Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Zarovnání textu a odstavců ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesu a čtečky obrazovky Chcete-li změnit zarovnání textu v dokumentech. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Se dozvíte, jak rychle zarovnat na střed text, Zarovnat na okraji doprava nebo doleva nebo ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci, aby levý a pravý okraj i zarovnání. Budete taky naučíte ve svislém směru zarovnání stránky.

Popisu zarovnání v dokumentech Word lišit podle toho, čtečka obrazovky. Budete muset upravit nastavení podrobností čtečka obrazovky. Například slyšet popis zarovnání textu v JAWS, stisknutím klávesy Insert + F. V programu Předčítání stiskněte Předčítání klíčové + 0. Další informace najdete v příručce si přečtěte následující dokumentaci čtečka obrazovky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Zarovnání textu doleva

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + L.

Zarovnání textu doprava

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + R.

Zarovnání textu na střed

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Zarovnáním text může být obtížné číst pro lidi, kteří mají nějaké postižení čtení, například dyslexie. Zpřístupnění dokumentu jako jako možné, zvolte styl různých zarovnání.

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Stiskněte klávesy Ctrl+J.

Svislé zarovnání stránky

Zarovnávání stránku svisle, například k vytvoření titulní stránky. Svislé zarovnání umístí u vybraného textu relativní horního a dolního okraje.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do textu, který chcete svislé zarovnání.

 2. Otevřete dialogové okno Vzhled stránky, stiskněte klávesy Alt + P, S, t.

 3. Stiskněte Shift + Tab, dokud například uslyšíte aktuálně vybrané kartě, "Vybrané, kartu okraje."

 4. Stisknutím klávesy šipka doprava, dokud uslyšíte: "Vybrané, karta rozložení."

 5. Stisknutím kombinace kláves Alt + V. Fokus přesune do seznamu Svislé zarovnání možnosti.

 6. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud dozvíme a stiskněte klávesu Enter.

 7. Chcete-li použít svislé zarovnání do dokumentu, stiskněte klávesu Enter.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+E.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vlevo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stiskněte Alt+Ů a potom stiskněte Á a Alt+R.

 3. V oblasti Odsazení zadejte do pole Vpravo číslo v palcích nebo pomocí kláves se šipkami měňte odsazení po 1/10 palce.

  Poznámka: Pokud chcete zadat odsazení v jiných jednotkách než v palcích, zadejte číslo následované měrnou jednotkou, například 12 pt (12 bodů), 1 cm (1 centimetr) nebo 15 px (15 pixelů).

 4. Změny potvrďte stisknutím klávesy Enter.

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo se chcete dozvědět o dalších možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Stisknutím kláves Alt+Ě přejděte do pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 3. Zadejte klíčové slovo nebo frázi související s úkolu a stisknutím klávesy Šipka dolů a vyberte si z pole výsledky hledání. Zadejte například Zarovnání textu pro související akce, jako je tlačítko Zarovnat doprava. Některé výsledky může být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Když chcete nějakou možnost zvolit, stiskněte na ní klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word pro Mac klávesnice a VoiceOver předdefinované Mac OS čtečce obrazovky, pokud chcete změnit zarovnání textu. Word pro Mac obvykle Zarovná text ve vodorovném směru na levém okraji a ponechá pravý okraj zůstane nepravidelný. Můžete zarovnání textu, Zarovnat doprava nebo doleva okrajů nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj. Můžete taky zarovnání stránky ve svislém směru

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnání doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Odstavce v dokumentu můžete rychle naformátovat na požadované zarovnání.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete zarovnat.

  Tip: Pokud chcete vybrat část textu, podržte Shift a pomocí kláves se šipkami pohybujte kurzorem.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec. Fokus je na kartě Odsazení a mezery.

 3. Pokud chcete přejít do nabídky Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka doprava. Nabídku rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+M. Pokud chcete přejít na některou možnost v nabídce Zarovnání, stiskněte Control+Option+klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů. Při procházení vám čtečka bude oznamovat možnosti.

  Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník.

  Upozornění: Zarovnáním text může být obtížné číst pro lidi, kteří mají nějaké postižení čtení, například dyslexie. Chcete-li dokumentu co nejvíce podporovat funkce usnadnění, zvolte styl různých zarovnání.

 4. Pokud chcete vrátit do dokumentu, stiskněte ENTER.

Svislé zarovnání stránky

Zarovnávání stránku svisle, například k vytvoření titulní stránky. Svislé zarovnání umístí u vybraného textu relativní horního a dolního okraje.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do textu, který chcete svislé zarovnání.

 2. Stiskněte ovládací prvek + možnost + M. Fokus přesune na řádek nabídek Apple. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Formát" a stiskněte MEZERNÍK.

