Zapnutí nebo vypnutí fotografie zprávu odesílatele a příjemce

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Ve výchozím nastavení při otevření e-mailovou zprávu nebo ji zobrazit v podokně čtení fotografie zobrazí odesílatele, pokud je k dispozici. Fotografie odesílateli a všem příjemcům se zobrazí v podokně aplikace Outlook čínské pod podokno pro čtení.

Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout. Pokud funkci vypnete, nezobrazí fotografie v okně zprávy v podokně pro čtení nebo v podokně osoby aplikace Outlook.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Možnosti.

  3. Klepněte na složku Kontakty.

  4. Zaškrtněte nebo zrušte Zobrazit fotografie uživatele, pokud jsou k dispozici (vyžaduje restartování aplikace Outlook) .

  5. Klepněte na tlačítko OK.

  6. Ukončete a restartujte aplikaci Outlook.

PRÁVNÍ OMEZENÍ STROJOVÉHO PŘEKLADU

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×