníky. Kromě toho můžete volat svým kolegům a posílat jim zprávy. Prvky uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy se mění podle toho, jaký komunikační prvek vyberete: kontakty, konverzace, telefonní hovory nebo schůzky.

Pokud jste osoba se zhoršenými zrakovými schopnostmi či jinými omezeními, popř. pokud máte omezené pohybové možnosti, vytvořte si mentální model UI aplikace Skype pro firmy. Oblasti a konkrétní prvky UI jsou popsány v tabulce níže.

Oblast

Prvky, které najdete v této oblasti

První řádek: Řádek nabídek nebo vaše osobní sdělení

 • Pokud používáte výchozí zobrazení aplikace, v prvním řádku se objeví textové pole Co je dnes nového?. Je to místo pro vaše osobní sdělení.

 • Pokud jste změnili výchozí zobrazení tak, aby se v aplikaci zobrazoval řádek nabídek, objeví se tento řádek hned nahoře a pod ním bude následovat textové pole Co je dnes nového?.

Druhý řádek: Informace o vás

 • Uživatelské jméno

 • Nabídka Stav. Zde se zobrazuje váš stav, například Online, Zaneprázdněn(a) nebo Nerušit.

 • Tlačítka a textové poleNastavení místa. Zde se zobrazí místo, kde se nacházíte, nebo si zde toto místo můžete nastavit.

Třetí řádek: Skupina značek, podle kterých se mění informace zobrazené v hlavní oblasti uživatelského rozhraní a tlačítko Možnosti.

 • Karta Kontakty. Slouží k zobrazení informací o vašich kontaktech.

 • Karta Chatovací místnosti (pokud je dostupná pro váš účet). Slouží k zobrazení informací o chatovacích místnostech, k nimž patříte, nebo které sledujete.

 • Karta Konverzace. Slouží k zobrazení informací o vašich současných a minulých konverzacích.

 • Karta Telefon. Slouží k zobrazení informací o vaší hlasové poště a zobrazuje číselník, abyste mohli provádět telefonní hovory (pokud je tato možnost u vašeho účtu dostupná).

 • Karta Schůzky. Slouží k zobrazení informací o vašich plánovaných schůzkách.

 • Tlačítko Možnosti. Umožňuje vám přístup k nastavení aplikace.

 • Tlačítko Zobrazit nabídku. Umožňuje přístup k těmto tlačítkům a nabídkám:

  • Nabídka Soubor

  • Tlačítko Sejít se hned

  • Nabídka Nástroje

  • Nabídka Nápověda

  • Přepínací tlačítko Zobrazit řádek nabídek. Zobrazí nebo skryje nabídky aplikace v prvním řádku uživatelského rozhraní.

Proměnný počet řádků: Informace, která odpovídá vybranému komunikačnímu prvku

Když kliknete na tlačítko Kontakty, zobrazí se tyto informace:

 • Vyhledávací pole Vyhledat uživatele. Slouží k hledání lidí ve vaší organizaci nebo adresáři aplikace Skype pro firmy (pokud je v organizaci dostupný).

 • Tlačítka zobrazení Kontakt:

  • Karta Skupiny. Zobrazí vaše kontakty seřazené podle skupin, do kterých patří (Oblíbené, vlastní a ostatní).

  • Karta Stav. Zobrazí vaše kontakty seřazené podle stavu, například Online nebo Nepřítomný a tak dále.

  • Karta Vztahy. Zobrazí vaše kontakty seřazené podle jejich nastavení úrovně soukromí, například Kolegové, Přátelé a Rodina nebo třeba Pracovní skupiny.

  • Karta Noví. Zobrazí lidi, kteří si vás přidali do svého seznamu kontaktů.

  • Tlačítko Přidat kontakt, Vytvořit skupinu a Upravit seznam kontaktů. Slouží k přidání nových kontaktů, vytváření skupin a úpravě možností zobrazení.

 • U každého kontaktu se zobrazuje jméno, stav a možnosti zařízení (například S možností videa).

Když kliknete na kartu Konverzace, zobrazí se tyto informace:

 • Karta Všechny konverzace. Slouží k zobrazení všech vašich současných a minulých konverzací.

