Zapnutí automatických jazykových možností

Existují dvě automatické jazykové funkce usnadňující přepínání mezi jazyky při psaní a úpravách textu ve více jazycích: Automaticky rozpoznávat jazyk a Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

Co chcete udělat?

Automatické rozpoznávání jazyka

Rozpoznání jazyka v aplikaci Word nebo Outlook

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu

Automatické rozpoznávání jazyka

Funkce Automaticky rozpoznávat jazyk, která je k dispozici v aplikacích Microsoft Word a Microsoft Outlook, rozpozná jazyk, kterým píšete, a zapne nástroje kontroly pravopisu pro tento jazyk. Výsledek je stejný jako při ručním nastavení jazyka.

Důležité   Před použitím možnosti Automaticky rozpoznávat jazyk s jazykem, který jste v Office dosud nepoužili, je nutné tento jazyk povolit v dialogovém okně sloužícím k nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu.

Rozpoznání jazyka v aplikaci Word nebo Outlook

 1. Otevřete nový dokument nebo novou e-mailovou zprávu.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk.

 3. Klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.

 4. V dialogovém okně Jazyk zaškrtněte políčko Automaticky rozpoznávat jazyk.

 5. Zkontrolujte jazyky uvedené nad dvojitou čárou v seznamu Označit jazyk vybraného textu jako. Office dokáže rozpoznat jen jazyky uvedené nad dvojitou čárou. Pokud jazyky, které používáte, nejsou uvedeny nad dvojitou čárou, je nutné povolit jazyk úprav (zapnout jazykové možnosti), aby je systém Office mohl automaticky rozpoznat.

  Poznámky   

  • Tyto informace se týkají aplikace Microsoft Outlook, nikoli aplikace Microsoft Outlook Express. Informace o aplikaci Outlook Express naleznete v Centru podpory pro aplikaci Outlook Express.

  • K přesnému určení správného jazyka pomocí funkce automatického rozpoznávání jazyka je třeba zadat větu textu. V závislosti na délce zadaných vět bude pravděpodobně nutné napsat několik vět, aby měl Office dostatek kontextových informací k rozpoznání jazyka a použití správného slovníku.

  • Slova se stejným pravopisem v několika různých jazycích, například slovo centre v angličtině (Spojené království) nebo ve francouzštině (Francie), mohou způsobit, že zaškrtávací políčko Automaticky rozpoznávat jazyk nesprávně určí jazyk textu. Chcete-li tento problém vyřešit, zadejte další slova v požadovaném jazyce nebo zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky rozpoznávat jazyk.

Začátek stránky

Automatické přepínání klávesnice podle jazyka okolního textu

Pokud používáte jazyky psané latinkou, můžete ke změně jazyka klávesnice podle okolního textu v souboru použít možnost Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

Možnost Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu je k dispozici pouze v aplikacích OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher a Word.

Po zapnutí možnosti Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se změní rozložení klávesnice na jazyk textu sousedícího s pozicí kurzoru. Pokud máte například soubor obsahující odstavce v angličtině a ve španělštině a přesunete kurzor z odstavce v angličtině na odstavec ve španělštině, změní se rozložení klávesnice z anglického na španělské. Výsledek je stejný, jako kdybyste ručně přepnuli rozložení klávesnice z anglického na španělské pomocí panelu jazyků.

Důležité   Před použitím možnosti Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu s jazykem, který jste v Office dosud nepoužili, je nutné tento jazyk povolit v dialogovém okně sloužícím k nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office používáte?

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

OneNote

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Úpravy zaškrtněte políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

  Poznámka   Zaškrtávací políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se zobrazí až poté, co povolíte rozložení klávesnice pro vybraný jazyk. Pokud se tato možnost nezobrazuje, povolte rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete používat.

Outlook

 1. V aplikaci Outlook nebo v e-mailové zprávě klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Pošta.

 4. Klikněte na položku Možnosti editoru.

 5. Klikněte na možnost Upřesnit.

 6. V části Možnosti úprav zaškrtněte políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

  Poznámka   Zaškrtávací políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se zobrazí až poté, co povolíte rozložení klávesnice pro vybraný jazyk. Pokud se tato možnost nezobrazuje, povolte rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete používat.

PowerPoint

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Možnosti úprav zaškrtněte políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

  Poznámka   Zaškrtávací políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se zobrazí až poté, co povolíte rozložení klávesnice pro vybraný jazyk. Pokud se tato možnost nezobrazuje, povolte rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete používat.

Publisher

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Možnosti úprav zaškrtněte políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

  Poznámka   Zaškrtávací políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se zobrazí až poté, co povolíte rozložení klávesnice pro vybraný jazyk. Pokud se tato možnost nezobrazuje, povolte rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete používat.

Word

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Upřesnit.

 4. V části Možnosti úprav zaškrtněte políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu.

  Poznámka   Zaškrtávací políčko Automaticky přepínat klávesnici podle jazyka okolního textu se zobrazí až poté, co povolíte rozložení klávesnice pro vybraný jazyk. Pokud se tato možnost nezobrazuje, povolte rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete používat.

Začátek stránky

Použít na: Language Preferences 2007, Office Shared 2013, Access 2013, Access 2010, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2013, Publisher 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, OneNote 2013, PowerPoint 2013, Project, Project 2013 StandardByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk