Zapnutí nebo vypnutí automatické archivace

Funkce Automaticky archivovat je ve výchozím nastavení zapnuta, je však možné ji vypnout a podle potřeby opět zapnout.

Proveďte některou z následujících akcí:

Co chcete udělat?

Zabránění spuštění automatické archivace u všech složek

Zabránění spuštění automatické archivace u jedné složky

Zrušení právě probíhající archivace

Zapnutí automatické archivace

Zabránění spuštění automatické archivace u všech složek

Následujícím postupem vypnete automatickou archivaci u všech složek, včetně jednotlivých složek se zapnutou automatickou archivací.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Jiné.

 2. Klepněte na tlačítko Automaticky archivovat.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Spustit automatickou archivaci každých n dnů.

Začátek stránky

Zabránění spuštění automatické archivace u jedné složky

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek, klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete automaticky archivovat, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Automatická archivace.

 3. Klepněte na přepínač Nearchivovat položky v této složce.

  Poznámka : Funkci automatické archivace nelze vypnout u Složky výsledků hledání.

Začátek stránky

Zrušení právě probíhající archivace

 • V pravém dolním rohu stavového řádku klepněte na šipku dolů vedle zprávy Probíhá archivace Složka a potom na příkaz Zrušit akci Probíhá archivace.

Začátek stránky

Zapnutí automatické archivace

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Jiné.

 2. Klepněte na tlačítko Automaticky archivovat.

 3. Zaškrtněte políčko Spustit automatickou archivaci každých n dnů.

 4. Zadejte nebo zvolte v poli číslo určující požadovanou četnost spouštění automatické archivace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×