 • Tlačítko Zmeškané. Zobrazí konverzace, které jste zmeškali.

 • Karta Hovory. Zobrazí historii vašich telefonních hovorů.

 • Všechny vaše konverzace nebo všechny hovory z vaší historie.

Když kliknete na kartu Telefon, zobrazí se tyto informace (je-li to pro váš účet povoleno):

 • Vyhledávací pole Vyhledat uživatele, nebo vytočit číslo. Slouží k hledání lidí ve vaší organizaci nebo zadání čísla, které se má vytočit.

 • Tlačítka Číselník. Umožňují vám zadat telefonní číslo, nebo zopakovat vytáčení naposledy zadaného čísla a provést telefonní hovor.

 • Nabídka Zobrazit možnosti hlasové pošty. V této nabídce můžete použít tyto příkazy: Volat hlasovou schránku, Změnit pozdravy a Nastavit hlasovou poštu.

 • Všechny vaše hlasové zprávy.

Když kliknete na kartu Schůzky, zobrazí se tyto informace:

 • Tlačítko Sejít se hned. Ihned zahájí schůzku.

 • Všechny vaše schůzky seřazené podle plánovaného data.

Poslední řádek: Informace o vašem primárním zařízení

Nabídka Vybrat primární zařízení. Zde se zobrazí informace o zvuku a zobrazení vašeho primárního zařízení.

Navigace pomocí klávesnice

Níže jsou uvedeny některé často používané klávesové zkratky v aplikaci Skype pro firmy:

 • Pokud chcete zobrazit nebo skrýt řádek nabídek v horní části uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy, stiskněte klávesu Alt. Když je řádek nabídek zobrazený, můžete libovolnou nabídku otevřít tak, že ihned po stisknutí klávesy Alt stisknete klávesu s písmenem, které je v názvu nabídky podtržené (často to bývá první písmeno). Jednotlivé položky nabídky pak můžete otevřít stisknutím klávesy s písmenem, které je v názvu položky podtržené (často to bývá první písmeno). Pokud chcete například otevřít položku Možnosti v nabídce Nástroje, stiskněte kombinaci kláves Alt+T+O.

 • Jednotlivé ovládací prvky uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy můžete procházet pomocí klávesy Tab (dopředu) nebo kláves Shift+Tab (dozadu). K procházení některých prvků je potřeba použít klávesy se šipkami.

 • Libovolný typ komunikace s kontaktem zahájíte výběrem tohoto kontaktu a stiskem klávesy Enter. Otevře se samostatné okno s komunikací.

Další informace o konkrétních klávesových zkratkách pro aplikaci Skype pro firmy najdete v části Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

Speciální ohledy Skypu pro firmy

Změna velikosti textu rychlých zpráv

Pokud chcete změnit velikost písma konverzací, postupujte následovně:

 • V okně konverzace klikněte na tlačítko Další možnosti.

 • V nabídce vyberte položku Velikost textu rychlých zpráv.

 • Vyberte velikost, ve které se má text zobrazovat.

  Poznámka : Změní se tím velikost písma na vaší obrazovce, ale ne velikost písma ve zprávě, kterou odesíláte.

Nastavení hlasitosti čtečky obrazovky při volání nebo přijetí hovoru

Pokud máte na počítači ovládací prvky zvuku Dolby, při zahájení hovoru v aplikaci Skype pro firmy může dojít k zeslabení zvuku čtečky obrazovky. Jedná se o známý problém, na jehož řešení se pracuje ve Windows 10 pro všechny výrobce zvukových zařízení. Než se ale tento problém vyřeší pro všechna zařízení, snížení hlasitosti můžete zabránit dvěma způsoby:

 • Připojte externí reproduktory USB.Reproduktory bez USB využívají vestavěný zvuk zařízení s ovladačem Dolby. Připojte k zařízení externí reproduktory USB a použijte je namísto vestavěných reproduktorů zařízení nebo reproduktorů připojených do zdířky sluchátek.

