Zarovnání nebo uspořádání obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Zarovnání nebo uspořádání obrázku, tvaru, textového pole nebo objektu WordArt

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace o zarovnání a uspořádání obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt a objektů WordArt

Zarovnání obrázku, tvaru, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Uspořádat objekty stejně vzdálenosti od sebe

Základní informace o zarovnání a uspořádání obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt a objektů WordArt

V aplikacích Microsoft Office můžete zarovnat objekty, například obrázky, obrazce, textová pole, obrázky SmartArt a Objekt WordArt následujícími způsoby:

 • S jinými objekty, například kdy zarovnat strany, středy nebo horní a dolní okraje objektů.

  Objekty zarovnané dolů
  Objekty zarovnané dolů
 • Vzhledem k celý dokument – třeba na horní nebo levé okraji dokumentu.

  Objekty zarovnané nahoru
  Objekty zarovnané nahoru
 • Pomocí průvodce.

  Objekty zarovnané pomocí vodítka
  Objekty zarovnané pomocí vodítka
 • Pomocí Mřížka.

  Objekty zarovnané pomocí mřížky
  Zarovnání objektů s rohu tabulky
 • Podle rozmístění objektů tak, aby byly rovností vzdálenosti od sebe – buď svisle nebo vodorovně nebo vzhledem k celý dokument.

  Objekty distribuované rovnoměrně
  Objekty rovnoměrně na stejné vzdálenosti od sebe

Začátek stránky

Zarovnání obrázku, tvaru, textového pole, obrázku SmartArt nebo objektu WordArt

Podrobné pokyny zobrazíte vyberte některé z aplikací Office z rozevíracího seznamu.

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole nebo Objekt WordArt, který chcete zarovnat.

  Pokud Zarovnat možnosti k dispozici, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázku, klikněte v části Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvaru, textového pole nebo objektu WordArt v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat okraji objektů vlevo, klikněte na Zarovnat doleva.

  • K zarovnání objektů svisle prostřednictvím jejich Center, klikněte na Zarovnat na střed.

  • Zarovnání okrajů objekty doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat nahoru objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • K zarovnání objektů ve vodorovném směru prostřednictvím středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolů objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich okrajů jeden z objektů zůstane stojící. Například Zarovnat doleva zarovnán doleva všech vybraných objektů levému okraji objektu vlevo – to znamená, vlevo objekt zůstane stojící a jiných objektů zarovnání vzhledem k jeho. Pokud zarovnat objekt na obrázek SmartArt objekt je zarovnáno na levém okraji na obrázek SmartArt, nikoli na první obrazec v obrázku SmartArt

   • Zarovnat doprostřed Zarovná objekty ve vodorovném směru prostřednictvím středy objektů a Zarovnat na střed objekt svisle pomocí centra pro objekty. Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich středů nebo centra pro objekty zarovnané podél vodorovnou nebo svislou čáru představující průměr původní pozici. Žádný objekt zůstane nutně stojící a všechny objekty může přesunout.

   • V závislosti na možnost zarovnání, že vám klikněte na, objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a může zahrnovat objekt již nachází tam. Pokud zarovnání objektů a zjistíte, že jsou seřazeny nad sebou, můžete zrušit zarovnání a potom před objekty přesunout do nového umístění můžete zarovnat znovu.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole, obrázku SmartArt nebo Objekt WordArt, který chcete zarovnat.

  Pokud Zarovnat možnosti k dispozici, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázku, klikněte v části Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvaru, textového pole, obrázku SmartArt nebo WordArt, v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Zarovnání okrajů objekty vlevo, klikněte na Zarovnat doleva.

  • K zarovnání objektů svisle prostřednictvím jejich Center, klikněte na Zarovnat na střed.

