Zdrojové varianty

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mnoho společností má celosvětovou působnost a některé společnosti musí i na domácím trhu oslovovat zákazníky hovořící různými jazyky. V důsledku této různorodosti je často nutné, aby publikování webů bylo přizpůsobeno různým kulturám, trhům a zeměpisným oblastem.

V tomto článku

Základní informace

Konfigurace nastavení varianty

Přehled

Údržba řady různých verzí čili „variant“ webů nebo stránek je obtížná a časově náročná, protože je často obtížné koordinovat vytváření a aktualizace obsahu mezi jednotlivými variantami.

Pro zjednodušení tohoto procesu mohou vlastníci webu definovat řadu variant webu a jednu z nich označit jako primární neboli zdrojovou variantu. Změny zdrojové varianty lze automaticky nebo ručně rozšířit na cílové varianty. Při aktualizaci zdrojové varianty je zajištěno, že změny budou provedeny i ve všech ostatních, cílových variantách. Aby byla možná integrace s překladatelskými službami jiných společností, je tento systém integrován s pracovním postupem a importem a exportem obsahu. Po dokončení překladu je možné aktualizace importovat a odeslat je ke konečnému schválení prostřednictvím systému pracovních postupů.

Začátek stránky

Konfigurace nastavení varianty

Chcete-li umožnit používání variant a jejich funkcí, je nutné pro weby nebo stránky publikování nakonfigurovat nastavení variant.

Poznámka : V rámci kolekce webů lze používat pouze jednu zdrojovou variantu. Vícezdrojové varianty nejsou podporovány.

 1. Začnete na webu nejvyšší úrovně z kolekce webů, v nabídce Akce webu Obrázek tlačítka , přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na Upravit všechna nastavení webu.

 2. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Správa kolekce webů na možnost Varianty.

 3. V části Domovská stránka variant zadejte umístění, ve kterém budou vytvořeny cílové varianty a zdrojová varianta.

  V některých případech není nutné překládat celou kolekci webů. Jako variantu můžete nadefinovat pouze část webu Příspěvky. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte na část webu, kterou chcete nastavit jako společné umístění všech variant - jak zdrojové, tak cílových.

 4. V části Automatické vytvoření proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li automaticky vytvářet všechny varianty  - například francouzský, španělský a německý překlad webu nebo stránky - klepněte na možnost Automaticky vytvořit varianty webu a stránek.

  • Chcete-li, aby vlastník webu nebo stránky určoval, kdy má být web nebo stránka vytvořena, klepněte na možnost Automaticky nevytvářet varianty webu a stránek.

 5. V části Znovu vytvořit odstraněnou cílovou stránku určete, co se má stát v případě, kdy je stránka varianty odstraněna a její zdrojová varianta je aktualizována. Je-li například zdrojová varianta v angličtině a cílová varianta, která je v japonštině, je vlastníkem japonského webu odstraněna, určete, zda se při novém publikování zdrojové stránky opět vytvoří i cílová japonská stránka.

  Provedením jedné z následujících akcí určete, má-li být odstraněná cílová stránka znovu vytvořena:

  • Pokud nechcete, aby při novém publikování zdrojové stránky byla vytvořena i nová cílová stránka, klepněte na možnost Nevytvářet znovu novou cílovou stránku při opětovném publikování zdrojové stránky.

  • Chcete-li, aby se při novém publikování zdrojové stránky znovu vytvořila nová cílová stránka, klepněte na možnost Znovu vytvořit novou cílovou stránku při opětovném publikování zdrojové stránky.

 6. Chcete-li odeslat upozornění, že byl vytvořen nový podřízený web nebo nová stránka cílového webu, nebo že byla cílová stránka aktualizována revizemi ze zdrojové varianty, klepněte na možnost Odeslat e-mailové oznámení vlastníkům, je-li vytvořen nový web či stránka nebo je-li stránka aktualizována systémem správy variant.

  Je-li vytvořen podřízený web, e-mailová zpráva se odešle vlastníkovi nadřazeného dílčího webu, ve kterém je vytvořen nový podřízený web. Je-li cílová stránka aktualizována v důsledku změny její zdrojové varianty, odešle se zpráva vlastníkovi webu, na kterém je umístěn seznam stránek.

 7. V části Prostředky určete, zda chcete, aby nová varianta stránky používala stejné prostředky jako zdrojová stránka, nebo aby používala kopie těchto prostředků vytvořené v umístění nové varianty stránky. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít existující prostředky, klepněte na možnost Odkázat na existující prostředky.

  • Chcete-li prostředky zkopírovat, klepněte na možnost Kopírovat prostředky.

   Jestliže zdrojová varianta stránky obsahuje obrázek, který je v globální kolekci webů a je komukoli dostupný, můžete tento obrázek nadále používat. Pokud však zdrojová varianta stránky odkazuje na prostředky, které jsou pro daný web místní, můžete prostředky buď zkopírovat tak, aby byly místní pro cílový web, nebo na ně nadále odkazovat ze zdrojové varianty.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×