Zapnutí nebo vypnutí možností přichycení k mřížce a přichycení k objektu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jestliže tvar nebo Objekt nakreslíte, změníte jeho velikost nebo jej přesunete, bude zarovnán neboli „přichycen“ k nejbližšímu průsečíku čar v Mřížka, a to i v případě, že mřížka není zobrazena, nebo bude přichycen k jiným tvarům či objektům. Pokud se tvar nebo objekt nepřesune na požadované místo, vypněte možnosti přichycení.

Chcete-li zobrazit mřížku, vyhledejte informace v části Používání mřížek a vodítek.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

Zapnutí možností přichycení

 1. Klepněte na tvar nebo Objekt v listu.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat.

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje kreslení nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste vybrali tvar nebo objekt.

 3. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li umístit tvary nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, klepněte na položku Přichytit k mřížce.

  • Chcete-li umístit tvary nebo objekty na čáry mřížky, které procházejí svislými a vodorovnými okraji dalších tvarů nebo objektů, klepněte na položku Přichytit k tvaru.

Poznámka : Pokud chcete dočasně přepsat možnosti přichycení, podržte při přetahování obrazce nebo objektu klávesu ALT.

Začátek stránky

Vypnutí možností přichycení

 1. Klepněte na tvar nebo Objekt v listu.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat.

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, vybraný obrazec nebo objekt. Budete muset po poklikání na objekt otevřete karty.

 3. Podle toho, jaké možnosti jsou vybrány klikněte na Přichytit k mřížce a přichycení k obrazci zakázání tyto možnosti.

Začátek stránky

PowerPoint

Zapnutí možností přichycení

 1. Na kartě Domů ve skupině Kreslení klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Zarovnat a pak klikněte na položku Nastavení mřížky.

  Tip : Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti ve snímku (ne na zástupce) nebo na okraj kolem snímku a potom kliknout na příkaz Mřížka a vodítka.

 2. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li umístit tvary nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Přichytit políčko Přichytit objekty k mřížce.

  • Chcete-li umístit tvary nebo objekty k čarám mřížky procházejícím svislými nebo vodorovnými okraji tvarů nebo objektů, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Přichytit políčko Přichytit objekty k jiným objektům.

   Poznámky : 

   • Pokud chcete dočasně přepsat možnosti přichycení, podržte při přetahování obrazce nebo objektu klávesu ALT.

   • Chcete-li aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny prezentace, nikoli pouze pro tuto prezentaci, klepněte na možnost Nastavit jako výchozí.

   • Pokud je zaškrtnuté políčko Přichytit objekty k mřížce, můžete můžete nakreslit rovné čáry při kreslení volného obrazce Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Vypnutí možností přichycení

 1. Na kartě Domů ve skupině Kreslení klikněte na položku Uspořádat, přejděte na položku Zarovnat a pak klikněte na položku Nastavení mřížky.

  Tip : Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši do prázdné oblasti ve snímku (ne na zástupce) nebo na okraj kolem snímku a potom kliknout na příkaz Mřížka a vodítka.

 2. Chcete-li vypnout možnost Přichytit objekty k mřížce nebo Přichytit objekty k jiným objektům, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

  Poznámka : Chcete-li aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny prezentace, nikoli pouze pro tuto prezentaci, klepněte na možnost Nastavit jako výchozí.

Začátek stránky

Word

Zapnutí možností přichycení

 1. Klepněte na tvar nebo Objekt v dokumentu.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom klikněte na Nastavení mřížky.

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud se karty Nástroje kreslení nebo Formát nezobrazí, zkontrolujte, zda jste klepli na tvar nebo objekt.

 3. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Pokud chcete umístit tvary nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, a to i v případě, že se mřížka nezobrazí, zaškrtněte v části Zobrazit mřížku políčko Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena.

  • Chcete-li umístit tvary nebo objekty k čarám mřížky procházejícím svislými nebo vodorovnými okraji tvarů nebo objektů, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Přichycování objektů políčko Přichytit objekty k jiným objektům.

   Poznámky : 

   • Pokud chcete dočasně přepsat možnosti přichycení, podržte při přetahování obrazce nebo objektu klávesu ALT.

   • Pokud chcete, aby toto nastavení bylo výchozí nastavení pro všechny dokumenty, klepněte na tlačítko Výchozí.

   • Ve výchozím nastavení obrazců a jiných objektů se přichytí k nejbližšímu průsečíku mřížky, pouze pokud mřížka zobrazena, pokud jste nezaškrtli políčko Přichytit objekty k mřížce, když není mřížka zobrazena.

Začátek stránky

Vypnutí možností přichycení

 1. Klepněte na tvar nebo Objekt v dokumentu.

 2. Na kartě Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Uspořádat klikněte na Zarovnat a potom klikněte na Nastavení mřížky.

  Nástroje kreslení, karta Formát

  Pokud nevidíte karty Nástroje kreslení nebo Formát, přesvědčte se, že kliknete na obrazec nebo objekt. Budete muset po poklikání na objekt. Budete muset po poklikání na objekt otevřete karty.

 3. Chcete-li vypnout nastavení Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena nebo Přichytit objekty k jiným objektům, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

  Poznámka : Pokud chcete, aby toto nastavení bylo výchozí nastavení pro všechny dokumenty, klepněte na tlačítko Výchozí.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×