Zapnutí nebo vypnutí integrovaných aplikací

Pokud jsou integrované aplikace zapnuté, můžou uživatelé ve vaší organizaci umožnit aplikacím jiných výrobců přístup k informacím Office 365. Když například někdo používá aplikaci jiného výrobce, může tato aplikace požádat o oprávnění pro přístup k jeho kalendáři a k úpravě souborů ve složce OneDrive.

Zapnutí nebo vypnutí integrovaných aplikací

Následujícím postupem můžete zapnout nebo vypnout integrované aplikace.

  1. Přihlaste se k Office 365 přes svůj pracovní nebo školní účet.

  2. Přejděte na Centrum pro správu Office 365, klikněte na Řídicí panel > Externí sdílení > Přehled sdílení.

  3. Na stránce Přehled sdílení můžete přepínačem v oblasti Integrované aplikace zapnout nebo vypnout integrované aplikace.

Další informace o integrovaných aplikacích

Integrovanou aplikaci může vytvořit někdo ve vaší organizaci nebo může pocházet od jiné organizace Office 365, případně od jiného výrobce.

Když jsou integrované aplikace zapnuté a použije se nějaká aplikace, požádá tato aplikace o nastavení úrovně přístupu, který potřebuje, aby se dostala k informacím uživatele. Uživatelé můžou dát přístup jenom aplikacím, které vlastní a které mají přístup k jejich informacím Office 365. Nemůžou dát aplikaci přístup k informacím žádného jiného uživatele.

Při používání integrovaných aplikací v Office 365 se používají dva druhy oprávnění: oprávnění uživatele a oprávnění správce. Pokud máte v organizaci zapnuté integrované aplikace a nějaký uživatel používá aplikaci jiného výrobce, může tato aplikace požádat o oprávnění uživatele k čtení podrobností jeho profilu, úpravě nebo odstranění souborů, čtení položek v kolekci webů a odesílání e-mailů za tohoto uživatele.

Uživatelská oprávnění v integrovaných aplikacích

Pokud správce zaregistruje nějakou aplikaci pro všechny uživatele v organizaci, požádá ho tato aplikace o oprávnění k přístupu k informacím a prostředkům v organizaci. Když pak jiní uživatelé v organizaci tuto aplikaci použijí, nebudou se už žádat o oprávnění. Správce, který registruje aplikaci, musí ověřit, že je vydavatel této aplikace důvěryhodný. Podrobnosti o registraci aplikace najdete v článku Přidání, aktualizace a odebrání aplikace.

Oprávnění správce v integrovaných aplikacích

Při vypnutí integrovaných aplikací se aplikace, které už jsou nainstalované a mají oprávnění k přístupu k informacím, neodinstalují a neodeberou se jim oprávnění. I když jsou integrované aplikace vypnuté, může správce pořád registrací zpřístupnit aplikace uživatelům a umožnit jim přístup k jejich informacím. Podrobnosti o odebrání zaregistrované aplikace a jejích oprávněních najdete v článku Přidání, aktualizace a odebrání aplikace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×