Zalomení textu v buňce

Něco tak jednoduchého, jako je změna výšky řádků a zalomení textu, může výrazně zlepšit přijetí projektu.

Co chcete udělat?

Změna výšky řádku

Zalomení textu v buňce

Změna výšky řádku

Zvětšením nebo zmenšením výšky Řádek v libovolném zobrazení List můžete zobrazit celý text, který je příliš dlouhý a nelze ve sloupci zobrazit, aniž by bylo nutné zvětšovat šířku pole.

  1. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit výšku řádku v projektu, přetáhněte dolní okraj záhlaví řádku (první buňky řádku vlevo).

  2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit výšku několika řádků současně, podržte klávesu CTRL a vyberte požadované řádky. Přetáhněte dolní okraj posledního vybraného řádku.

Poznámka : Výšku řádku lze nastavit pouze u buňky nejvíce vlevo. Pokusíte-li se o to u jiné buňky, přesunete tím celý řádek.

Zalomení textu v buňce

Novinkou v aplikaci Project 2010 je možnost zalomení textu v libovolné buňce.

  1. V libovolném zobrazení obsahujícím tabulku (kromě Týmového plánovače) vyberte sloupec.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom klikněte na příkaz Zalomit text.

Poznámka : 

  • Chcete-li v řádku buňky zalomit text, musí text obsahovat alespoň jednu mezeru, aby aplikace Project věděla, kam automaticky umístit konec řádku při zalamování textu. Místo pro zalomení textu nelze určit ručně.

  • Text bude zalomen pouze v případě, že je vzhledem k šířce buňky příliš dlouhý. Pokud se text vejde na jeden řádek, nelze zalomení řádku nastavit ručně. V takovém případě lze text zalomit pouze zúžením sloupce.

  • Seznam jmen ve sloupci Názvy zdrojů Ganttova diagramu a dalších zobrazení listu se nezalomí, pokud jména osob neobsahují mezeru (například mezeru mezi jménem a příjmením).

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×