Zakázání zobrazování alternativních návrhů e-mailových aliasů serverem Exchange

Tato funkce vyžaduje používání účtu serveru Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 nebo Exchange Server 2007. Většina domácích a osobních účtů server Microsoft Exchange nepoužívá. Další informace o účtech serveru Microsoft Exchange a způsobu určení verze serveru Exchange, ke které se váš účet připojuje, najdete pomocí odkazů v části Viz také.

Můžete vypnout nebo se vyhnout používání funkce v aplikaci Microsoft Outlook, která navrhuje jména e-mailových příjemců, jakmile začnete zadávat jméno nebo e-mail do polí Textová pole Komu, Kopie a Skrytá.

Tato funkce aplikace Office Outlook, která je určena pro uživatele e-mailových účtů serveru Microsoft Exchange, vás při zadávání e-mailového aliasu, který by mohl odpovídat více osobám nebo prostředkům v adresáři serveru Exchange, vyzývá k určení osoby, které se pokoušíte odeslat e-mailovou zprávu.

Poznámka : Tento článek se netýká funkce Automatické dokončování v aplikaci Outlook, která během psaní navrhuje shodné položky ze seznamu uživatelů, kterým jste dříve odeslali e-mailovou zprávu. Nápovědu k funkci Automatické dokončování naleznete v tématu Použití funkce automatického dokončování jmen (Automatické dokončování).

Pokud například zadáte pat a v adresáři serveru Exchange existuje položka pro uživatele s e-mailovým aliasem patr a patdirects, vyzve vás aplikace Outlook k výběru mezi všemi položkami začínajícími pat – v tomto případě tři různé položky.

Výhodou této funkce je, že umožňuje zadat pouze několik prvních písmen e-mailového aliasu a potom vybrat položku ze seznamu návrhů. Avšak pokud má osoba, které odesíláte zprávu, krátký alias nebo pokud existují jiné aliasy, které obsahují alias, na který odesíláte zprávu, může být zobrazování dalších možností obtěžující. Tuto funkci můžete vypnout dvěma níže vysvětlenými způsoby.

Vypnutí zobrazování návrhů aliasů případ od případu

 • V poli Komu, Kopie nebo Skrytá zadejte přímo před alias znaménko rovná se (=).

  Pokud například zadáte =pat, nebudou navrhovány žádné jiné e-mailové aliasy. Předpokládá se, že text pat představuje celý alias.

Trvale vypnutí návrhů aliasů

Pouze pro pokročilé počítačové uživatele je určena metoda, jak trvale zakázat návrhy aliasů serveru Exchange. Pokud si nejste zcela jisti, že dokážete provést následující změny pomocí Editoru registru, nepokračujte dále. Použijte metodu případ od případu vysvětlenou v předchozí části.

Upozornění : Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, jejichž vyřešení může vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že budete schopni vyřešit problémy, ke kterým dojde v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečení.

 1. Chcete-li otevřít Editor registru v systému Windows, proveďte jednu z následujících akcí:

  • V systému Microsoft Windows Vista klepněte na tlačítko Start, na příkaz Všechny programy , na položku Příslušenství a na položku Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

  • V systému Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003 klepněte na tlačítko Start a příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.

 2. Rozbalte podklíč KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Exchange Provider.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na složku Exchange Provider, přejděte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD v podnabídce.

 4. Zadejte OAB Exact Alias Match a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Nechte novou položku nadále vybranou a stiskněte klávesu ENTER.

 6. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte v poli Údaj hodnoty hodnotu 1 a potom klepněte na tlačítko OK.

  Jako základní hodnotu vyberte položku Hexadecimal.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×