Zapnutí nebo vypnutí režimu serveru Exchange s mezipamětí

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Režim serveru Exchange s mezipamětí umožňuje lépe využívat účet serveru Microsoft Exchange. Kopie poštovní schránky je uložena v počítači. Tato kopie umožňuje rychlý přístup k datům a pomocí poštovního serveru je často aktualizována.

V tomto článku:

Režim serveru Exchange s mezipamětí

Způsob optimalizace dat

Nastavení množství dat odeslaných prostřednictvím připojení

Výběr automatického a ručního nastavení chování připojení

Zapnutí režimu serveru Exchange s mezipamětí

Vypnutí režimu serveru Exchange s mezipamětí

Režim serveru Exchange s mezipamětí

Pokud pracujete v offline režimu, ať už úmyslně nebo kvůli problému s připojením, budou vaše data bez ohledu na to, kde se nacházíte, stále okamžitě dostupná. Nebude-li připojení z vašeho počítače k serveru Exchange k dispozici, přepne aplikace Microsoft Office Outlook 2007 do stavu Pokus o připojení nebo Odpojeno. Jakmile bude připojení obnoveno, přepne aplikace Microsoft Office Outlook 2007 automaticky zpět do stavu Připojeno nebo Připojeno (záhlaví). Všechny změny provedené v době, kdy není připojení k dispozici, budou po obnovení připojení automaticky synchronizovány. Během synchronizace změn můžete pokračovat v práci.

Začátek stránky

Způsob optimalizace dat

Při optimalizaci dat se bude podle typu připojení k serveru Exchange lišit typ položek synchronizovaných s poštovní schránkou na serveru. V případě rychlého připojení například zkopíruje aplikace Office Outlook 2007 záhlaví, text zprávy a přílohy e-mailu z e-mailového serveru do počítače. Pokud bylo vybráno pomalé připojení, bude automaticky staženo pouze záhlaví. Text zprávy a všechny připojené přílohy budou staženy pouze v případě, že o to požádáte, nebo pokud jsou nezbytné k synchronizaci se zařízením PDA, automatické archivaci či pro některá pravidla na straně klienta. V prostředí s pomalým připojením nebude automaticky aktualizován ani offline adresář. Aktualizaci však můžete spustit ručně.

Poznámka : Funkce stahování pouze záhlaví je k dispozici při připojení k serveru Exchange Server 2003 nebo jeho novější verzi pomocí aplikace Office Outlook 2007.

Začátek stránky

Nastavení množství dat odeslaných prostřednictvím připojení

Režim serveru Exchange s mezipamětí využívá možnosti aplikace Outlook automaticky určit rychlost připojení k serveru Exchange a optimalizovat přenos dat pro tuto rychlost. Pokud je vybráno nastavení V případě pomalého připojení stáhnout pouze záhlaví, vypne aplikace Outlook automaticky stahování celých položek a rovněž ponechá přílohy na serveru.

Je možné, že budete například používat přenosný počítač v kanceláři a připojovat se prostřednictvím síťového kabelu k podnikové místní síti (LAN). Máte přístup k záhlavím a celým položkám včetně příloh. Máte rychlý přístup k serveru Exchange. Odpojíte-li přenosný počítač od místní sítě (LAN), přepne aplikace Outlook do stavu Pokus o připojení. Můžete pokračovat bez přerušení v práci s daty. Pokud připojení nebude ani nadále k dispozici, přepne aplikace Outlook do stavu Odpojeno a bude provádět pravidelnou kontrolu dostupnosti serveru. Používáte-li bezdrátový přístup, může aplikace Outlook obnovit připojení k serveru a přepnout do stavu Připojeno. Není třeba měnit žádné nastavení ani restartovat aplikaci Outlook.

Později ve stejný den například použijete pro telefonický přístup k účtu serveru Exchange modem. Aplikace Outlook rozpozná, že připojení je pomalé, a automaticky se pro toto připojení optimalizuje tím, že stáhne pouze záhlaví a neprovede aktualizaci offline adresáře. Další optimalizace spočívá ve snížení objemu dat odesílaných prostřednictvím tohoto připojení.

