Zapnutí a vypnutí oznámení na ploše

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Oznámení na ploše je oznámení, které se zobrazí na ploše po přijetí e-mailové zprávy, žádosti o schůzku nebo zadání úkolu. Oznámení na ploše je ve výchozím nastavení zapnuto. V tomto článku je vysvětleno, jak lze nastavit vlastní vzhled oznámení na ploše a jak lze oznámení vypnout.

V tomto článku:

Informace zobrazované oznámeními na ploše

Zapnutí a vypnutí oznámení na ploše

Změna vzhledu oznámení na ploše

Přesunutí oznámení na ploše na jiné místo obrazovky

Informace zobrazované oznámeními na ploše

Informace zobrazené v oznámení na ploše mohou být různé v závislosti na položce přijaté do složky Doručená pošta.

 • E-mailová zpráva:     Oznámení obsahuje jméno odesílatele, předmět a první dva řádky zprávy. Oznámení na ploše nezobrazuje obsah šifrované nebo digitálně podepsané zprávy. Chcete-li zprávu zobrazit, musíte ji otevřít.

 • Žádost o schůzku:     Oznámení zobrazí odesílatele, předmět, datum, čas a místo konání schůzky.

 • Zadání úkolu:     Oznámení zobrazí odesílatele, předmět a datum zahájení přiřazeného úkolu.

  Příklad oznámení na ploše

Pokud je do složky Doručená pošta současně doručeno několik položek, obvykle není zobrazeno oznámení na ploše pro každou položku. Dostanete-li za určitou dobu větší počet položek, zobrazí aplikace Microsoft Outlook jedno oznámení na ploše, které informuje o doručení několika nových položek. Díky tomu nedojde k zaplnění plochy mnoha oznámeními, která by mohla narušovat práci uživatele a dočasně překrývat část plochy.

Oznámení na ploše umožňují zpracovat příchozí položky bez nutnosti jejich otevírání ve složce Doručená pošta. Po zobrazení oznámení na ploše lze provést několik akcí, které obvykle vyžadují otevření položky. Můžete například zprávu označit příznakem, odstranit ji nebo ji označit jako přečtenou, a to aniž by bylo nutné otevřít složku Doručená pošta.

Pokud používáte účet Microsoft Exchange nebo Protokol POP3 e-mailový účet, zobrazí oznámení na ploše je pouze příchod nové položky do výchozí složky Doručená pošta. Pokud chcete zobrazit oznámení na ploše při doručení položky do jiné složky nebo při doručení položek, které splňují určité podmínky, musíte vytvořit Pravidlo. Pokud chcete být upozorněni nové položky-mailového účtu IMAP, musíte taky vytvořit pravidlo.

Tip : Chcete-li ponechat oznámení na ploše viditelné, abyste měli čas si je přečíst, umístěte nad upozornění ukazatel myši, dokud je oznámení zobrazeno.

Začátek stránky

Zapnutí a vypnutí oznámení na ploše

Oznámení na ploše jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Je však možné, že v některých situacích budete chtít oznámení na ploše vypnout a potom opět zapnout. Pokud například právě provádíte prezentaci pro veřejnost, nebudete chtít, aby se na obrazovce zobrazovala oznámení, která by sdělovala informace, jež mají být považovány za soukromé. Přestože aplikace Microsoft Outlook nebude zobrazovat oznámení na ploše během prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint, bude zobrazování oznámení obnoveno, pokud v průběhu prezentace přepnete do jiného programu nebo na web.

Vypnutí oznámení

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klikněte na tlačítko Možnosti e-mailu a potom na tlačítko Upřesnit možnosti e-mailu.

 3. Ve skupinovém rámečku Při příchodu nových položek do mé složky Doručená pošta upozornit zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit oznámení nové pošty na ploše (pouze výchozí složka Doručená pošta).

  Poznámka : Pokud chcete potlačit jiná upozornění, například přehrání zvuku, změnu ukazatele myši nebo zobrazení ikony obálky v oznamovací oblasti, zrušte zaškrtnutí políčka Zvukovým signálem, Krátkou změnou ukazatele myši nebo Zobrazit ikonu obálky v oblasti upozornění.

Vypnutí oznámení na ploše přímo z oznámení

 1. Pokud se zobrazí oznámení na ploše, klepněte v něm na šipku dolů.

 2. V nabídce oznámení na ploše klepněte na příkaz Zakázat oznámení nové pošty na ploše.

  Oznámení na ploše

  1. Klepnutím otevřete nabídku Oznámení na ploše.

  2. Klepnutím vypnete oznámení na ploše.

V nabídce Oznámení na ploše je možné provést také další akce, například otevřít nebo odstranit novou zprávu, připojit ke zprávě příznak, označit zprávu jako přečtenou nebo otevřít dialogové okno Nastavení oznámení na ploše, ve kterém můžete zadat, jak dlouho má oznámení zůstat zobrazeno na ploše a jak má být průhledné. Podrobnosti naleznete v následující části.

Zapnutí oznámení

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klikněte na tlačítko Možnosti e-mailu a potom na tlačítko Upřesnit možnosti e-mailu.

 3. Ve skupinovém rámečku Při příchodu nových položek do mé složky Doručená pošta zaškrtněte políčko Zobrazit oznámení nové pošty na ploše (pouze výchozí složka Doručená pošta).

Začátek stránky

Změna vzhledu oznámení na ploše

Vzhled oznámení na ploše je možné přizpůsobit. Lze nastavit dobu zobrazení oznámení v rozmezí od 3 do 30 sekund. Můžete také upravit průhlednost oznámení, aby byla výraznější, nebo aby naopak nerušila při zobrazení dokumentů a dalších položek na ploše. Chcete-li změnit místo zobrazení oznámení, můžete oznámení přetáhnout myší na vhodnější místo na ploše.

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klikněte na tlačítko Možnosti e-mailu a potom na tlačítko Upřesnit možnosti e-mailu.

 3. Klepněte na tlačítko Nastavení oznámení na ploše.

 4. Ve skupinovém rámečku Doba trvání přetáhněte posuvník na požadovaný počet sekund, po který má oznámení zůstat zobrazeno na ploše.

  Poznámka : Oznámení na ploše nakonec zmizí, ale ikona nové pošty na stavovém řádku aplikace Outlook zůstane, dokud neotevřete nové položky ve výchozí složce Doručená pošta.

 5. Ve skupinovém rámečku Průhlednost přetáhněte posuvník na požadovanou hodnotu průhlednosti.

 6. Nastavení lze zkontrolovat klepnutím na tlačítko Náhled.

  Poznámka : Tato nastavení platí také pro oznámení na ploše, která lze zadat jako akce pravidla.

Začátek stránky

Přesunutí oznámení na ploše na jiné místo obrazovky

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Předvolby klikněte na tlačítko Možnosti e-mailu a potom na tlačítko Upřesnit možnosti e-mailu.

 3. Klepněte na tlačítko Nastavení oznámení na ploše.

 4. V dialogovém okně Nastavení oznámení na ploše klepněte na tlačítko Náhled.

  Na ploše se zobrazí ukázkové oznámení na ploše.

 5. Přetáhněte oznámení na ploše na požadované místo.

Tip : Oznámení na ploše lze přetáhnout na jiný monitor, pokud je plocha zobrazena na více monitorech.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×