Zapnutí nebo vypnutí upozornění Než odešlete

Součástí aplikace Microsoft Outlook 2010 jsou upozornění Než odešlete, která pomáhají předcházet běžným, ale potenciálně nákladným nebo nepříjemným chybám. Upozornění Než odešlete lze spustit akcemi, jako je například kliknutí na možnost Odpovědět všem u seznamu s velkým počtem příjemců, odeslání citlivých informací mimo vaši organizaci nebo odeslání zprávy uživateli, který je mimo kancelář.

Poznámka    Tato funkce vyžaduje účet systému Microsoft Exchange Server 2010. Další informace naleznete v tématu Určení verze systému Microsoft Exchange Server, ke kterému je připojen váš účet.

Upozornění Než odešlete

Zapnutí nebo vypnutí upozornění Než odešlete

Ve výchozím nastavení jsou upozornění Než odešlete zapnutá. Jestliže je chcete vypnout nebo znovu zapnout, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Upozornění Než odešlete klikněte na tlačítko Možnosti upozornění Než odešlete.

Pokud nejsou upozornění Než odešlete pro použitý účet k dispozici, není část Upozornění Než odešlete zobrazena.

 1. Pokud ve svém profilu aplikace Outlook používáte více účtů systému Exchange Server 2010, klikněte na požadovaný účet v seznamu Uplatnit na tento účet.

 2. V části Možnosti zobrazení panelu Upozornění Než odešlete klikněte na požadovanou možnost.

Začátek stránky

Změna upozornění Než odešlete, která mají být zobrazována

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. V části Upozornění Než odešlete klikněte na tlačítko Možnosti upozornění Než odešlete.

Pokud nejsou upozornění Než odešlete pro použitý účet k dispozici, není část Upozornění Než odešlete zobrazena.

 1. Pokud ve svém profilu aplikace Outlook používáte více účtů systému Exchange Server 2010, klikněte na požadovaný účet v seznamu Uplatnit na tento účet.

 1. V seznamu Vyberte upozornění Než odešlete, která chcete zobrazit zaškrtněte políčka u upozornění Než odešlete, která chcete zobrazovat, a zrušte zaškrtnutí políček u upozornění Než odešlete, která zobrazovat nechcete.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk