Zarovnání objektů

Textová pole, Obrázek, Automatické tvary a Nakreslený objekt můžete uspořádat tak, aby byly vyrovnány s čarou mřížky nebo se ObrázekZnačka pravítka. Objekty můžete také vyrovnat vzájemně tak, že bude umístění jednoho objektu určeno vzhledem k umístění jiného objektu, skupiny objektů nebo vzhledem k okrajům.

Zarovnání objektů do řádku

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat.

 2. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Zarovnat či rozmístit a poté vyberte požadovaný příkaz.

  Tip

  Chcete-li objekty zarovnat na střed stránky, klepněte na příkaz Vzhledem k vodítkům okrajů a poté klepněte na příkaz Zarovnat na střed.

Zarovnání objektu podle jiného objektu, čáry mřížky nebo značky pravítka

Příkazy Přichytit nastavují objekt tak, že se přichytává k blízkým objektům podobně jako magnet.

 1. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Přichytit a poté vyberte požadovaný příkaz.

 2. Vyberte objekt, který chcete přesunout.

  Kolem objektu se zobrazí úchyty.

  Obrázek růže se zeleným otáčecím úchytem

 3. Umístěte ukazatel myši nad objekt a počkejte, dokud se nezmění na ukazatel přesunutí Ukazatel přesunutí .

 4. Přetáhněte objekt, dokud se jeho okraj nepřichytí k Vodítka, k objektu nebo ke ObrázekZnačka pravítka, se kterými chcete objekt zarovnat.

Poznámka : 

 • Objekt se přichytí k vodítkům i v případě, že jsou vodítka skryta.

 • Pokud jste zapnuli všechny možnosti podnabídky Přichytit, pokusí se aplikace Microsoft Publisher nejprve přichytit objekty k nejbližšímu vodítku. Pokud žádné blízké vodítko neexistuje, aplikace Publisher přichytí objekt k nejbližšímu objektu. Pokud neexistují žádné blízké objekty, aplikace Publisher přichytí objekt k nejbližší značce pravítka.

Zarovnání objektů vzhledem k okraji

 1. Vyberte objekty, které chcete zarovnat.

 2. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Zarovnat či rozmístit a poté klepněte na příkaz Vzhledem k vodítkům okrajů Button image .

 3. Zvolte jiný příkaz podnabídky Zarovnat či rozmístit.

  Tip

  Chcete-li objekty zarovnat na střed stránky, klepněte na příkaz Vzhledem k vodítkům okrajů a poté klepněte na příkaz Zarovnat na střed.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×