 • Ovladači zvuku zakažte funkci Dolby. To provedete následovně:

  1. Ve Windows 10 přejděte do Ovládacích panelů a otevřete nastavení Zvuk.

  2. V dialogovém okně nastavení Zvuk vyberte kartu Přehrávání a na ní zvolte své zvukové zařízení.

  3. Klikněte na tlačítko Vlastnosti, v dialogovém okně Vlastnosti přejděte na kartu Dolby a vypněte funkci Dolby. Potvrďte tlačítkem OK.

  4. V dialogovém okně nastavení Zvuk vyberte tlačítko OK.

Zapnutí režimu textového telefonu (TTY) ve Skypu pro firmy

Pokud používáte telefon pro neslyšící (TTY), v aplikaci Skype pro firmy zapnete režim TTY následovně:

 1. V řádku nabídek vyberte Nástroje > Možnosti nebo klikněte na tlačítko Možnosti.

 2. Vyberte kartu Telefony a na ní v části Usnadnění používání telefonu zaškrtněte možnost Zapnout režim TTY.

 3. Vyberte tlačítko OK.

Používání Skypu pro firmy s rozpoznáváním řeči

Nástroje pro rozpoznávání řeči jsou užitečné pro uživatele, kteří mají omezenou mobilitu a potřebují ovládat produkty Microsoft včetně aplikace Skype pro firmy pomocí hlasových příkazů (je to pro ně pohodlnější než klávesnice a myš).

Pro rozpoznávání řeči můžete používat nástroje od jiných výrobců nebo použít funkci nazvanou Rozpoznávání řeči, která je součástí operačního systému Windows. Pokud chcete zjistit, jak na svém počítači zapnout Rozpoznávání řeči, přejděte do tématu Používání rozpoznávání řeči.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k uskutečnění nebo přijetí volání ve Skypu pro firmy

Sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy na Macu obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupností specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy na počítačích Mac

S aplikací Skype pro firmy můžete pořádat online schůzky s až 250 účastníky. Kromě toho můžete volat svým kolegům a posílat jim zprávy. Prvky uživatelského rozhraní aplikace Skype pro firmy se mění podle toho, jaký komunikační prvek vyberete: konverzace, schůzky, telefonní hovory nebo kontakty.

Pokud jste osoba se zhoršenými zrakovými schopnostmi či jinými omezeními, popř. pokud máte omezené pohybové možnosti, vytvořte si mentální model UI aplikace Skype pro firmy. Oblasti a konkrétní prvky UI jsou popsány v tabulce níže.

Oblast

Prvky, které najdete v této oblasti

První sloupec: skupina Hlavní navigace

 • Vyskakovací tlačítko Můj profil:

  • Úprava informací o dostupnosti

  • Místo pro napsání osobního sdělení o stavu

 • Karta Konverzace

 • Karta Schůzky

 • Karta Hovory

 • Karta Kontakty

Druhý sloupec: podokno se seznamem položek souvisejících s jednotlivými hlavními položkami skupiny navigace

 • Konverzace:

  • Pole Prohledat konverzace

  • Seznam rychlých zpráv

 • Schůzky:

  • Seznam plánovaných schůzek

 • Hovory:

  • Možnost Všechny hovory

  • Možnost Zmeškané hovory

  • Uložené hovory (pokud existují)

  • Možnost Hlasová schránka (podle nastavení)

 • Kontakty zahrnují:

  • Pole Prohledat kontakty

  • Skupina kontaktů Oblíbené

  • Skupina Ostatní kontakty

Třetí sloupec: podokno s podrobnostmi položky vybrané ve druhém sloupci.

 • Zobrazení podrobností rychlých zpráv, hovorů, kontaktů a schůzek.

 • Připojení k vybrané schůzce.

Ve výchozím nastavení aplikace Skype pro firmy na Macu je při spuštění vybrána karta Kontakty a fokus je na poli Prohledat kontakty.

Zobrazení konverzací v samostatných oknech

Ve výchozím nastavení aplikace Skype pro firmy na Macu se zobrazují všechny konverzace rychlých zpráv (IM) s kontaktem v jiném podokně stejného okna. Můžete ale dávat přednost zobrazení konverzací v samostatných oknech.