  • Zarovnání okrajů objekty doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat nahoru objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • K zarovnání objektů ve vodorovném směru prostřednictvím středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolů objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich okrajů jeden z objektů zůstane stojící. Například Zarovnat doleva zarovnán doleva všech vybraných objektů levému okraji objektu vlevo – to znamená, vlevo objekt zůstane stojící a jiných objektů zarovnání vzhledem k jeho. Pokud zarovnat objekt na obrázek SmartArt objekt je zarovnáno na levém okraji na obrázek SmartArt, nikoli na první obrazec v obrázku SmartArt

   • Zarovnat doprostřed Zarovná objekty ve vodorovném směru prostřednictvím středy objektů a Zarovnat na střed objekt svisle pomocí centra pro objekty. Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich středů nebo centra pro objekty zarovnané podél vodorovnou nebo svislou čáru představující průměr původní pozici. Žádný objekt zůstane nutně stojící a všechny objekty může přesunout.

   • V závislosti na možnost zarovnání, že vám klikněte na, objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a může zahrnovat objekt již nachází tam. Pokud zarovnání objektů a zjistíte, že jsou seřazeny nad sebou, můžete zrušit zarovnání a potom před objekty přesunout do nového umístění můžete zarovnat znovu.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole, obrázku SmartArt nebo Objekt WordArt, který chcete zarovnat.

  Pokud Zarovnat možnosti k dispozici, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázku, klikněte v části Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Chcete-li zarovnat tvaru, textového pole, obrázku SmartArt nebo WordArt, v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat okraji objektů vlevo, klikněte na Zarovnat doleva.

  • K zarovnání objektů svisle prostřednictvím jejich Center, klikněte na Zarovnat na střed.

  • Chcete-li zarovnat okraji objektů doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat nahoru objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • K zarovnání objektů ve vodorovném směru prostřednictvím středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolů objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • Chcete-li zarovnat jeden objekt na snímku, klikněte na Zarovnat snímek.

   • Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich okrajů jeden z objektů zůstane stojící. Například Zarovnat doleva zarovnán doleva všech vybraných objektů levému okraji objektu vlevo – to znamená, vlevo objekt zůstane stojící a jiných objektů zarovnání vzhledem k jeho. Pokud zarovnat objekt na obrázek SmartArt objekt je zarovnáno na levém okraji na obrázek SmartArt, nikoli na první obrazec v obrázku SmartArt

   • Zarovnat doprostřed Zarovná objekty ve vodorovném směru prostřednictvím středy objektů a Zarovnat na střed objekt svisle pomocí centra pro objekty. Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich středů nebo centra pro objekty zarovnané podél vodorovnou nebo svislou čáru představující průměr původní pozici. Žádný objekt zůstane nutně stojící a všechny objekty může přesunout.

   • V závislosti na možnost zarovnání, že vám klikněte na, objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a může zahrnovat objekt již nachází tam. Pokud zarovnání objektů a zjistíte, že jsou seřazeny nad sebou, můžete zrušit zarovnání a potom před objekty přesunout do nového umístění můžete zarovnat znovu.

Začátek stránky

 1. Vyberte obrázky, obrazce, textová pole, obrázku SmartArt nebo Objekt WordArt, který chcete zarovnat.

  Pokud Zarovnat možnosti k dispozici, budete muset vybrat další Objekt.

  Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zarovnat obrázku, klikněte v části Nástroje obrázku klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Pokud chcete zarovnat obrazce nebo WordArtu, klikněte v části Nástroje kreslení (nebo v části Nástroje textového pole Pokud jsou zarovnání textového pole, klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li zarovnat okraji objektů vlevo, klikněte na Zarovnat doleva.

  • K zarovnání objektů svisle prostřednictvím jejich Center, klikněte na Zarovnat na střed.

  • Chcete-li zarovnat okraji objektů doprava, klikněte na Zarovnat doprava.

  • Chcete-li zarovnat nahoru objektů, klikněte na Zarovnat nahoru.

  • K zarovnání objektů ve vodorovném směru prostřednictvím středů, klikněte na Zarovnat doprostřed.

  • Chcete-li zarovnat dolů objektů, klikněte na Zarovnat dolů.

   Poznámky : 

   • K zarovnání objektů vzhledem ke stránce ne k jiným objektům, klikněte na Zarovnat stránku.

   • Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich okrajů jeden z objektů zůstane stojící. Například Zarovnat doleva zarovnán doleva všech vybraných objektů levému okraji objektu vlevo – to znamená, vlevo objekt zůstane stojící a jiných objektů zarovnání vzhledem k jeho. Pokud zarovnat objekt na obrázek SmartArt objekt je zarovnáno na levém okraji na obrázek SmartArt, nikoli na první obrazec v obrázku SmartArt

   • Zarovnat doprostřed Zarovná objekty ve vodorovném směru prostřednictvím středy objektů a Zarovnat na střed objekt svisle pomocí centra pro objekty. Když zarovnání objektů rozmístěné vůči sobě podle jejich středů nebo centra pro objekty zarovnané podél vodorovnou nebo svislou čáru představující průměr původní pozici. Žádný objekt zůstane nutně stojící a všechny objekty může přesunout.

   • V závislosti na možnost zarovnání, že vám klikněte na, objekty přesunou nahoru, dolů, doleva nebo doprava a může zahrnovat objekt již nachází tam. Pokud zarovnání objektů a zjistíte, že jsou seřazeny nad sebou, můžete zrušit zarovnání a potom před objekty přesunout do nového umístění můžete zarovnat znovu.

Začátek stránky

Uspořádat objekty stejně vzdálenosti od sebe

Můžete uspořádat objekty vodorovně nebo svisle s rovností vzdálenosti mezi nimi.

Podrobné pokyny zobrazíte vyberte některé z aplikací Office z rozevíracího seznamu.

 1. Vyberte nejméně tři objekty, které chcete uspořádat stejné vzdálenosti od sebe. Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

  Výběr objektů, které jsou skryté skládaného nebo umístit pod text, proveďte následující kroky:

  • Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Najít a vybrat, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete kolem objektů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Uspořádání obrázky, v části Nástroje obrázku, klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Uspořádat skupiny se obrazce, textová pole nebo objektu WordArt, v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Objekty do středu vodorovně, klikněte na Rozdělit vodorovně.

  • Svisle na střed objektů, klikněte na Rozdělit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte nejméně tři objekty, které chcete uspořádat stejné vzdálenosti od sebe. Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

  Výběr objektů, které jsou skryté skládaného nebo umístit pod text, proveďte následující kroky:

  • Na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy klikněte na Výběr, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete kolem objektů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Uspořádání obrázky, v části Nástroje obrázku, klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Uspořádat skupiny s obrazci, textovými poli, obrázky SmartArt nebo objektu WordArt stejně, v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Objekty do středu vodorovně, klikněte na Rozdělit vodorovně.

  • Svisle na střed objektů, klikněte na Rozdělit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte nejméně tři objekty, které chcete uspořádat stejné vzdálenosti od sebe. Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

  Výběr objektů, které jsou skryté skládaného nebo umístit pod text, proveďte následující kroky:

  • Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Výběr, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete kolem objektů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Uspořádání obrázky, v části Nástroje obrázku, klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Uspořádat skupiny s obrazci, textovými poli, obrázky SmartArt nebo objektu WordArt stejně, v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Objekty do středu vodorovně, klikněte na Rozdělit vodorovně.

  • Svisle na střed objektů, klikněte na Rozdělit svisle.

Začátek stránky

 1. Vyberte nejméně tři objekty, které chcete uspořádat stejné vzdálenosti od sebe. Chcete-li vybrat více objektů, klikněte na první objekt a stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na další objekty.

  Výběr objektů, které jsou skryté skládaného nebo umístit pod text, proveďte následující kroky:

  • Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Výběr, klikněte na Vybrat objekty a nakreslete kolem objektů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Uspořádání obrázky, v části Nástroje obrázku, klikněte na kartu Formát
   Karta Nástroje obrázku

  • Uspořádání skupiny s obrazce, textová pole nebo objektu WordArt, v části Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.

   Nástroje kreslení, karta Formát

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom proveďte jednu z těchto věcí:

  • Objekty do středu vodorovně, klikněte na Rozdělit vodorovně.

  • Svisle na střed objekty, klikněte na Rozdělit svisle.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×