Zarovnání nebo uspořádání obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku:

Základní informace o zarovnávání a uspořádání obrázků, tvarů, textových polí, obrázků SmartArt a objektů WordArt

Zarovnání obrázku, tvaru, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Uspořádání objektů ve stejné vzdálenosti od sebe

Základní informace o zarovnávání a uspořádání obrázků, tvarů, textových polí, obrázků SmartArt a objektů WordArt

V aplikacích Microsoft Office zarovnávání objektů, například obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt a Objekt WordArt následujícími způsoby:

 • S jinými objekty, jako když zarovnáváte strany, středy nebo horní a dolní okraje objektů.

  Objekty zarovnané dolů
  Objekty zarovnané dolů
 • Vzhledem k celému dokumentu – například k hornímu nebo levému okraji dokumentu.

  Objekty zarovnané nahoru
  Objekty zarovnané nahoru
 • Pomocí vodítka.

  Objekty zarovnané pomocí vodítka
  Objekty zarovnané pomocí vodítka
 • Pomocí objektu Mřížka.

  Objekty zarovnané pomocí mřížky
  Objekt zarovnaný podle rohu mřížky
 • Rozmístěním objektů tak, aby byly od sebe ve stejné vzdálenosti – svisle, vodorovně nebo vzhledem k celému dokumentu.

  objekty distribuované rovnoměrně
  Objekty rozmístěné v rovnoměrné vzdálenosti od sebe

Začátek stránky

Zarovnání obrázku, tvaru, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Podrobné pokyny zobrazíte vyberte některé z aplikací Office z rozevíracího seznamu.

 1. Vyberte obrázky, tvary, textová pole nebo Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud možnosti Zarovnat nejsou dostupné, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat víc objektů, klikněte na první objekt a poté podržte klávesu CTRL a klikejte na další objekty.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvar, textové pole nebo objekt WordArt, klikněte v části Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Chcete-li objekty zarovnat svisle podle středů, klepněte na možnost Zarovnat na střed.

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doprava, klepněte na možnost Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Chcete-li objekty zarovnat vodorovně podle středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Když zarovnáte objekty vzhledem k ostatním podle jejich okrajů, jeden z objektů zůstane na místě. Například možnost Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů k levému okraji prvního objektu zleva – to znamená, že první objekt zleva zůstane na místě a další objekty se zarovnají vzhledem k němu. Když zarovnáte objekt k obrázku SmartArt, zarovná se tento objekt k levému okraji obrázku SmartArt, nikoli k prvnímu tvaru zleva v obrázku SmartArt.

   • Možnost Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně podle jejich středů a možnost Zarovnat na střed zarovná objekty podle jejich středů svisle. Pokud zarovnáte objekty navzájem svisle nebo vodorovně podle středu, zarovnají se podél svislé nebo vodorovné čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Žádný z objektů nemusí zůstat na místě a všechny objekty se mohou pohybovat.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou klepnete, se objekty posunou přímo nahoru, dolů, doleva nebo doprava a mohou překrýt objekt, který se již nachází na daném místě. Pokud zarovnáte objekty a zjistíte, že jsou navrstvené jeden na druhém, můžete zarovnání vrátit zpět a potom posunout objekty do nových umístění, než je znovu zarovnáte.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, tvary, textová pole, obrázky SmartArt nebo Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud možnosti Zarovnat nejsou dostupné, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat víc objektů, klikněte na první objekt a poté podržte klávesu CTRL a klikejte na další objekty.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvar, textové pole, obrázek SmartArt nebo objekt WordArt, klikněte v části Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Chcete-li objekty zarovnat svisle podle středů, klepněte na možnost Zarovnat na střed.

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doprava, klepněte na možnost Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Chcete-li objekty zarovnat vodorovně podle středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Když zarovnáte objekty vzhledem k ostatním podle jejich okrajů, jeden z objektů zůstane na místě. Například možnost Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů k levému okraji prvního objektu zleva – to znamená, že první objekt zleva zůstane na místě a další objekty se zarovnají vzhledem k němu. Když zarovnáte objekt k obrázku SmartArt, zarovná se tento objekt k levému okraji obrázku SmartArt, nikoli k prvnímu tvaru zleva v obrázku SmartArt.

