Zapnutí a používání nástroje Panel kvality hovorů v Online Skypu pro firmy

Zjistěte, jak nakonfigurovat vaše nastavení Office 365, abyste mohli použít Panel kvality hovorů k monitorování kvality hovoru.

Panel kvality hovorů pro Online Skype pro firmy vám umožňuje získat přehled o kvalitě hovorů uskutečněných prostřednictvím služeb Skype pro firmy. Toto téma popisuje kroky, které musíte dokončit, abyste mohli začít shromažďovat data.

Poznámka : Podrobné sestavy Panelu kvality hovorů jsou momentálně k dispozici jen ve verzi Tech Preview.

Aktivace souhrnných sestav v Panelu kvality hovorů ve Skypu

Než budete moct začít používat Panel kvality hovorů, musíte ho aktivovat pro svou organizaci Office 365.

 1. Přihlaste se do své organizace Office 365 pomocí účtu správce a pak vyberte dlaždici Správce, abyste otevřeli Centrum pro správu.

 2. V levém podokně v části Správce vyberte Skype pro firmy. Tím otevřete Centrum pro správu Skype pro firmy.

 3. V Centru pro správu Skype pro firmy vyberte nástroje v levém podokně a pak vyberte Panel kvality hovorů v Online Skypu pro firmy.

  Nástroje Skypu pro firmy

 4. Na stránce, která se otevře, vyberte Přihlásit se pomocí účtu globálního správce a po zobrazení výzvy zadejte přihlašovací údaje.

  Přihlášení k nástroji Panel kvality hovorů

Jakmile vyberete přihlášení, po aktivaci bude Panel kvality hovorů shromažďovat a zpracovávat data.

Poznámka : Může trvat několik hodin, než se zpracuje dostatek dat, aby se v aplikaci zobrazily smysluplné výsledky.

Funkce Panelu kvality hovorů v Online Skypu pro firmy

Souhrnné sestavy Panelu kvality hovorů poskytují podmnožinu funkcí plánovaných pro podrobné sestavy. Rozdíly mezi dvěma edicemi jsou shrnuté tady:

Funkce

Souhrnné sestavy

Podrobné sestavy

Okamžité sestavy

Ano

Ano

Sestavy přehledu

Ano

Ano

Podpora informací o budovách zákazníků

Ano

Ano

Podpora podrobných analýz

Ne

Ano

Sada sestav podle uživatelů

Ne

Ano

Přizpůsobení sady sestav (přidání, odstranění, úprava sestav)

Ne

Ano

Okamžité sestavy

Obě edice Panelu kvality hovorů přináší okamžité funkce, které vám poskytnou metriky kvality hovorů, aniž byste museli vytvářet nové sestavy. Jakmile jsou data zpracovaná v back-endovém rozhraní, v sestavách rychle zobrazíte data o kvalitě hovorů.

Sestavy přehledu

Obě edice Panelu kvality hovorů představují špičkový vstupní bod k informacím o celkové kvalitě hovorů, ale informace jsou v Souhrnných sestavách prezentované jinak než v Podrobných sestavách.

Souhrnné sestavy poskytují zjednodušené zobrazení sestavy na stránce s kartami, která umožňuje uživatelům rychle procházet a pochopit trendy a stav celkové kvality hovorů. O tom, jestli budou mít Podrobné sestavy jako alternativní zobrazení stejnou stránku s kartami, se diskutuje. Dejte nám vědět, co si myslíte!

Tyto tři karty jsou následující:

 • Celková kvalita hovoru - poskytuje informace o všech tocích, což představuje agregaci datových proudů mezi serverem a klientem a vzájemně mezi klienty a také o samostatných datových proudech typu server - klient a klient - klient, a to v podobě měsíčních a denních trendů.

 • Server – klient - poskytuje další podrobnosti o datových proudech mezi serverem a klientem.

 • Klient – klient - poskytuje další podrobnosti o datových proudech mezi oběma klienty.

Karta Celková kvalita hovoru

Pomocí dat na této kartě můžete vyhodnotit trendy a stav kvality hovorů - stačí se podívat na počty hovorů a procento hovorů se špatnou kvalitou. Legenda v pravém horním rohu ukazuje, které barvy a vizuální prvky představují tyto metriky.

Datový klíč k nástroji Panel kvality hovorů

Počty hovorů se dělí do tří skupin: Dobrá, Špatná a Nezatříděno. Také tu najdete hodnotu % špatných , která představuje poměr datových proudů klasifikovaných jako hovory se špatnou hodnotou v poměru k celkovému počtu datových proudů. Když se podíváte na barevné části jednotlivých sloupců, uvidíte rozdělení datových proudů volání do jednotlivých skupin.

Pomocí měřítka vlevo změřte hodnoty počtu hovorů.

Panel kvality hovorů - množství dat

Pomocí měřítka vpravo změřte procento hovorů se špatnou kvalitou.

Panel kvality hovorů - procento dat

Skutečné číselné hodnoty získáte, když myší najedete na některý sloupec.

