Zapnutí a používání nástroje Panel kvality hovorů v Online Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zjistěte, jak nakonfigurovat organizaci Office 365 používat na řídicím panelu kvalitu hovoru sledování kvalitu hovoru.

Panel kvality hovorů pro Online Skype pro firmy vám umožňuje získat přehled o kvalitě hovorů uskutečněných prostřednictvím služeb Skype pro firmy. Toto téma popisuje kroky, které musíte dokončit, abyste mohli začít shromažďovat data.

Poznámka : Podrobné sestavy panelu kvality hovorů jsou momentálně k dispozici jako Tech Preview všem zákazníkům.

Nejnovější změny a aktualizace

Tady je seznam nejnovějších změn panelu kvality hovoru:

 • IP adresy nyní mají standardní formát notace. Jakékoli vlastní podrobné sestavy využívající tyto adresy jako filtry může být nutné ručně aktualizovat.

 • Rozměr důvodu Chyba nastavení hovoru nyní obsahuje srozumitelnější důvod, proč nelze vytvořit relaci.

V tomto článku najdete seznam rozměrů a opatření dostupných v Panelu kvality hovorů v Online Skypu pro firmy.

Poznámka : Informace o aktualizacích a změnách panelu zobrazíte kliknutím na hlášení Dobré zprávy! v panelu. Případně můžete přejít na Panel kvality hovorů.

Aktivace souhrnných sestav v Panelu kvality hovorů ve Skypu

Než budete moct začít používat Panel kvality hovorů, musíte ho aktivovat pro svou organizaci Office 365.

 1. Přihlaste se do své organizace Office 365 pomocí účtu správce a pak vyberte dlaždici Správce, abyste otevřeli Centrum pro správu.

 2. V levém podokně v části Správce vyberte Skype pro firmy. Tím otevřete Centrum pro správu Skype pro firmy.

 3. V Centru pro správu Skype pro firmy vyberte nástroje v levém podokně a pak vyberte Panel kvality hovorů v Online Skypu pro firmy.

  Nástroje Skypu pro firmy

 4. Na stránce, která se otevře, vyberte Přihlásit se pomocí účtu globálního správce a po zobrazení výzvy zadejte přihlašovací údaje.

  Přihlášení k nástroji Panel kvality hovorů

Jakmile vyberete přihlášení, po aktivaci bude Panel kvality hovorů shromažďovat a zpracovávat data.

Poznámka : Může trvat několik hodin, než se zpracuje dostatek dat, aby se v aplikaci zobrazily smysluplné výsledky.

Funkce Panelu kvality hovorů v Online Skypu pro firmy

Souhrnné sestavy Panelu kvality hovorů poskytují podmnožinu funkcí plánovaných pro podrobné sestavy. Rozdíly mezi dvěma edicemi jsou shrnuté tady:

Funkce

Souhrnné sestavy

Podrobné sestavy

Metrika sdílení v aplikaci

Ne

Ano

Podpora informací o budovách zákazníků

Ano

Ano

Podpora podrobných analýz

Ne

Ano

Metrika spolehlivosti média

Ne

Ano

Okamžité sestavy

Ano

Ano

Sestavy přehledu

Ano

Ano

Sada sestav podle uživatelů

Ne

Ano

Přizpůsobení sady sestav (přidání, odstranění, úprava sestav)

Ne

Ano

Metrika videosdílení obrazovky

Ne

Ano

Metrika videa

Ne

Ano

Množství dostupných dat

Posledních 6 měsíců

Posledních 6 měsíců

Okamžité sestavy

Obě edice Panelu kvality hovorů přináší okamžité funkce, které vám poskytnou metriky kvality hovorů, aniž byste museli vytvářet nové sestavy. Jakmile jsou data zpracovaná v back-endovém rozhraní, v sestavách rychle zobrazíte data o kvalitě hovorů.

Sestavy přehledu

Obě edice Panelu kvality hovorů představují špičkový vstupní bod k informacím o celkové kvalitě hovorů, ale informace jsou v Souhrnných sestavách prezentované jinak než v Podrobných sestavách.

Souhrnné sestavy poskytují zjednodušené zobrazení sestavy na stránce s kartami, které umožňuje uživatelům rychle procházet a pochopit trendy a stav celkové kvality hovorů.

Tyto čtyři karty obsahují:

 • Celková kvalita hovoru - poskytuje informace o všech tocích, což představuje agregaci datových proudů mezi serverem a klientem a vzájemně mezi klienty a také o samostatných datových proudech typu server - klient a klient - klient, a to v podobě měsíčních a denních trendů.

 • Server – klient – poskytuje další podrobnosti o datových proudech mezi koncovými body serveru a klienta.

 • Server – klient – poskytuje další podrobnosti o datových proudech mezi dvěma klientskými koncovými body.

 • Smlouva o úrovni služeb (SLA) ke kvalitě hlasových služeb – poskytuje informace o hovorech, které jsou součástí smlouvy o úrovni služeb ke kvalitě hlasových služeb v Online Skypu pro firmy.

Karta Celková kvalita hovoru

Pomocí dat na této kartě můžete vyhodnotit trendy a stav kvality hovorů – stačí se podívat na počty datových proudů a procento proudů se špatnou kvalitou. Legenda v pravém horním rohu ukazuje, které barvy a vizuální prvky představují tyto metriky.

Datový klíč k nástroji Panel kvality hovorů

Datové proudy se dělí do tří skupin podle kvality: Dobré, Špatné a Nezatříděné. Také tu najdete hodnoty % špatných, které představují poměr datových proudů zařazených jako špatné vůči celkovému počtu datových proudů. Jelikož platí, že % špatných = špatné datové proudy / (špatné datové proudy + dobré datové proudy)*100, znamená to, že na hodnotu % špatných nemají vliv nezatříděné datové proudy. Co rozhoduje o zatřídění datového proudu mezi dobré nebo špatné zjistíte na adrese https://aka.ms/cqd_quality_thresholds

Pomocí měřítka vlevo změřte hodnoty počtu hovorů.

Panel kvality hovorů - množství dat

Pomocí měřítka vpravo změřte procento hovorů se špatnou kvalitou.

Panel kvality hovorů - procento dat

Skutečné číselné hodnoty získáte, když myší najedete na některý sloupec.

Poznámka : Následující příklad využívá velice malou sadu ukázkových dat a hodnoty nejsou pro skutečné nasazení reálné.

Panel kvality hovorů - číselné hodnoty dat

Když určujete, jak relevantní je vypočítané procento datových proudů se špatnou kvalitou, důležitým faktorem je celkový objem datových proudů. Čím menší je celkové množství datových proudů, tím méně je zobrazené procento datových proudů se špatnou kvalitou spolehlivé.

Karta Server - klient a karta Klient - klient

Tyto dvě karty obsahují další podrobnosti o datových proudech uskutečněných ve scénářích mezi koncovými body. Na obou kartách najdete čtyři sbalitelné části, které představují čtyři scénáře toku datových proudů médií.

 • Kabelový vnitřní datový proud

 • Kabelový vnější datový proud

 • Bezdrátový vnitřní datový proud

 • Bezdrátový vnější datový proud

Vnitřní test

Během zpracování dat Panel kvality hovorů klasifikuje na základě Informací o budově (pokud existují) datový proud jako Vnitřní nebo Vnější. Koncové body každého datového proudu jsou spojené s adresou podsítě. Pokud je daná podsíť na seznamu podsítí v odeslaných informacích o budově, považuje se za vnitřní. Pokud informace o budově zatím nebyly odeslané, vnitřní test datové proudy vždy označí jako vnější. Všimněte si, že Vnitřní test pro scénář Server – klient bere do úvahy jen koncový bod klienta. Servery jsou z hlediska uživatele pokaždé vnější, takže v testu nejsou zohledněné.

Kabelová vs. bezdrátová síť

Jak názvy naznačují, toto je klasifikační kritérium založené na typu připojení klientů. Server je vždy zapojený do kabelové sítě a ve výpočtu se nezohledňuje.

Poznámka : Pokud je jeden ze dvou koncových bodů datového proudu připojený k bezdrátové síti, tento datový proud je v Panelu kvality hovorů klasifikovaný jako bezdrátový.

Odeslání informací o budově

Panel Souhrnné sestavy v Panelu kvality hovorů obsahuje stránku Nahrání dat klienta   , ke které získáte přístup, když vyberete značku odkazu Nahrání dat klienta v pravém horním rohu. Tato stránka slouží správcům k tomu, aby nahráli své vlastní informace, jako je mapování IP adres a zeměpisné údaje, mapování všech bezdrátových přístupových bodů a jejich adres MAC apod.

Řídicí panel nástroje Panel kvality hovorů
 1. Pomocí rozevírací nabídky na stránce Nahrání dat klienta vyberte typ datového souboru, který chcete odeslat. Typ datového souboru naznačuje obsah souboru (např. „Budova“ odkazuje na mapování IP adres a budovy a také další zeměpisné údaje). Aktuálně podporujeme jen typ dat „Budova“. S pozdějšími verzemi dojde k přidání dalších typů dat.

 2. Až vyberete typ datového souboru, klikněte na Procházet a vyberte datový soubor.

  • Datový soubor musí být soubor s hodnotami oddělenými tabulátory (tsv) nebo čárkami (csv). Každé políčko obsahující čárku musí obsahovat také uvozovky, nebo se čárka musí vymazat. Pokud je například název budovy NY,NY, musí se do souboru csv zadat jako "NY,NY".

  • Velikost datového souboru nesmí přesáhnout 50 MB.

  • Každý sloupec v každém datovém souboru musí odpovídat předdefinovanému datovému typu, o kterém se dozvíte víc v další části tohoto tématu.

