Zapnutí možností přístupnosti v Office pro Mac

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Lync

Communicator

Word

Aplikace Microsoft Office používají funkce zpřístupnění Mac OS X. Funkce zpřístupnění usnadňují přiblížení obrazovky, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Poznámka : Další informace o službách a produktech Macintosh pro osoby s postižením najdete na webové stránce zpřístupnění pro Apple na adrese http://www.apple.com/accessibility. Další informace o funkcích přístupnosti v Office pro Mac najdete na webové stránce Section 508 VPATs for Microsoft products (Dokumenty VPAT standardů podle § 508 pro produkty Microsoft) na adrese http://www.microsoft.com/industry/government/products/section508.aspx.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy TAB přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Zapnutí VoiceOveru

Uslyšíte většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače. VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu a pásem karet. Neumí například přečíst text v dokumentu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Poslech jakéhokoliv vybraného textu

Můžete si poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč Tlačítko předvoleb řeči .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Zapnutí zvětšení

Obraz na obrazovce si můžete přiblížit (zvětšit).

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Pomocí klávesových zkratek se můžete pohybovat v aplikaci Office.

 1. Otevřete jakoukoliv aplikaci Office.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud chcete aktivovat následující položku

Stiskněte

Řádek nabídek

CONTROL + F2

Panel nástrojů

OPTION + F10

Zapnutí dalších funkcí zpřístupnění Mac OS X

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Zapnutí funkce Přilnavé klávesy, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Přilnavé klávesy klikněte na Zapnout.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Změna rychlosti reakce klávesy při stisknutí

Na kartě Klávesnice klikněte na Nastavit opakování klávesy a pak vyberte požadovanou rychlost opakování klávesy.

Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Změna rychlosti pohybu ukazatele na obrazovce a rychlosti rolovacího kolečka

Na kartě Myš vedle funkce Maximální rychlost zrychlete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Viz taky

Vytvoření nebo odstranění klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro Word

Excel

Aplikace Microsoft Office používají funkce zpřístupnění Mac OS X. Funkce zpřístupnění usnadňují přiblížení obrazovky, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Poznámka : Další informace o službách a produktech Macintosh pro osoby s postižením najdete na webové stránce zpřístupnění pro Apple na adrese http://www.apple.com/accessibility. Další informace o funkcích přístupnosti v Office pro Mac najdete na webové stránce Section 508 VPATs for Microsoft products (Dokumenty VPAT standardů podle § 508 pro produkty Microsoft) na adrese http://www.microsoft.com/industry/government/products/section508.aspx.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy TAB přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Zapnutí VoiceOveru

Uslyšíte většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače. VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu a pásem karet. Neumí například přečíst text v dokumentu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Poslech jakéhokoliv vybraného textu

Můžete si poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč Tlačítko předvoleb řeči .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Zapnutí zvětšení

Obraz na obrazovce si můžete přiblížit (zvětšit).

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Pomocí klávesových zkratek se můžete pohybovat v aplikaci Office.

 1. Otevřete jakoukoliv aplikaci Office.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud chcete aktivovat následující položku

Stiskněte

Řádek nabídek

CONTROL + F2

Panel nástrojů

OPTION + F10

Zapnutí dalších funkcí zpřístupnění Mac OS X

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Zapnutí funkce Přilnavé klávesy, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Přilnavé klávesy klikněte na Zapnout.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Změna rychlosti reakce klávesy při stisknutí

Na kartě Klávesnice klikněte na Nastavit opakování klávesy a pak vyberte požadovanou rychlost opakování klávesy.

Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Změna rychlosti pohybu ukazatele na obrazovce a rychlosti rolovacího kolečka

Na kartě Myš vedle funkce Maximální rychlost zrychlete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Viz taky

Vytvoření nebo odstranění klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro Excel

PowerPoint

Aplikace Microsoft Office používají funkce zpřístupnění Mac OS X. Funkce zpřístupnění usnadňují přiblížení obrazovky, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Poznámka : Další informace o službách a produktech Macintosh pro osoby s postižením najdete na webové stránce zpřístupnění pro Apple na adrese http://www.apple.com/accessibility. Další informace o funkcích přístupnosti v Office pro Mac najdete na webové stránce Section 508 VPATs for Microsoft products (Dokumenty VPAT standardů podle § 508 pro produkty Microsoft) na adrese http://www.microsoft.com/industry/government/products/section508.aspx.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy TAB přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Zapnutí VoiceOveru

Uslyšíte většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače. VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu a pásem karet. Neumí například přečíst text v dokumentu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Poslech jakéhokoliv vybraného textu

Můžete si poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč Tlačítko předvoleb řeči .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Zapnutí zvětšení

Obraz na obrazovce si můžete přiblížit (zvětšit).