Aplikace Outlook se může prostřednictvím různých úrovní optimalizace přizpůsobit měnícímu se prostředí připojení, jako je například odpojení od podnikové místní sítě (LAN), přechod do offline režimu a obnovení připojení k serveru prostřednictvím pomalejšího telefonického připojení. Při změně způsobu připojení k serveru Exchange (připojení k místní síti (LAN), bezdrátové připojení, připojení pomocí mobilního telefonu, připojení GPRS a offline režim) je přechod bezproblémový a nevyžaduje ani změnu nastavení nebo restartování aplikace Outlook.

Poznámka : Funkce stahování pouze záhlaví je k dispozici při připojení k serveru Exchange 2003 nebo jeho novější verzi.

Začátek stránky

Výběr automatického a ručního nastavení chování připojení

Vždy máte k dispozici možnost ručního nastavení chování připojení. V některých případech je vhodné nastavit konkrétní možnosti připojení a množství dat přenášených mezi serverem Exchange a počítačem. V kanceláři, kde jste připojeni k vysokorychlostní místní síti (LAN), je pravděpodobně nejvhodnější možnost Stáhnout celé položky. Připojujete-li se prostřednictvím služby účtované podle množství odeslaných a přijatých dat, což je běžné u připojení pomocí mobilního telefonu a pomocí služby GPRS, vyberte možnost Stáhnout záhlaví. Množství dat přenášených tímto způsobem je sníženo a doba připojení zkrácena. Následně můžete stáhnout pouze ty celé položky, které potřebujete.

Poznámka : Funkce stahování pouze záhlaví je k dispozici při připojení k serveru Exchange 2003 nebo Exchange 2007.

Začátek stránky

Zapnutí režimu serveru Exchange s mezipamětí

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail klepněte na účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 3. Ve skupinovém rámečku Microsoft Exchange Server zaškrtněte políčko Použít režim serveru Exchange s mezipamětí.

  Pokud režim serveru Exchange s mezipamětí není možné zapnout, může být příčinou jedna nebo více následujících skutečností:

  • Profil aplikace Microsoft Outlook neobsahuje e-mailový účet serveru Exchange.     Tato funkce vyžaduje, aby profil aplikace Outlook obsahoval účet serveru Exchange.

  • Tato funkce byla pravděpodobně zakázána správcem serveru Exchange.     Správci serveru Exchange mohou tuto funkci v aplikaci Outlook vypnout. Další informace získáte od správce serveru Exchange. Další informace pro správce jsou k dispozici v sadě Microsoft Office Resource Kit.

  • Nainstalovali jste Terminálovou službu .     Režim serveru Exchange s mezipamětí používá soubor offline složek (OST). Tyto soubory nelze používat v případě, že jste nainstalovali službu Terminal Services pro server Microsoft Windows 2000 Server nebo Terminálovou službu pro systém Windows Server 2003. Pokud však bude nainstalován klient terminálové služby nebo klient připojení ke vzdálené ploše, bude možné k této funkci získat přístup.

 4. Ukončete a restartujte aplikaci Office Outlook 2007.

Při práci v režimu serveru Exchange s mezipamětí může zpráva ve složce Pošta k odeslání zůstat až jednu minutu, dokud neproběhne další synchronizace se serverem Exchange. Pokud chcete odeslat zprávu ihned, postupujte následujícím způsobem:

 • V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Odeslat a přijmout a klepněte na příkaz Odeslat vše.

Poznámka : Kromě vašich složek serveru Exchange pracuje režim serveru Exchange s mezipamětí se sdílenými složkami. Jako příklad sdílených složek lze uvést složky serveru Exchange jiného uživatele v případě použití přístupu delegáta nebo složky služby SharePoint. Chcete-li podporu sdílených složek v režimu serveru Exchange s mezipamětí zapnout nebo vypnout, klepněte po provedení kroku 2 předchozího postupu na tlačítko Další nastavení a na kartě Upřesnit zaškrtněte políčko Stáhnout sdílené složky (vyloučí poštovní složky), případně jeho zaškrtnutí zrušte.

Začátek stránky

Vypnutí režimu serveru Exchange s mezipamětí

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Nastavení účtu.

 2. Na kartě E-mail klepněte na účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 3. Ve skupinovém rámečku Microsoft Exchange Server zrušte zaškrtnutí políčka Použít režim serveru Exchange s mezipamětí.

 4. Ukončete a restartujte aplikaci Office Outlook 2007.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×