 3. Až vyberete datový soubor, zadejte Počáteční datum a volitelně i Koncové datum.

 4. Až vyberete Počáteční datum, vyberte tlačítko Odeslat. Tím soubor odešlete na server nástroje Panel kvality hovorů.

  Než se soubor nahraje, nejdřív projde ověřením. Až bude ověřený, uloží se do objektu blob ve službě Azure. Pokud ověření selže nebo pokud se soubor neuloží do objektu blob v Azure, zobrazí se chybová zpráva s žádostí o opravu souboru. Následující obrázek zobrazuje chybu, ke které došlo kvůli nesprávnému počtu sloupců v datovém souboru.

  Panel kvality hovorů - chyba ověření cvičně odeslaných dat
 5. Pokud během ověření nedojde k žádné chybě, nahrání souboru bude úspěšné. Nahraný datový soubor můžete vidět v tabulce Moje nahrané soubory, která v dolní části této stránky zobrazuje kompletní seznam všech odeslaných souborů aktuálního klienta.

  Každý záznam představuje jeden datový soubor klienta a uvádí typ souboru, čas poslední aktualizace, časové období, popis, ikonu pro odebrání a ikonu pro stažení. Pokud chcete soubor odebrat, v tabulce vyberte ikonu koše. Pokud chcete soubor stáhnout, v tabulce ve sloupci Stáhnout vyberte ikonu pro stažení.

  Panel kvality hovorů - tabulka Moje odeslané soubory

Formát datového souboru klienta a struktura datového souboru Budova

Aby datový soubor, který chcete odeslat, prošel před odesláním ověřením, jeho formát musí splňovat následující požadavky.

 • Soubor musí být buď formátu TSV, což znamená, že jsou ve všech řádcích sloupce odděleny tabulátory, nebo formátu CSV, kde jsou všechny sloupce odděleny čárkami.

 • součástí obsahu datového souboru nejsou záhlaví tabulek, to znamená, že první řádek datového souboru tvoří skutečná data, ne záhlaví typu „Síť“ apod.,

 • data v jednotlivých sloupcích mohou být jen typu řetězec, číslo nebo logická hodnota, pokud jde o číslo, hodnota musí být numerická; pokud jde o logickou hodnotu, musí být 0, nebo 1,

 • Pro všechny sloupce platí, že pokud obsahují data typu řetězec, mohou být data prázdná (ale stejně je nutné je oddělit příslušným znakem, tj. tabulátorem nebo čárkou). Takto se do pole přiřadí prázdný řetězec.

 • Na každém řádku musí být 14 sloupců a každý sloupec musí mít následující datový typ a pořadí uvedené v této tabulce:

Název sloupce

Datový typ

Příklad

Síť

Řetězec

192.168.1.0

Název_sítě

Řetězec

USA/Seattle/SEATTLE-SEA-1

Rozsah_sítě

Číslo

26

Název_budovy

Řetězec

SEATTLE-SEA-1

Typ_vlastnictví

Řetězec

Contoso

Typ_budovy

Řetězec

Ukončení IT

Typ_kancelářské_budovy

Řetězec

Konstrukce

Město

Řetězec

Seattle

PSČ

Řetězec

98001

Země

Řetězec

USA

Stát

Řetězec

WA

Oblast

Řetězec

MSUS

Ve_vlastnictví_společnosti

Logická_hodnota

1

ExpressRoute

Logická_hodnota

0

Důležité : 

 • Dosah sítě se dá použít k reprezentaci sítě SuperNet (kombinace několika podsítí s jednou směrovací předponou). Všechny nově nahrané budovy budou zkontrolovány, jestli nejsou v překrývajících se dosazích. Pokud jste už soubor s budovami aktualizovali, musíte stáhnout aktuální soubor a znovu ho nahrát, aby bylo možné najít všechny překryvy a opravit je před dalším nahráním. Každý překryv v dříve nahraných souborech může mít za následek nesprávné namapování podsítí k budovám v sestavách.

 • Některé implementace VPN nehlásí informace podsítě přesně. Doporučujeme proto při přidávání podsítě VPN do souboru s budovami namísto jednoho záznamu pro podsíť přidat samostatné záznamy pro každou adresu v podsíti VPN jako pro samostatnou 32bitovou síť. Každý řádek může obsahovat stejná metadata budovy. Například: namísto jednoho řádku pro adresu 172.16.18.0/24 byste měli mít 256 řádků, kde každý řádek slouží pro jednu adresu mezi 172.16.18.0/32 a 172.16.18.255/32 včetně.

Výběr typu média v podrobných sestavách

Podrobné sestavy podporují zobrazování kvality a spolehlivosti typů médií pro sdílení zvuku, videa a aplikace a videosdílení obrazovky. Rozměry, naměřené hodnoty a filtry, které se týkají konkrétního typu média mají předponu „Audio“, „Video“, „AppSharing“ nebo „VBSS“.

Rozměry panelu kvality hovorů.

Pokud chcete zobrazit rozměry a naměřené hodnoty pro jeden typ média, možná bude nutné použít nový rozměr MediaType a filtr. Pokud chcete například sestavu s celkovým počtem relací ve všech různých typech médií, bude obsahovat rozměr MediaType.

Celkový počet streamů panelu kvality hovorů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×