 3. Pomocí klávesy ovládací prvek + možnost + šipka dolů, dokud nebude dozvíme "Dokument" a stiskněte MEZERNÍK. Uslyšíte: "Okraje, karta."

 4. Stisknutím klávesy ŠIPKA ovládací prvek + možnost + šipka vpravo jednou. Uslyšíte: "Rozložení". Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Svislé zarovnání." V nabídce svislé zarovnání se fokus.

 6. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte možnost a potom stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 7. Chcete-li použít svislé zarovnání do dokumentu, stiskněte ENTER.

Úprava odsazení odstavce

Pokud chcete text odsadit o určitou vzdálenost, můžete přidat odsazení od levého nebo pravého okraje stránky.

 1. Vyberte v dokumentu odstavce, které chcete odsadit.

 2. Pokud chcete naformátovat odstavec, použijte klávesovou zkratku Option+Command+M. Otevře se dialogové okno Odstavec.

 3. Volby ve skupině Odsazení nabízejí následující možnosti:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, řízení + možnost + šipka vpravo šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte: "před text,."

  • Zvětšení odsazení vpravo přidáte ovládací prvek + možnost + šipka vpravo šipku opakovaným stisknutím klávesy uslyšíte: "za textem."

  Pokud chcete nastavit velikost odsazení, zadejte číslo v palcích nebo nastavte velikost odsazení pomocí šipkových kláves nahoru a dolů po krocích 0,1 palce. Velikost odsazení vám bude oznámena.

 4. Chcete-li použít změny a vraťte se do dokumentu, stiskněte ENTER.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word pro iOS klávesnice a funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky, pokud chcete změnit zarovnání textu. Word pro iOS obvykle Zarovná text ve vodorovném směru na levém okraji a ponechá pravý okraj zůstane nepravidelný. Můžete zarovnání textu, Zarovnat doprava nebo doleva okrajů nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj. Zarovnání stránky svisle, například vytvořit titulní stránku, přepněte na plnou desktopovou verzi aplikace Word.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnané doleva, Zarovnat doprava, na střed nebo bloku textu. Je můžete rychle tak naformátovat odstavce ve vašem dokumentu zarovnání, který chcete použít.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní VoiceOver přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit zarovnání. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na pásu karet, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Zobrazit pás karet, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu Domů."

 3. Na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Zarovnat doleva, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Pokud chcete zarovnat text doprava, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Zarovnat doprava, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zarovnání textu, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnání textu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "do bloku textu, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

   Poznámka: Zarovnání vybraného se ohlásí, jako "Tlačítko vybrané < zarovnání >,."

   Poznámka: Zarovnáním text může být obtížné číst pro lidi, kteří mají nějaké postižení čtení, například dyslexie. Chcete-li dokumentu co nejvíce podporovat funkce usnadnění, zvolte styl různých zarovnání.

 4. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "skrývat pás karet, tlačítko," a poklepáním displej.

Úprava odsazení odstavce

Přidání odsazení z levý nebo pravý okraj stránky.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní VoiceOver přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit zarovnání. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zmenšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

  • Přidání odsazení doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Po výběru možnosti odsazení se přidá na odstavec.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word pro Android klávesnice a funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky, pokud chcete změnit zarovnání textu. Word pro Android obvykle Zarovná text ve vodorovném směru na levém okraji a ponechá pravý okraj zůstane nepravidelný. Můžete zarovnání textu, Zarovnat doprava nebo doleva okrajů nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj.  Zarovnání stránky svisle, například vytvořit titulní stránku, přepněte na plnou desktopovou verzi aplikace Word.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna vodorovného zarovnání textu

Zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce: zarovnané doleva, Zarovnat doprava, na střed nebo bloku textu. Je můžete rychle tak naformátovat odstavce ve vašem dokumentu zarovnání, který chcete použít.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní funkce TalkBack přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit zarovnání. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. V případě potřeby zavření klávesnice a přejděte na kartu Domů potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "není zaškrtnuté, další možnosti, přepněte" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se na kartu Domů a uslyšíte: "Kartu, domů vybranou nabídkou."

 3. Na kartě Domů proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zarovnat doleva, přepínač" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Zarovnat doprava, přepínač" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Centrum, přepínač," a potom poklepejte na obrazovce.

  • Zarovnání textu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Zarovnat, přepínač," a potom poklepejte na obrazovce.

  Poznámka: Zarovnání vybraného se ohlásí, jako "Checked < zarovnání >, přepněte."

  Poznámka: Zarovnáním text může být obtížné číst pro lidi, kteří mají nějaké postižení čtení, například dyslexie. Chcete-li dokumentu co nejvíce podporovat funkce usnadnění, zvolte styl různých zarovnání.

