Zakázání a povolení změn formátu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud distribuujete dokument, který budou moci ostatní uživatelé upravovat, ale nechcete, aby uživatelé mohli měnit vzhled dokumentu, můžete zakázat všechny nebo pouze některé motivy a styly, jež by jinak bylo možné měnit nebo použít. Revidujícím můžete také povolit některé motivy a styly změnit.

Co chcete udělat?

Zakázat formátování

Povolit formátování

Zakázání formátování

Všechny styly jsou ve výchozím nastavení dostupné a ostatní uživatelé je mohou měnit. Můžete uživatelům zabránit ve změně formátování nebo stylů u celého dokumentu nebo u jeho části.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na ikonu pro otevření dialogového okna Styly.

  ikona pro otevření dialogového okna styly

 2. V podokně úloh Styly klikněte na tlačítko Spravovat styly Spravovat styly a potom klikněte na kartu Zakázat.

 3. V seznamu Pořadí řazení vyberte pořadí řazení, které chcete použít k zobrazení stylů.

 4. Klikněte na jednotlivé styly, které chcete zakázat, nebo vyberte skupiny stylů kliknutím na jednu z následujících možností.

  • Vyberte viditelná      Kliknutím na tuto možnost vyberte styly, které se zobrazí v seznamu doporučená ve výchozím nastavení. Pokud chcete zobrazit seznam doporučené stylů, klikněte na kartu doporučujeme.

   Tip : Chcete-li do tohoto seznamu přidat další styly, vyberte na kartě Doporučit styly, které chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko Zobrazit.

  • Vyberte možnost předdefinované      Kliknutím na tuto možnost vyberte všechny styly, které jsou součástí aplikace Microsoft Word, ale ne všechny vlastní styly, které jste vytvořili.

  • Vybrat vše:     Na tuto možnost klikněte, chcete-li vybrat všechny styly, které jsou součástí aplikace Word, a všechny vlastní styly, které jste vytvořili.

 5. Zaškrtněte políčka vedle jedné či více následujících položek:

  • Omezit formát na povolené styly:     Tuto možnost vyberte, jestliže chcete revidujícím povolit měnit formátování pomocí pouze povolených stylů. Revidující nebudou moci formátovat text přímo ani používat zakázané styly.

  • Povolení automatického formátování přepsat formátování      Vyberte tuto možnost povolíte recenzentů používat styly s omezeným přístupem při automatickém formátování text, například hypertextové odkazy nebo automatické odrážky. Například pokud vyberete toto políčko, automaticky se zformátuje hypertextových odkazů, i v případě, že je uzamčený styl hypertextový odkaz.

   Poznámka : Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je zaškrtnuto políčko Omezit formát na povolené styly.

  • Blokovat přepínání motivu nebo schématu:     Tuto možnost vyberte, chcete-li revidujícím zabránit ve změně motivů použitých v dokumentu.

  • Blokovat přepínání sady rychlých stylů:     Tuto možnost vyberte, chcete-li revidujícím zabránit ve změně aktuálně nastaveného stylu.

   Poznámka : V Word 2016 Wordu 2013, Outlook 2016 a Outlook 2013 je tato možnost označené blok přechod na jiný styl sady.

 6. Klikněte na tlačítko Zakázat.

  Vedle všech zakázaných stylů se zobrazí ikona zámku Ikona zamknutí stylů .

 7. Klikněte na tlačítko OK.

 8. Může se zobrazit výzva k vytvoření nepovinného hesla. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným osobám, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

Začátek stránky

Povolení formátování

Po zakázání konkrétních stylů můžete zámek odebrat, a povolit tak ostatním uživatelům použití těchto stylů v dokumentu.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na ikonu pro otevření dialogového okna Styly.

  ikona pro otevření dialogového okna styly

 2. V podokně úloh Styly klikněte na tlačítko Spravovat styly Spravovat styly a potom klikněte na kartu Zakázat.

 3. V dialogovém okně Spravovat styly vyberte pořadí řazení, které chcete použít k zobrazení stylů.

 4. Klikněte na jednotlivé styly, které chcete povolit, nebo vyberte skupiny stylů kliknutím na jednu z následujících možností.

  • Vyberte viditelná      Kliknutím na tuto možnost vyberte styly, které se zobrazí v seznamu doporučená ve výchozím nastavení. Pokud chcete zobrazit seznam doporučené stylů, klikněte na kartu doporučujeme.

   Tip : Chcete-li do tohoto seznamu přidat další styly, vyberte na kartě Doporučit styly, které chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko Zobrazit.

  • Vyberte možnost předdefinované      Kliknutím na tuto možnost vyberte všechny styly, které jsou součástí aplikace Microsoft Word, ale ne všechny vlastní styly, které jste vytvořili.

  • Vybrat vše:     Na tuto možnost klikněte, chcete-li vybrat všechny styly, které jsou součástí aplikace Word, a všechny vlastní styly, které jste vytvořili.

 5. Klikněte na tlačítko Povolit.

 6. Pokud jsou zámky stylů chráněny heslem, odemknete je tak, že zadáte heslo.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×