Zarovnání a rozmístění objektů

Zarovnání nebo rozmístění objektů můžete provést buď navzájem vzhledem k těmto objektům, nebo vzhledem k Vodítka okrajů.

Zarovnání a rozmístění objektů navzájem vzhledem k těmto objektům

 1. Podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na všechny objekty, které chcete zarovnat.

 2. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Zarovnat či rozmístit a poté vyberte jeden z následujících příkazů:

  • Zarovnat doleva, chcete-li zarovnat levé okraje objektů;

  • Zarovnat na střed, chcete-li svisle zarovnat středy objektů;

  • Zarovnat doprava, chcete-li zarovnat pravé okraje objektů;

  • Zarovnat nahoru, chcete-li zarovnat horní okraje objektů;

  • Zarovnat doprostřed, chcete-li vodorovně zarovnat středy objektů;

  • Zarovnat dolů, chcete-li zarovnat dolní okraje objektů;

  • Rozmístit vodorovně, chcete-li rozmístit objekty rovnoměrně vodorovně;

  • Rozmístit svisle, chcete-li rozmístit objekty rovnoměrně svisle.

Zarovnání a rozmístění objektů vzhledem k vodítkům okrajů

 1. Podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na všechny objekty, které chcete zarovnat.

 2. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Zarovnat či rozmístit a poté klepněte na příkaz Vzhledem k vodítkům okrajů.

 3. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Zarovnat či rozmístit a poté vyberte jeden z následujících příkazů:

  • Zarovnat doleva, chcete-li zarovnat levý okraj všech objektů podle levého vodítka okrajů;

  • Zarovnat na střed, chcete-li svisle zarovnat středy všech objektů podle středu vodítek okrajů;

  • Zarovnat doprava, chcete-li zarovnat pravý okraj všech objektů podle pravého vodítka okrajů;

  • Zarovnat nahoru, chcete-li zarovnat horní okraj všech objektů podle horního vodítka okrajů;

  • Zarovnat doprostřed, chcete-li vodorovně zarovnat středy všech objektů podle středu vodítek okrajů;

  • Zarovnat dolů, chcete-li zarovnat dolní okraje objektů podle dolního vodítka okrajů;

  • Rozmístit vodorovně, chcete-li rovnoměrně uspořádat objekty vodorovně vzhledem k levému a pravému vodítku okrajů;

  • Rozmístit svisle, chcete-li rovnoměrně uspořádat objekty svisle vzhledem k hornímu a dolnímu vodítku okrajů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×