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Pomocí klávesových zkratek se můžete pohybovat v aplikaci Office.

 1. Otevřete jakoukoliv aplikaci Office.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud chcete aktivovat následující položku

Stiskněte

Řádek nabídek

CONTROL + F2

Panel nástrojů

OPTION + F10

Zapnutí dalších funkcí zpřístupnění Mac OS X

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Zapnutí funkce Přilnavé klávesy, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Přilnavé klávesy klikněte na Zapnout.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Změna rychlosti reakce klávesy při stisknutí

Na kartě Klávesnice klikněte na Nastavit opakování klávesy a pak vyberte požadovanou rychlost opakování klávesy.

Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Změna rychlosti pohybu ukazatele na obrazovce a rychlosti rolovacího kolečka

Na kartě Myš vedle funkce Maximální rychlost zrychlete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Viz taky

Vytvoření nebo odstranění klávesové zkratky

Klávesové zkratky pro PowerPoint

Outlook

Aplikace Microsoft Office používají funkce zpřístupnění Mac OS X. Funkce zpřístupnění usnadňují přiblížení obrazovky, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Poznámka : Další informace o službách a produktech Macintosh pro osoby s postižením najdete na webové stránce zpřístupnění pro Apple na adrese http://www.apple.com/accessibility. Další informace o funkcích přístupnosti v Office pro Mac najdete na webové stránce Section 508 VPATs for Microsoft products (Dokumenty VPAT standardů podle § 508 pro produkty Microsoft) na adrese http://www.microsoft.com/industry/government/products/section508.aspx.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy TAB přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Zapnutí VoiceOveru

Uslyšíte většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače. VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu a pásem karet. Neumí například přečíst text v dokumentu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Poslech jakéhokoliv vybraného textu

Můžete si poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč Tlačítko předvoleb řeči .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Zapnutí zvětšení

Obraz na obrazovce si můžete přiblížit (zvětšit).

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Pomocí klávesových zkratek se můžete pohybovat v aplikaci Office.

 1. Otevřete jakoukoliv aplikaci Office.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud chcete aktivovat následující položku

Stiskněte

Řádek nabídek

CONTROL + F2

Zapnutí dalších funkcí zpřístupnění Mac OS X

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Zapnutí funkce Přilnavé klávesy, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Přilnavé klávesy klikněte na Zapnout.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Změna rychlosti reakce klávesy při stisknutí

Na kartě Klávesnice klikněte na Nastavit opakování klávesy a pak vyberte požadovanou rychlost opakování klávesy.

Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Změna rychlosti pohybu ukazatele na obrazovce a rychlosti rolovacího kolečka

Na kartě Myš vedle funkce Maximální rychlost zrychlete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Viz taky

Klávesové zkratky pro Outlook

Lync

Aplikace Microsoft Office používají funkce zpřístupnění Mac OS X. Funkce zpřístupnění usnadňují přiblížení obrazovky, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Poznámka : Další informace o službách a produktech Macintosh pro osoby s postižením najdete na webové stránce zpřístupnění pro Apple na adrese http://www.apple.com/accessibility. Další informace o funkcích přístupnosti v Office pro Mac najdete na webové stránce Section 508 VPATs for Microsoft products (Dokumenty VPAT standardů podle § 508 pro produkty Microsoft) na adrese http://www.microsoft.com/industry/government/products/section508.aspx.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy TAB přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Zapnutí VoiceOveru

Uslyšíte většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače. VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu a pásem karet. Neumí například přečíst text v dokumentu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Poslech jakéhokoliv vybraného textu

Můžete si poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč Tlačítko předvoleb řeči .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Zapnutí zvětšení

Obraz na obrazovce si můžete přiblížit (zvětšit).

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Pomocí klávesových zkratek se můžete pohybovat v aplikaci Office.

 1. Otevřete jakoukoliv aplikaci Office.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud chcete aktivovat následující položku

Stiskněte

Řádek nabídek

CONTROL + F2

Zapnutí dalších funkcí zpřístupnění Mac OS X

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Zapnutí funkce Přilnavé klávesy, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Přilnavé klávesy klikněte na Zapnout.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Změna rychlosti reakce klávesy při stisknutí

Na kartě Klávesnice klikněte na Nastavit opakování klávesy a pak vyberte požadovanou rychlost opakování klávesy.

Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Změna rychlosti pohybu ukazatele na obrazovce a rychlosti rolovacího kolečka

Na kartě Myš vedle funkce Maximální rychlost zrychlete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Viz taky

Klávesové zkratky pro Lync

Communicator

Aplikace Microsoft Office používají funkce zpřístupnění Mac OS X. Funkce zpřístupnění usnadňují přiblížení obrazovky, pohyb po obrazovce pomocí klávesových zkratek a poslech příkazů nabídky nebo textu v dokumentech.

Poznámka : Další informace o službách a produktech Macintosh pro osoby s postižením najdete na webové stránce zpřístupnění pro Apple na adrese http://www.apple.com/accessibility. Další informace o funkcích přístupnosti v Office pro Mac najdete na webové stránce Section 508 VPATs for Microsoft products (Dokumenty VPAT standardů podle § 508 pro produkty Microsoft) na adrese http://www.microsoft.com/industry/government/products/section508.aspx.

Udělejte jednu z těchto věcí:

Zapnutí úplného přístupu pomocí klávesnice

Když je zapnutý úplný přístup pomocí klávesnice, můžete stisknutím klávesy TAB přepínat fokus klávesnice mezi všemi ovládacími prvky v oknech a dialogových oknech.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Hardware klikněte na Klávesnice Tlačítko předvoleb klávesnice .

 3. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Zapnutí VoiceOveru

Uslyšíte většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce svého počítače. VoiceOver neumí pracovat s obsahem okna hlavního dokumentu a pásem karet. Neumí například přečíst text v dokumentu.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části VoiceOver klikněte na Zapnout.

Poslech jakéhokoliv vybraného textu

Můžete si poslechnout jakýkoliv vybraný text, například název dokumentu. Pokud ale chcete slyšet většinu příkazů nabídek, možností v dialogových oknech a dalších prvků na obrazovce, použijte VoiceOver.

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Diktování a řeč Tlačítko předvoleb řeči .

 3. Na kartě Převod textu na řeč zaškrtněte políčko Předčítat vybraný text, je-li stisknuta klávesa.

 4. Klikněte na Změnit klávesy a pak stiskněte kombinaci kláves, kterou chcete použít k přečtení textu nahlas. Nakonec klikněte na OK.

 5. V jakékoliv aplikaci Office vyberte nějaký text, pak stiskněte klávesovou zkratku a uslyšíte text přečtený nahlas.

Zapnutí zvětšení

Obraz na obrazovce si můžete přiblížit (zvětšit).

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Na kartě Zrak v části Zvětšení klikněte na Zapnout.

Pomocí klávesových zkratek se můžete pohybovat v aplikaci Office.

 1. Otevřete jakoukoliv aplikaci Office.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

Pokud chcete aktivovat následující položku

Stiskněte

Řádek nabídek

CONTROL + F2

Zapnutí dalších funkcí zpřístupnění Mac OS X

 1. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému.

 2. V části Systém klikněte na Zpřístupnění  Tlačítko univerzálního přístupu .

 3. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Postup

Změna obrazovky na černou na bílém nebo bílou na černém pozadí a další úpravy kontrastu

Na kartě Zrak v části Monitor klikněte na požadované možnosti.

Probliknutí obrazovky při zvuku upozornění

Na kartě Sluch zaškrtněte políčko Při zaznění výstražného zvuku blikne obrazovka.

Zapnutí funkce Přilnavé klávesy, která vám usnadní stisknutí několika kláves a dotykových kláves na obrazovce

Na kartě Klávesnice vedle funkce Přilnavé klávesy klikněte na Zapnout.

Zapnutí funkce Pomalé klávesy, která upraví dobu mezi stisknutím klávesy a její aktivací

Na kartě Klávesnice vedle funkce Pomalé klávesy klikněte na Zapnout.

Změna rychlosti reakce klávesy při stisknutí

Na kartě Klávesnice klikněte na Nastavit opakování klávesy a pak vyberte požadovanou rychlost opakování klávesy.

Zapnutí funkce Klávesy myši, která ovládá ukazatel pomocí numerické klávesnice

Na kartě Myš vedle funkce Klávesy myši klikněte na Zapnout.

Zvětšení ukazatele pro lepší viditelnost

Na kartě Myš vedle funkce Velikost kurzoru zvětšete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Změna rychlosti pohybu ukazatele na obrazovce a rychlosti rolovacího kolečka

Na kartě Myš vedle funkce Maximální rychlost zrychlete ukazatel posunutím posuvníku doprava.

Viz taky

Klávesové zkratky pro emotikony

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×