Zapnutí nebo vypnutí záhlaví tabulky Excelu

Pokud na listu vytvoříte tabulku aplikace Microsoft Office Excel, ve výchozím nastavení se automaticky přidají a zobrazí záhlaví tabulky.

Řádek záhlaví v tabulce aplikace Excel

Záhlaví tabulky buď zobrazují výchozí názvy, které můžete na listu změnit, nebo můžete zadat, aby zobrazovala data záhlaví zadaná na listu. V dlouhých tabulkách záhlaví tabulky nahrazují záhlaví sloupců na listu a zůstávají zobrazena, i když posouváte data tabulky. Pokud nechcete záhlaví tabulky zobrazovat, můžete je vypnout.

Poznámka : Záhlaví tabulky by neměla být zaměňována se záhlavími sloupců na listu a se záhlavími na vytištěných stránkách. Další informace o vypnutí záhlaví sloupců na listu a záhlavích pro tisk najdete v článku Vyladění stránek před tiskem pomocí zobrazení Rozložení stránky.

Důležité : K úspěšnému provedení tohoto postupu je potřeba, abyste měli na listu vytvořenou tabulku aplikace Excel. Další informace najdete v článku Vytvoření nebo odstranění tabulky aplikace Excel na listu.

 1. Klepněte do libovolného místa v tabulce a ujistěte se, zda se aktivní buňka nachází ve sloupci tabulky.

  Tip : Zobrazí se Nástroje tabulky s kartou Návrh.

 2. Na kartě Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulky políčko Se záhlavím nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Tím zajistíte skrytí nebo zobrazení záhlaví tabulky.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Poznámky : 

  • Pokud záhlaví tabulky vypnete, budou z tabulky odebrány automatické filtry v záhlaví a všechny ostatní použité filtry.

  • Jestliže přidáte nový sloupec v situaci, kdy nejsou zobrazena záhlaví tabulky, nelze určit nové záhlaví tabulky pomocí řady, která je založena na hodnotě záhlaví sousedního sloupce tabulky vlevo. Tento způsob lze použít pouze v případě, že jsou záhlaví tabulky zobrazena. Místo toho je přidáno výchozí záhlaví tabulky, které můžete změnit, jakmile záhlaví tabulky zobrazíte.

  • Ve vzorcích je sice možné odkazovat na vypnutá záhlaví tabulky, nelze však na ně odkazovat pomocí jejich výběru. Odkazy na skrytá záhlaví v tabulkách vrátí nulové hodnoty (0), po opětovném zobrazení záhlaví však zůstávají beze změny a vrátí hodnoty záhlaví tabulky. Všechny ostatní odkazy na záhlaví tabulky na listu (jako jsou například odkazy ve stylu A1 nebo RC) jsou po vypnutí záhlaví tabulky upraveny a mohou způsobit, že vzorce vrátí neočekávané výsledky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×