Zapnutí nebo vypnutí offline zpráv pro správce

Rychlé zprávy ve Skypu pro firmy teď můžete svým kontaktům posílat, i když nejsou přihlášené. Vaše kontakty díky tomu budou vědět, že jste se snažili s nimi spojit. Nemusíte čekat, až někdo bude online, než mu pošlete zprávu. A už nebudete dostává zprávy, že daný uživatel momentálně nemůže přijmout vaši rychlou zprávu, protože je nedostupný nebo offline.

U offline zpráv je důležité vědět toto:

 • Offline zprávy nebudou archivované v poštovní schránce uživatele.

 • Offline zprávy se budou posílat do poštovní schránky uživatelů a uživatel dostane upozornění, když se přihlásí ke Skypu pro firmy a přejde online.

 • Pokud je status příjemce zprávy nastavený na Nerušit nebo Prezentace, dostane uživatel informaci o zmeškané zprávě odeslanou z klienta Skype pro firmy příjemce.

Víc se o tom můžete dozvědět v tématu Použití offline zasílání zpráv ve Skypu pro firmy.

Poznámka : Ještě tuto funkci ve svém klientovi Skype pro firmy nevidíte? Buďte na příjmu. Bude zahrnutá do vaší budoucí aktualizace Office 365.

Pro začátek

Zkontrolujte, že používáte Windows PowerShell 3.0 nebo vyšší verzi.
 1. Ověření používané verze (3.0 nebo vyšší): Nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. Zkontrolujte verzi zadáním Get-Host do okna Windows PowerShellu.

 3. Pokud nemáte verzi 3.0 nebo vyšší, musíte si stáhnout a nainstalovat aktualizace Windows PowerShellu. Informace o tom, jak si stáhnout a aktualizovat Windows PowerShell na verzi 4.0, najdete v tématu Windows Management Framework 4.0. Po zobrazení výzvy restartujte počítač.

 4. Dál si budete muset nainstalovat modul Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy, který umožňuje vytvářet vzdálené relace Windows PowerShellu, které se připojují ke službě Online Skype pro firmy. Tento modul je podporovaný jenom na 64bitových počítačích. Můžete si ho stáhnout ze stránky Modul Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy na webu Microsoft Download Center. Pokud se zobrazí výzva, restartujte počítač.

Zahájení relace Windows PowerShellu
 1. Zvolte nabídka Start > Windows PowerShell.

 2. V okně Windows PowerShell se připojte k organizaci Office 365 spuštěním následujícího příkazu:

  $Credential = get-credential
  $O365Session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
  Import-PSSession $O365Session

Zapnutí nebo vypnutí offline rychlých zpráv

Poznámka : Offline rychlé zprávy jsou k dispozici jenom v nejnovější verzi klienta Skypu pro firmy typu Klikni a spusť a nejsou dostupné při použití starších verzí Skypu pro firmy typu Klikni a spusť nebo v případě, kdy se při instalaci klienta Skype pro firmy použil soubor *.msi.

Offline zprávy můžou ovlivnit tři typy nastavení – EnableIMAutoArchiving, DisableSavingIM a EnableOfflineIm. Když je například vlastnost EnableIMAutoArchiving ve vaší organizaci nastavená na False nebo vypnutá, uživatelé nebudou moct posílat offline zprávy.

Tato tabulka vám pomůže zjistit, při kterém nastavení budou Offline zprávy fungovat a kdy ne:

Nastavení automatické archivace (EnableIMAutoArchiving) je zapnuté nebo vypnuté.

Set-CsClientPolicy

Zapnuto

Vypnuto

Zapnuto

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Zapnuto

Vypnuto

Ukládání nastavení rychlých zpráv (DisableSavingIM) je zapnuté nebo vypnuté.

Set-CsClientPolicy

Zapnuto

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Zapnuto

Zapnuto

Nastavení offline rychlých zpráv (EnableOfflineIm) je zapnuté nebo vypnuté.

Zapnuto

Zapnuto

Zapnuto

Vypnuto

Zapnuto

Vypnuto

Vypnuto

Vypnuto

Fungují offline rychlé zprávy pro vaše uživatele?

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Poznámka : Před spuštěním těchto příkazů budete muset získat ID pro svou organizaci. To můžete získat tak, že přejdete do centra pro správu Skypu pro firmy > stránka Řídicí panel > Informace o organizaci > ID organizace.

Pokud chcete zjistit, jestli jsou offline rychlé zprávy pro vaše uživatele povolené, spusťte tyto příkazy:

Get-CsImConfiguration –Tenant <OrganizationID>

Vypnutí offline rychlých zpráv pro vaše uživatele:

Set-CsImConfiguration –Tenant <OrganizationID> -EnableOfflineIm $true

Pokud chcete vypnout offline rychlé zprávy pro vaše uživatele, postupujte takto:

Set-CsImConfiguration –Tenant <OrganizationID> -EnableOfflineIm $false

Chcete se toho o prostředí Windows PowerShell dozvědět víc?

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×