Poznámka : Následující příklad využívá velice malou sadu ukázkových dat a hodnoty nejsou pro skutečné nasazení reálné.

Panel kvality hovorů - číselné hodnoty dat

Když určujete, jak relevantní je vypočítané procento hovorů se špatnou kvalitou, důležitým faktorem je celkový objem hovorů. Čím menší je celkové množství hovorů, tím méně je zobrazené procento hovorů se špatnou kvalitou spolehlivé.

Karta Server - klient a karta Klient - klient

Tyto dvě karty obsahují další podrobnosti o datových proudech uskutečněných v jednotlivých scénářích mezi koncovými body. Na obou kartách najdete čtyři sbalitelné části, které představují čtyři scénáře toku datových proudů médií.

 • Kabelový vnitřní datový proud

 • Kabelový vnější datový proud

 • Bezdrátový vnitřní datový proud

 • Bezdrátový vnější datový proud

Vnitřní test

Během zpracování dat Panel kvality hovorů klasifikuje na základě Informací o budově (pokud existují) datový proud jako Vnitřní nebo Vnější Koncové body každého datového proudu jsou spojené s adresou podsítě. Pokud je daná podsíť na seznamu podsítí v odeslaných informacích o budově, považuje se za vnitřní. Pokud informace o budově zatím nebyly odeslané, vnitřní test datové proudy vždy označí jako vnější. Všimněte si, že Vnitřní test pro scénář Server - klient bere do úvahy jen koncový bod klienta. Servery jsou z hlediska uživatele pokaždé vnější, takže v testu nejsou zohledněné.

Kabelová vs. bezdrátová síť

Jak názvy naznačují, toto je klasifikační kritérium založené na typu připojení klientů. Server je vždy zapojený do kabelové sítě a ve výpočtu se nezohledňuje.

Poznámka : Pokud je jeden ze dvou koncových bodů datového proudu připojený k bezdrátové síti, tento datový proud je v Panelu kvality hovorů klasifikovaný jako bezdrátový.

Odeslání informací o budově

Panel Souhrnné sestavy v Panelu kvality hovorů obsahuje stránku Nahrání dat klienta   , ke které získáte přístup, když vyberete značku odkazu Nahrání dat klienta v pravém horním rohu. Tato stránka slouží správcům k tomu, aby nahráli své vlastní informace, jako je mapování IP adres a zeměpisné údaje, mapování všech bezdrátových přístupových bodů a jejich adres MAC apod.

Řídicí panel nástroje Panel kvality hovorů

 1. Pomocí rozevírací nabídky na stránce Nahrání dat klienta vyberte typ datového souboru, který chcete odeslat. Typ datového souboru naznačuje obsah souboru (např. „Budova“ odkazuje na mapování IP adres a budovy a také další zeměpisné údaje). Aktuálně podporujeme jen typ dat „Budova“. S pozdějšími verzemi dojde k přidání dalších typů dat.

 2. Až vyberete typ datového souboru, klikněte na Procházet a vyberte datový soubor.

  • Datový soubor musí být typu tsv (s hodnotami oddělenými tabulátory).

  • Velikost datového souboru nesmí přesáhnout 50 MB.

  • Každý sloupec v každém datovém souboru musí odpovídat předdefinovanému datovému typu, o kterém se dozvíte víc v další části tohoto tématu.

 3. Až vyberete datový soubor, zadejte Počáteční datum a volitelně i Koncové datum.

 4. Až vyberete Počáteční datum, vyberte tlačítko Odeslat. Tím soubor odešlete na server nástroje Panel kvality hovorů.

  Než se soubor nahraje, nejdřív projde ověřením. Až bude ověřený, uloží se do objektu blob ve službě Azure. Pokud ověření selže nebo pokud se soubor neuloží do objektu blob v Azure, zobrazí se chybová zpráva s žádostí o opravu souboru. Následující obrázek zobrazuje chybu, ke které došlo kvůli nesprávnému počtu sloupců v datovém souboru.

  Panel kvality hovorů - chyba ověření cvičně odeslaných dat
 5. Pokud během ověření nedojde k žádné chybě, nahrání souboru bude úspěšné. Nahraný datový soubor můžete vidět v tabulce Moje odeslané soubory která v dolní části této stránky zobrazuje kompletní seznam všech odeslaných souborů aktuálního klienta.

  Každý záznam představuje jeden datový soubor klienta a uvádí typ souboru, čas poslední aktualizace, časové období, popis, ikonu pro odebrání a ikonu pro stažení. Poku chcete soubor odebrat, v tabulce ve sloupci Odebrat? vyberte ikonu koše. Poku chcete soubor stáhnout, v tabulce ve sloupci Stáhnout vyberte ikonu pro stažení.

  Panel kvality hovorů - tabulka Moje odeslané soubory

Formát datového souboru klienta a struktura datového souboru Budova

Aby datový soubor, který chcete odeslat, prošel před odesláním ověřením, jeho formát musí splňovat následující požadavky.