 1. V předvolbách aplikace Skype pro firmy je ve výchozím nastavení vybrána karta Obecné. Uslyšíte: „General, selected, button“ (Obecné, vybráno, tlačítko). Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  Poznámka : Pokud chcete přejít k položce Předvolby, stiskněte klávesy Command+čárka (,)

 2. Opakujte stisknutí klávesy Tab, dokud neuslyšíte „Show Conversations in Separate Windows, unchecked check box“ (Zobrazit konverzace v samostatných oknech, zaškrtávací políčko nezaškrtnuto). Pro výběr možnosti stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Zapnutí zvuků pro příchozí zprávy a hovory

Zvukové efekty pro příchozí zprávy slouží k upozornění na nové rychlé zprávy nebo příchozí hovory.

 1. V předvolbách aplikace Skype pro firmy stiskněte opakovaně šipku doleva nebo doprava nebo tabulátor, dokud neuslyšíte „Notifications, selected, button“ (Oznámení, vybráno, tlačítko). Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 2. Stiskněte opakovaně šipku doleva nebo doprava nebo klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Play sounds related to calls, unchecked check box“ (Přehrávat zvuky spojené s hovory, zaškrtávací políčko nezaškrtnuto). Pro výběr možnosti stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně šipku doleva nebo doprava nebo klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Play sounds related to messages, unchecked check box“ (Přehrávat zvuky spojené se zprávami, zaškrtávací políčko nezaškrtnuto). Pro výběr možnosti stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  Tip : Pokud nechcete zobrazovat oznámení ve chvíli, kdy sdílíte svou obrazovku, stiskněte opakovaně šipku doleva nebo doprava nebo klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Stop notifications while sharing screens, unchecked check box“ (Zastavit oznámení při sdílení obrazovek, zaškrtávací políčko nezaškrtnuto). Pro výběr možnosti stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

Navigace pomocí klávesnice

Když je zapnutá čtečka VoiceOver, musí být zapnutá taky rychlá navigace. Klávesy Control a Option se nazývají „klávesy VoiceOver“ nebo „klávesy Control+Option“. Pro zadání příkazů VoiceOveru stiskněte a podržte klávesy Control+Option zároveň s jednou či více dalšími klávesami. V tomto tématu se namísto názvů Control+Option používají skutečné názvy kláves.

 • Hlavním oknem lze procházet pomocí kláves Control+Option+šipky.

 • Pro použití jednotlivých položek stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka dolů.

 • Výběr položky nebo zrušení výběru se provádí stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

 • Pro odchod z položek stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka nahoru.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter.

 • Z nabídky nebo seznamu odejdete stisknutím klávesy Esc.

 • Pro přístup do řádku nabídek stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte „Menu bar, Apple“ (Řádek nabídek, Apple).

Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy.

Použití nástroje VoiceOver Item Chooser

K usnadnění procházení aplikací Skype pro firmy můžete využít také nástroj VoiceOver Item Chooser. Tento nástroj aktivujete stisknutím kombinace kláves Control+Option+I. Uslyšíte „Item Chooser-menu“ (Nabídka nástroje Item Chooser). Potom můžete pomocí šipek procházet nabídkou a poslouchat jednotlivé obsahy.

Přechod na předvolby Skypu pro firmy

Stiskněte Command+čárka (,). Uslyšíte: „Preferences, General“ (Předvolby, Obecné). Potom můžete oknem procházet a poslechnout si jednotlivé možnosti.

Viz také

Používání čtečky obrazovky k uskutečnění nebo příjem hovoru ve Skypu pro firmy

Sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy pro zařízení iPhone a iPad obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupností specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

Po spuštění aplikace Skype pro firmy v zařízení iPhone se v rozložení zobrazí následující prvky:

Poznámka : Aplikace Skype pro firmy vybírá, co se zobrazí, na základě nedávné aktivity. Zobrazené položky se mohou ve vašem zařízení lišit.

 • Váš profil, tlačítko Schůzky, tlačítko Telefon pro hovory (pokud je tato možnost u vašeho účtu dostupná) a tlačítko Kontakty.

 • Pole Prohledat kontakty.

 • Nadpis Nadcházející (pokud máte nadcházející schůzky)

 • Nadpis Poslední se seznamem posledních komunikací včetně schůzek

Navigace dotykovým ovládáním

Navigace dotykovým ovládáním pomocí nástroje VoiceOver.

 • Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte třemi prsty požadovaným směrem.

 • Pokud chcete vybrat příkaz nebo prvek UI, klepněte jednou.

 • Pokud chcete vybraný příkaz nebo prvek UI aktivovat, klepněte dvakrát.

Viz také

Použití VoiceOveru k volání ve Skypu pro firmy na zařízeních iPhone a iPad

Použití VoiceOveru ke sdílení obrazovky ve Skypu pro firmy na zařízeních iPhone a iPad

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy pro Android obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, používání aplikace pro schůzky a zasílání zpráv. Více informací o nastavení a funkcích přístupností specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

Po spuštění aplikace Skype pro firmy v telefonu se systémem Android se v rozložení zobrazí následující prvky:

Poznámka : Aplikace Skype pro firmy vybírá, co se zobrazí, na základě nedávné aktivity. Zobrazené položky se mohou ve vašem zařízení lišit.

 • Váš profil, tlačítko Schůzky, tlačítko Telefon pro hovory (pokud je tato možnost u vašeho účtu dostupná) a tlačítko Kontakty.

 • Pole Prohledat kontakty nebo Prohledat adresář společnosti (podle nastavení vašeho účtu).

 • Nadpis Nadcházející (pokud máte nadcházející schůzky)

 • Nadpis Poslední se seznamem posledních komunikací včetně schůzek

Navigace dotykovým ovládáním

Navigace dotykovým ovládáním pomocí funkce TalkBack.

 • Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte dvěma prsty požadovaným směrem.

 • Pokud chcete vybrat příkaz nebo prvek UI, klepněte jednou.

 • Pokud chcete vybraný příkaz nebo prvek UI aktivovat, klepněte dvakrát.

Viz také

Použití funkce TalkBack ve Skypu pro firmy pro Android k volání

Použití funkce TalkBack ve Skypu pro firmy pro Android ke sdílení prezentace

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu zahrnuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními používání aplikace pro zasílání zpráv.

Poznámky : 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Skype pro firmy v rámci Outlook na webu běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook na webu.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Skypu pro firmy

Aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu běží v rámci Outlook na webu. Pokud ji chcete otevřít, zvolte tlačítko Skype na stejném řádku, který obsahuje spouštěcí program aplikace Office 365.

Po spuštění aplikace Skype pro firmy se v rozložení zobrazí následující prvky:

 • Seznam Kontakty. Aplikace se otevře s fokusem na seznam Kontakty. Můžete si vybrat mezi kartou Všechny kontakty, kdy se přečtou všechny kontakty ve vašem seznamu, nebo kartou Online, kdy se přečtou pouze kontakty, které jsou nyní online.

 • Pole Prohledat Skype k vyhledání kontaktu.

 • Tlačítko Nová konverzace spustí novou instanci rychlých zpráv vybranému kontaktu.

 • Otevřené konverzace (pokud existují).

Navigace pomocí klávesnice

Procházení aplikace Skype pro firmy v rámci Outlook na webu a přepínání mezi prvky obrazovky pomocí klávesnice.

 • Jednotlivé prvky v aplikaci Skype pro firmy v rámci Outlook na webu můžete procházet pomocí klávesy Tab (dopředu) nebo kláves Shift+Tab (dozadu). Stisknutím klávesy Enter prvek vyberete.

 • Chcete-li přejít z karty Všechny kontakty na seznam Kontakty, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte jméno prvního kontaktu.

 • Pokud chcete procházet jména svých kontaktů v seznamu Kontakty, stiskněte šipku dolů nebo šipku nahoru. Jakmile se přesunete na kontakt, uslyšíte jméno kontaktu nebo jeho e-mail a aktuální stav. Pokud chcete zahájit konverzaci s aktuálně vybraným kontaktem, stiskněte klávesu Enter.

 • Pokud chcete aplikaci Skype pro firmy ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k odesílání rychlých zpráv ze Skypu pro firmy v Outlooku na webu

Použití čtečky obrazovky ke správě oznámení ve Skypu pro firmy v Outlooku na webu

Přístupnější schůzky ve Skypu pro firmy

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×