   • Možnost Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně podle jejich středů a možnost Zarovnat na střed zarovná objekty podle jejich středů svisle. Pokud zarovnáte objekty navzájem svisle nebo vodorovně podle středu, zarovnají se podél svislé nebo vodorovné čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Žádný z objektů nemusí zůstat na místě a všechny objekty se mohou pohybovat.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou klepnete, se objekty posunou přímo nahoru, dolů, doleva nebo doprava a mohou překrýt objekt, který se již nachází na daném místě. Pokud zarovnáte objekty a zjistíte, že jsou navrstvené jeden na druhém, můžete zarovnání vrátit zpět a potom posunout objekty do nových umístění, než je znovu zarovnáte.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, tvary, textová pole, obrázky SmartArt nebo Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud možnosti Zarovnat nejsou dostupné, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat víc objektů, klikněte na první objekt a poté podržte klávesu CTRL a klikejte na další objekty.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvar, textové pole, obrázek SmartArt nebo objekt WordArt, klikněte v části Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Chcete-li objekty zarovnat svisle podle středů, klepněte na možnost Zarovnat na střed.

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doprava, klepněte na možnost Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Chcete-li objekty zarovnat vodorovně podle středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Chcete-li zarovnat jeden objekt k snímku, klikněte na Zarovnat k snímku.

   • Když zarovnáte objekty vzhledem k ostatním podle jejich okrajů, jeden z objektů zůstane na místě. Například možnost Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů k levému okraji prvního objektu zleva – to znamená, že první objekt zleva zůstane na místě a další objekty se zarovnají vzhledem k němu. Když zarovnáte objekt k obrázku SmartArt, zarovná se tento objekt k levému okraji obrázku SmartArt, nikoli k prvnímu tvaru zleva v obrázku SmartArt.

   • Možnost Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně podle jejich středů a možnost Zarovnat na střed zarovná objekty podle jejich středů svisle. Pokud zarovnáte objekty navzájem svisle nebo vodorovně podle středu, zarovnají se podél svislé nebo vodorovné čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Žádný z objektů nemusí zůstat na místě a všechny objekty se mohou pohybovat.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou klepnete, se objekty posunou přímo nahoru, dolů, doleva nebo doprava a mohou překrýt objekt, který se již nachází na daném místě. Pokud zarovnáte objekty a zjistíte, že jsou navrstvené jeden na druhém, můžete zarovnání vrátit zpět a potom posunout objekty do nových umístění, než je znovu zarovnáte.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, tvary, textová pole, obrázky SmartArt nebo Objekt WordArt, které chcete zarovnat.

  Pokud možnosti Zarovnat nejsou dostupné, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat víc objektů, klikněte na první objekt a poté podržte klávesu CTRL a klikejte na další objekty.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázek, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvar nebo objekt WordArt, klikněte v části Nástroje kreslení (nebo v části Nástroje textového pole, pokud zarovnáváte textové pole) na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doleva, klikněte na Zarovnat doleva.

  • Chcete-li objekty zarovnat svisle podle středů, klepněte na možnost Zarovnat na střed.

  • Chcete-li zarovnat okraje objektů doprava, klepněte na možnost Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat horní okraje objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • Chcete-li objekty zarovnat vodorovně podle středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolní okraje objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Chcete-li zarovnat objekty vzhledem ke stránce, nikoli k jiným objektům, klikněte na Zarovnat ke stránce.

   • Když zarovnáte objekty vzhledem k ostatním podle jejich okrajů, jeden z objektů zůstane na místě. Například možnost Zarovnat doleva zarovná levé okraje všech vybraných objektů k levému okraji prvního objektu zleva – to znamená, že první objekt zleva zůstane na místě a další objekty se zarovnají vzhledem k němu. Když zarovnáte objekt k obrázku SmartArt, zarovná se tento objekt k levému okraji obrázku SmartArt, nikoli k prvnímu tvaru zleva v obrázku SmartArt.

