Zapnutí protokolování

Protokolování je diagnostický nástroj, který při řešení problémů Outlooku používají hlavně specialisté podpory. Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud máte s Outlookem problémy, můžete protokolování zapnout. Protokolování zaznamenává automatická zjištění, transakce Exchange (synchronizace složek a položek), kalendáře Exchange a protokolu LDAP mezi Outlookem a serverem Microsoft Exchange. Datový soubor obsahuje například následující informace:

 • Problémy při odesílání nebo přijímání e-mailových zpráv, položek kalendáře, poznámek, úkolů a žádostí o schůzku

 • Typ nebo závažnost chyby, pokud jsou známé

Datový soubor může obsahovat také informace, které vás identifikují, které vás umožňují kontaktovat nebo které můžou být považované za citlivé nebo důvěrné. Pokud je protokolování povoleno, datový soubor shromažďuje všechna data, která Outlook synchronizuje se serverem Exchange, včetně vašeho jména, IP adresy, e-mailové adresy odesílatele a příjemce, obsahu e-mailové zprávy, poznámek, úkolů, kalendáře a kontaktů. Microsoft tyto informace nepoužívá k tomu, aby vás kontaktoval bez vašeho souhlasu.

Pokud se obáváte, že datový soubor obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, můžete obsah datového souboru zkontrolovat pomocí textového editoru a před odesláním datového souboru specialistům podpory můžete takové informace ze souboru odebrat.

Informace obsažené v datovém souboru slouží ke zjišťování a řešení softwarových problémů a k vylepšování softwaru obecně. Microsoft přijímá pouze datové soubory, které se mu rozhodnete odeslat.

Důležité : Po vyřešení potíží můžete protokolování vypnout. V opačném případě bude velikost souborů protokolu narůstat a to může způsobit snížení výkonu Outlooku.

 1. V nabídce Window (Okno) klikněte na Error Log (Protokol chyb).

 2. Klikněte na tlačítko Action (Akce) Tlačítko akce .

 3. Zaškrtněte políčko Turn on logging for troubleshooting (Zapnout protokolování pro řešení potíží).

  Poznámky : 

  • Datové soubory se zapisují na plochu a mají název Microsoft Outlook_DebugLog_0.log.

  • Do datových souborů Outlook nezahrnuje ověřovací informace.

  • Outlook doplňuje nové položky do protokolu v datovém souboru tak dlouho, dokud soubor nepřesunete nebo neodstraníte.

Viz taky

Outlook běží pomalu

Zobrazení prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×