Zastavení synchronizace ve sdílené složce v SharePointu Workspace 2010

Synchronizaci sdílené složky můžete zastavit v době, kdy ji používáte, nebo ze spouštěcího panelu.

Zastavení synchronizace během používání sdílené složky

Klikněte na Ukončit synchronizaci název sdílené složky v podokně Úlohy synchronizace.

Poznámka :  Tato akce má vliv jenom na počítač, ve kterém tuto možnost vyberete. Pokud chcete synchronizaci určité sdílené složky zastavit na všech počítačích, na kterých máte svůj účet, musíte vybrat příslušnou možnost odstranění, jak popisujeme níže.

Zastavení synchronizace ze spouštěcího panelu

  1. Klikněte na sdílenou složku, kterou chcete přestat synchronizovat.

  2. Na kartě Domů klikněte na šipku dolů u tlačítka Odstranit a pak na požadovanou možnost odstranění.

    Podrobnosti

    • Odstranit: Sdílená složka se odstraní z vašeho účtu na tomto počítači. Pokud jste ale svůj účet přidali přinejmenším na jeden další počítač, tato sdílená složka bude dál uvedená v kategorii „Nikoli v tomto počítači“. Pokud by bylo třeba, šlo by odstraněnou sdílenou složku obnovit přenesením z jiného počítače.

    • Odstranit ze všech počítačů: Sdílená složka se odstraní ze všech počítačů, na kterých máte svůj účet. Vaše členství ve sdílené složce se ukončí a obnovit se dá jen tak, že vás jiný člen pozve znova. Tato možnost se zobrazí jenom v případě, že máte svůj účet na víc než jednom počítači.

    • Odstranit pro všechny členy: Sdílená složka se odstraní z počítačů všech členů pracovního prostoru. Tato možnost je dostupná jenom pro správce. Tuto možnost použijte jenom v případě, kdy jste si jistí, že nikdo z členů už sdílenou složku nepoužívá a že proběhla archivace všech důležitých informací.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×