Zapnutí nebo vypnutí automatické archivace

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce Automaticky archivovat je ve výchozím nastavení zapnuta, je však možné ji vypnout a podle potřeby opět zapnout.

Proveďte některou z následujících akcí:

Co chcete udělat?

Zabránění spuštění na všechny složky automatické archivace

Zabránění spuštění u jedné složky automatické archivace

Zrušení právě probíhající proces archivace

Zapnout automatické archivace

Zabránění spuštění automatické archivace u všech složek

Následujícím postupem vypnete automatickou archivaci u všech složek, včetně jednotlivých složek se zapnutou automatickou archivací.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Jiné.

 2. Klepněte na tlačítko Automaticky archivovat.

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Spustit automatickou archivaci každých n dnů.

Začátek stránky

Zabránění spuštění archivace u jedné složky

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek, klepněte pravým tlačítkem myši na složku, kterou chcete automaticky archivovat, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. Klepněte na kartu Automatická archivace.

 3. Klepněte na přepínač Nearchivovat položky v této složce.

  Poznámka : Funkci automatické archivace nelze vypnout u Složky výsledků hledání.

Začátek stránky

Zrušení právě probíhající archivace

 • V pravém dolním rohu stavovém řádku, vedle příslušné zprávy archivace složky klikněte na šipku dolů a potom klikněte na Zrušit archivaci.

Začátek stránky

Zapnutí automatické archivace

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti a potom klepněte na kartu Jiné.

 2. Klepněte na tlačítko Automaticky archivovat.

 3. Zaškrtněte políčko Spustit automatickou archivaci každých n dnů.

 4. Zadejte nebo zvolte v poli číslo určující požadovanou četnost spouštění automatické archivace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×