Zarovnání textu nebo přizpůsobení okrajů v textovém poli

V textovém poli ve Wordu můžete text zarovnat vodorovně nebo svisle a můžete taky upravit okraje. Vodorovné zarovnání určuje, jak se levá a pravá hrana odstavce vejde mezi levý a pravý okraj textového pole. Svislé zarovnání určuje umístění textu mezi horní a dolní okraje textového pole. Okraje můžete upravit a nastavit je širší nebo užší.

Udělejte některou z těchto věcí:

Zarovnání textu ve vodorovném směru

  1. V textovém poli vyberte text, pro který chcete změnit vodorovné zarovnání.

  2. Na kartě Domů v části Odstavec klikněte na požadovanou možnost zarovnání  Karta Domů, skupina Odstavec, Zarovnání textu .

Zarovnání textu ve svislém směru

Všechen text v textovém poli můžete zarovnat k hornímu okraji, středu nebo dolnímu okraji textového pole.

  1. Kliknutím vyberte vnější hranu textového pole.

  2. Klikněte na kartu Formát (nachová kontextová karta, která se zobrazí vedle karty Domů) a potom v části Textové pole klikněte na Změnit zarovnání textu v textovém poli  Tlačítko změny zarovnání textu v textovém poli .

  3. Klikněte na požadovanou možnost zarovnání.

Úprava okrajů textového pole

  1. Kliknutím vyberte vnější hranu textového pole.

  2. V nabídce Formát klikněte na Obrazec.

  3. V levém podokně dialogového okna Formát obrazce klikněte na Textové pole.

  4. V části Vnitřní okraj zvětšete nebo zmenšete vzdálenost mezi textem a vnějším ohraničením textového pole.

Viz taky

Zarovnání objektů

Řízení obtékání textu kolem objektů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×