 4. Zavřete pásu karet a přepněte na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud dozvíme "Checked, další možnosti, přepínač," a poklepáním displej.

Úprava odsazení odstavce

Přidání odsazení z levý nebo pravý okraj stránky.

 1. Při úpravách dokumentu, přetáhněte prst kolem oblasti pro psaní funkce TalkBack přečte řádek odstavce, ve které chcete změnit odsazení. Poklepejte na obrazovce můžete přesouvat kurzor tam.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odsazení vlevo, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "zmenšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

  • Přidání odsazení doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "tlačítka Zvětšit odsazení, tlačítko," a poklepáním displej.

 3. Po výběru možnosti odsazení se přidá na odstavec.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows můžete změnit zarovnání textu v dokumentech. Vodorovné zarovnání textu na zarovnání na okraji doprava nebo doleva nebo zarovnání textu nastavení vzdálenosti mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj. Zarovnání stránky svisle, například vytvořit titulní stránku, přepněte na plnou desktopovou verzi aplikace Word.

Poznámky: 

V tomto tématu

Změna zarovnání textu

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, potáhněte prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Vypnout, Zarovnat doleva" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Vypnout, Zarovnat doprava" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li zarovnat na střed text, potáhněte prstem doprava, dokud se uslyšíte tlačítko centrum"" vypnout a potom poklepejte na obrazovce.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Zarovnáním text může být obtížné číst pro osoby s postižením čtení například dyslexie. Zpřístupnění dokumentu jako jako možné, zvolte styl různých zarovnání.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů jedním prstem, dokud nebude slyšet: "Položky,."

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Další možnosti, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Vypnout, zarovnání, tlačítko" a potom poklepejte obrazovku zarovnání odstavce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word Online klávesu a čtečky obrazovky změnit vodorovné zarovnání textu v dokumentech. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Se dozvíte, jak rychle zarovnat na střed text, Zarovnat na okraji doprava nebo doleva nebo zarovnání ho upravte velikost mezer mezi slova v odstavci tak, aby byly i levý a pravý okraj. Zarovnání stránky svisle, například vytvořit titulní stránku, přepněte na plnou desktopovou verzi aplikace Word.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Změna zarovnání textu

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, dokument nebo tabulku, která chcete zarovnat.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat text doleva, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + L.

  • Chcete-li zarovnat text doprava, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + R.

  • Zarovnat na střed text, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + E.

Zarovnání textu do bloku

Poznámka: Text, který je zarovnaný do bloku, může být velmi obtížně čitelný pro lidi s poruchou čtení, například pro dyslektiky. Aby byl váš dokument co nejvíce přístupný, zvolte jiný styl zarovnání.

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + J zarovnání textu tak, aby byly i levý a pravý okraj.

Přizpůsobení zarovnání odstavce

Když chcete text zarovnat k určitému místu, můžete odstavce rychle odsadit od levého nebo pravého okraje stránky.

Odsazení od levého okraje

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stisknutím kláves P, můžu L. Do pole vlevo oblasti Odsazení změně fokusu.

 3. Zadejte číslo v centimetrech a stiskněte klávesu Enter nebo použijte nahoru a dolů kláves se šipkami změňte odsazení úsecích 1/10 palce.

  Poznámka: Chcete-li odsazení v centimetrech, zadejte číslo a za ním uveďte "cm".

Odsazení od pravého okraje

 1. Umístěte kurzor kamkoliv v odstavci, který chcete odsadit.

 2. Stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a potom stisknutím kláves P, můžu R. Fokus se změní na poli vpravo oblasti Odsazení.

 3. Zadejte číslo v centimetrech a stiskněte klávesu Enter nebo použijte nahoru a dolů kláves se šipkami změňte odsazení úsecích 1/10 palce.

  Poznámka: Chcete-li odsazení v centimetrech, zadejte číslo a za ním uveďte "cm".

Zarovnání textu pomocí funkce Řekněte mi

Pokud neznáte klávesovou zkratku nebo chcete se dozvědět o dalších možnostech, zkuste použít pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v odstavci, který chcete zarovnat.

 2. Pokud chcete přesunout do pole Řekněte mi, co chcete udělat, stisknutím klávesy s logem Alt + Windows a stiskněte klávesu Q.

 3. Zadejte klíčové slovo nebo frázi související s úkolu a stisknutím klávesy Šipka dolů k procházení výsledků hledání. Zadejte například "Zarovnat text" pro související akce, jako je tlačítko Zarovnat doprava. Některé výsledky může být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Vyberte mezi výsledky hledání s nahoru a Šipka dolů a vyberte jednu z možností stisknutím klávesy Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k nastavení řádkování a odsazení ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×