 • Musí jít o soubor tsv, což znamená, že sloupce jsou na každém řádku oddělené tabulátorem,

 • součástí obsahu datového souboru nejsou záhlaví tabulek, to znamená, že první řádek datového souboru tvoří skutečná data, ne záhlaví typu „Síť“ apod.,

 • data v jednotlivých sloupcích mohou být jen typu řetězec, číslo nebo logická hodnota, pokud jde o číslo, hodnota musí být numerická; pokud jde o logickou hodnotu, musí být 0, nebo 1,

 • pro všechny sloupce platí, že pokud obsahuje data typu řetězec, data mohou být prázdná (ale stejně je nutné je oddělit tabulátorem). Toto pole bude prostě prázdný řetězec.

 • Pravidla pro typy dat v jednotlivých sloupcích definovaná v souboru TenantUploadedFileType.xml se mohou v budoucnu aktualizovat, takže když odesíláte datový soubor klienta, vždy postupujte podle aktuálního souboru TenantUploadedFileType.xml.

 • Formát souboru musí splňovat definované schéma. Třeba datový soubor „Budova“ musí aktuálně na každém řádku obsahovat 14 sloupců a každý sloupec musí mít následující datový typ a pořadí uvedené v této tabulce.

Název sloupce

Datový typ

Příklad

Síť

Řetězec

192.168.1.0

Název_sítě

Řetězec

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Rozsah_sítě

Číslo

26

Název_budovy

Řetězec

SEATTLE-SEA-1

Typ_vlastnictví

Řetězec

Contoso

Typ_budovy

Řetězec

Ukončení IT

Typ_kancelářské_budovy

Řetězec

Konstrukce

Město

Řetězec

Seattle

PSČ

Řetězec

98001

Země

Řetězec

USA

Stát

Řetězec

WA

Oblast

Řetězec

MSUS

Ve_vlastnictví_společnosti

Logická_hodnota

1

ExpressRoute

Logická_hodnota

0

Typy dat pro sloupce v tabulce souboru „Budova“ jsou vybrané ze sloupců v tabulkách CqdBuilding (Název_budovy, Typ_kancelářské_budovy, Město, PSČ, Země, Stát, Oblast, Ve_vlastnictví_společnosti), CqdBuildingOwnershipType (Typ_vlastnictví), CqdBuildingType (Typ_budovy), CqdNetwork (Síť, Rozsah_sítě) a CqdNetworkName (Název_sítě) v databázi QoEArchive. Pokud chcete vytvořit datový soubor klienta, můžete pro tyto tabulky napsat jednoduchý dotaz SQL (vybrat a sloučit) a jeho výsledky (bez záhlaví) zkopírovat do prázdného souboru tsv.

Poznámka : Podsíť v dané síti nesmí být supersíť (kombinace několika podsítí s jednou směrovací předponou); musíte použít podsíť, pro kterou je klient (koncový bod médií) nakonfigurovaný.

Následující ukázkový dotaz SQL vybírá všechny požadované sloupce. ExpressRoute se nenachází v žádné ze stávajících tabulek funkce QoE; jedná se o sloupec, který by měl ručně přidat správce, takže v následujícím skriptu SQL dočasně použijte hodnotu 1. Ujistěte se, že používáte název správné databáze pro vaše prostředí.

SELECT isnull(Network, '') AS Network
   ,REPLACE(REPLACE(isnull(NetworkName.NetworkName, ''), CHAR(13), ''), CHAR(10), '') AS NetworkName
   ,isnull(NetworkRange, '') AS NetworkRange
   ,isnull(Building.BuildingName, '') AS BuildingName
	 ,isnull(OwnerShipType.OwnershipTypeDesc, '') AS OwnershipTypeDesc
	 ,isnull(Building.BuildingOfficeType, '') AS BuildingOfficeType
   ,isnull(BuildingType.BuildingTypeDesc, '') AS BuildingTypeDesc
	 ,isnull(Building.CityName, '') AS City
	 ,isnull(Building.ZipCode, '') AS ZipCode
	 ,isnull(Building.CountryShortCode, '') AS Country
	 ,isnull(Building.StateProvinceCode, '') AS State
	 ,isnull(Building.Region, '') AS Region
	 ,isnull(Building.InsideCorp, 0) AS InsideCorp
    ,1 AS ExpressRoute    
 FROM [QoEArchive3].[dbo].[CqdNetwork] Network
 left join [QoEArchive3].[dbo].[CqdBuilding] Building
 on Network.BuildingKey = Building.BuildingKey
 left join [QoEArchive3].[dbo].[CqdBuildingType] BuildingType
 on BuildingType.BuildingTypeId = Building.BuildingTypeId
 left join [QoEArchive3].[dbo].[CqdBuildingOwnerShipType] OwnerShipType
 on OwnerShipType.OwnershipTypeId = Building.OwnershipTypeId
 left join [QoEArchive3].[dbo].[CqdNetworkName] NetworkName
 on NetworkName.NetworkNameID = Network.NetworkNameID
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×