   • Možnost Zarovnat doprostřed zarovná objekty vodorovně podle jejich středů a možnost Zarovnat na střed zarovná objekty podle jejich středů svisle. Pokud zarovnáte objekty navzájem svisle nebo vodorovně podle středu, zarovnají se podél svislé nebo vodorovné čáry, která představuje průměr jejich původních pozic. Žádný z objektů nemusí zůstat na místě a všechny objekty se mohou pohybovat.

   • V závislosti na možnosti zarovnání, na kterou klepnete, se objekty posunou přímo nahoru, dolů, doleva nebo doprava a mohou překrýt objekt, který se již nachází na daném místě. Pokud zarovnáte objekty a zjistíte, že jsou navrstvené jeden na druhém, můžete zarovnání vrátit zpět a potom posunout objekty do nových umístění, než je znovu zarovnáte.

Začátek stránky

Uspořádání objektů ve stejné vzdálenosti od sebe

Můžete uspořádat objekty vodorovně nebo svisle s rovností vzdálenosti mezi nimi.

Podrobné pokyny zobrazíte vyberte některé z aplikací Office z rozevíracího seznamu.

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat v rovnoměrných vzdálenostech. Chcete-li vybrat více objektů, klepněte na první objekt a stiskněte a podržte stisknutou klávesu CTRL a současně klepněte na další objekty.

  Chcete-li vybrat objekty, které jsou skryté, nad sebou nebo za textem, postupujte takto:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Najít a vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete přes objekty obdélník.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázky rovnoměrně, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li rovnoměrně uspořádat skupinu s tvary, textovými poli nebo objekty WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat objekty vodorovně na střed, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Jestliže chcete zarovnat objekty na střed svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat v rovnoměrných vzdálenostech. Chcete-li vybrat více objektů, klepněte na první objekt a stiskněte a podržte stisknutou klávesu CTRL a současně klepněte na další objekty.

  Chcete-li vybrat objekty, které jsou skryté, nad sebou nebo za textem, postupujte takto:

  • Na kartě Formátování textu klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete přes objekty obdélník.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázky rovnoměrně, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li rovnoměrně uspořádat skupinu s tvary, textovými poli, obrázky SmartArt nebo objekty WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat objekty vodorovně na střed, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Jestliže chcete zarovnat objekty na střed svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat v rovnoměrných vzdálenostech. Chcete-li vybrat více objektů, klepněte na první objekt a stiskněte a podržte stisknutou klávesu CTRL a současně klepněte na další objekty.

  Chcete-li vybrat objekty, které jsou skryté, nad sebou nebo za textem, postupujte takto:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete přes objekty obdélník.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázky rovnoměrně, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li rovnoměrně uspořádat skupinu s tvary, textovými poli, obrázky SmartArt nebo objekty WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat objekty vodorovně na střed, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Jestliže chcete zarovnat objekty na střed svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte alespoň tři objekty, které chcete uspořádat v rovnoměrných vzdálenostech. Chcete-li vybrat více objektů, klepněte na první objekt a stiskněte a podržte stisknutou klávesu CTRL a současně klepněte na další objekty.

  Chcete-li vybrat objekty, které jsou skryté, nad sebou nebo za textem, postupujte takto:

  • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na Vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete přes objekty obdélník.

 2. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázky rovnoměrně, klikněte v oblasti Nástroje obrázku na kartu Formát.
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li rovnoměrně uspořádat skupinu s tvary, textovými poli nebo objekty WordArt, klikněte v oblasti Nástroje kreslení na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a pokračujte některým z následujících způsobů:

  • Chcete-li zarovnat objekty vodorovně na střed, klikněte na Rozmístit vodorovně.

  • Jestliže chcete zarovnat objekty na střed svisle, klikněte na Rozmístit svisle.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×