Zapnutí podpory více typů obsahu v seznamu nebo knihovně

Typy obsahu umožňují společnostem konzistentně spravovat a uspořádávat obsah v různých seznamech a knihovnách ve webové aplikaci a také umožňují, aby jeden seznam (nebo knihovna) obsahoval různé typy položek nebo dokumentů. Aby mohli správci seznamu přidávat různé typy obsahu do konkrétního seznamu nebo knihovny, je třeba pro konkrétní seznam či knihovnu zapnout podporu více typů obsahu.

V tomto článku

Úvod

Přidání více typů obsahu do seznamu nebo knihovny

Skutečnosti, které je potřeba zvážit při vytváření více typů obsahu

Zapnutí více typů obsahu v knihovně

Zapnutí více typů obsahu v seznamu

Úvod

Typ obsahu popisuje atributy dokumentu, složky nebo položky seznamu. U každého typu obsahu může být určena sada vlastností, formuláře pro úpravy a zobrazení vlastnosti, pracovní postupy, které mají být k dispozici pro dokument nebo položku seznamu, a šablona dokumentu (pouze u typů obsahu dokumentů). Typy obsahu lze také rozšířit pomocí vlastních funkcí. Přidáním typu obsahu do knihovny nebo seznamu určíte, že daná knihovna nebo seznam může obsahovat objekty daného typu obsahu.

Přidání více typů obsahu do seznamu nebo knihovny

Většina knihoven a seznamů může obsahovat více typů obsahu. Definováním více typů obsahu pro seznam nebo knihovnu lze snadno vytvářet knihovny nebo seznamy, ve kterých budou společně uloženy různé typy dokumentů na jednom místě. Knihovna může například obsahovat jak dokumenty, tak grafiku související s projektem. V takové knihovně jsou grafické soubory uvedeny se sloupci informací přiřazenými k typu obsahu grafiky a dokumenty jsou uvedeny se sloupci přiřazenými k typu obsahu dokumentu. Pomocí příkazu Nový v knihovně dokumentů mohou autoři vytvářet nové položky kteréhokoli z těchto dvou typů obsahu.

Poznámka :  Pro wikiknihovnu nelze povolit více typů obsahu.

Začátek stránky

Skutečnosti, které je potřeba zvážit při vytváření více typů obsahu

Před přidáním typů obsahu do knihovny nebo seznamu je třeba pochopit následující souvislosti:

 • Typy obsahu lze nakonfigurovat tak, aby určitá pole (nazývaná také sloupce) musela obsahovat informace. Pokud nejsou do povinných sloupců při ukládání nebo vytváření dokumentu zadány žádné informace, bude uživatel k jejich zadání vyzván. Povinné sloupce jsou konfigurovány a vynucovány na základě typu obsahu, nikoli na základě seznamu nebo knihovny.

 • Pole, která se zobrazí ve formuláři, jsou určena na základě typu obsahu spojeného s tímto formulářem, nikoli na základě seznamu nebo knihovny.

 • Šablona dokumentu používaná při vytváření nového dokumentu je určena typem obsahu, nikoli seznamem nebo knihovnou.

 • Pracovní postupy a události mohou být vázány na typy obsahu.

 • Typy obsahu, které mají vztah nadřazenosti a podřízenosti s webem vyšší úrovně, mohou být ovlivněny akcemi, ke kterým dojde v případě, že je nadřazený typ obsahu aktualizován.

Zapnutí více typů obsahu v knihovně

 1. Otevřete knihovnu, pro kterou chcete povolit více typů obsahu.

  Poznámka :  Více typů obsahu nelze povolit ve wikiknihovně.

 1. Na pásu karet klikněte v části Nástroje knihovny na kartu Knihovna.

 2. Ve skupiněNastavení klikněte na položku Nastavení knihovny.

 3. V části Obecné nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení.

 4. V části Typy obsahu klikněte na možnost Ano pod položkou Povolit správu typů obsahu.

 5. Podle potřeby změňte další nastavení a poté klikněte na tlačítko OK.

Zapnutí více typů obsahu v seznamu

 1. Otevřete seznam nebo kalendář, pro které chcete povolit více typů obsahu.

 2. Na pásu karet klikněte v částiNástroje seznamuna kartu Seznam.

 3. Ve skupiněNastavení klikněte na položku Nastavení seznamu.

 4. V části Obecné nastavení klikněte na možnost Upřesnit nastavení.

 5. V části Typy obsahu klikněte na možnost Ano pod položkou Povolit správu typů obsahu.

 6. Podle potřeby změňte další nastavení a poté klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×