Zahrnutí sestav služby Reporting Services do digitálního panelu

Pomocí nástroje PerformancePoint Dashboard Designer můžete vytvořit řídicí panely, které obsahují různé typy sestav, včetně sestavy služby Reporting Services serveru SQL Server 2005. Při přidání sestavy služby Reporting Services do řídicího panelu vytvoříte sestavu serveru Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 , která bude propojena s existující sestavou služby Reporting Services. Jinými slovy, přidáte do řídicího panelu zobrazení publikované sestavy.

Chcete-li začít, vytvořte základní strukturu sestavy v nástroji Dashboard Designer. Pak konfigurujte sestavu pomocí režimu Integrováno se serverem SharePoint nebo režimu Centra sestav podle toho, jak byla služba Reporting Services nainstalována na serveru, který používáte. V obou případech mají sestavy stejné funkce.

Co chcete udělat?

Informace o sestavách služby Reporting Services

Ověření, zda máte všechny informace požadované k nastavení sestavy

Nastavení struktury sestavy

Konfigurace sestavy pomocí režimu Integrováno se serverem SharePoint

Konfigurace sestavy pomocí režimu Centrum sestav

Úpravy vlastností sestavy

Informace o sestavách služby Reporting Services

Sestava služby Reporting Services je sestava, která byla publikována ve službě Reporting Services a obsahuje jeden nebo více grafů a tabulek. Sestavy služby Reporting Services, které jsou v řídicích panelech serveru PerformancePoint Server usnadňují uživatelům řídicího panelu zobrazení publikovaných zpráv a prohlížení dat klepnutím na položky, řazením a posouváním stránek. Navíc umožňují následující akce:

 • zobrazit náhled, upravit a vytisknout jednu nebo více stránek v sestavě;

 • použít jeden nebo více parametrů, aniž by bylo nutné znovu spustit dotaz na databázi; parametry jsou vestavěné filtry, které jsou specifické pro sestavu;

 • exportovat data jako obrázky, soubory PDF společnosti Adobe, webové soubory nebo jiné formáty rozpoznávané aplikacemi sady Microsoft Office.

Pokud zahrnete sestavy služby Reporting Services do řídicího panelu, můžete také zahrnout následující položky umožňující uživatelům řídicího panelu procházení sestavy:

 • panel nástrojů služby Reporting Services,

 • jeden nebo více filtrů služby Reporting Services (označované jako parametry ve službě Reporting Services),

 • mapu dokumentace služby Reporting Services (označovanou jako docmap).

Způsob konfigurace sestav služby Reporting Services sestavy v nástroji Dashboard Designer závisí na konfiguraci služby Reporting Services v konkrétním prostředí. Při nastavení zobrazení sestavy vyberte jeden ze dvou režimů: Integrováno se serverem SharePoint nebo Centrum sestav. Vybraný režim závisí na režimu používaném na serveru sestav služby Reporting Services. Následující popisy obsahují charakteristiky jednotlivých režimů.

Režim Centrum sestav

Režim Centrum sestav nástroje Dashboard Designer odpovídá nativnímu režimu na serveru sestav služby Reporting Services. Při použití režimu Centrum sestav jsou sestavy služby Reporting Services uloženy a spravovány v Centru sestav a zobrazeny ve webových prohlížečích, například v řídicích panelech serveru PerformancePoint Server . Oprávnění sestav se zpracovávají v Centru sestav služby Reporting Services.

Režim Integrováno se serverem SharePoint

Režim Integrováno se serverem SharePoint nástroje Dashboard Designer odpovídá režimu Integrováno se serverem SharePoint na serveru sestav služby Reporting Services. Při použití režimu Integrováno se serverem SharePoint jsou sestavy uloženy a spravovány ve službě Windows SharePoint Services jako dokumenty RDL (Report Definition Language), ke kterým lze poté přistupovat pomocí serveru PerformancePoint Server. Oprávnění sestav se zpracovávají ve službě Windows SharePoint Services.

Přestože se tyto dva režimy vzájemně vylučují, ukládají sestavy odlišných způsobem a zpracovávají oprávnění jinak, není z hlediska uživatelů řídicího panelu mezi těmito dvěma režimu žádný funkční rozdíl.

Začátek stránky

Ověření, zda máte všechny informace požadované k nastavení sestavy

Před přidáním sestavy služby Reporting Services na řídicí panel musíte mít následující informace:

 • umístění serveru, kde jsou uloženy sestavy služby Reporting Services;

 • číslo portu, který PerformancePoint Monitoring Server používá k připojení k serveru sestav služby Reporting Services;

 • název a adresu webu sestavy služby Reporting Services, kterou chcete použít.

V závislosti na režimu, který používáte pro sestavu, musíte mít navíc následující oprávnění a nastavení:

Tento režim

Vyžaduje tato oprávnění a nastavení

Integrováno se serverem SharePoint

 • Služba Windows SharePoint Services musí být konfigurována pomocí protokolu NTLM (NT LAN Manager), což je protokol používaný k ověřování uživatelů v síti systému Windows. Metodu ověřování formulářů, což je webová služba, která používá technologii Microsoft ASP.NET k povolení použití vlastních přihlašovacích formulářů nebo dialogových oken v aplikacích, s tímto typem sestavy nefunguje. Kromě toho nelze protokol Kerberos, které lze použít s jinými sestavami serveru PerformancePoint Server , použít se sestavami služby Reporting Services používajícími tento režim.

 • Jako správce řídicího panelu musíte mít oprávnění Čtenář nebo Editor pro sestavu služby Reporting Services, kterou chcete použít.

 • Uživatelé řídicího panelu musí mít oprávnění Čtenář pro sestavu služby Reporting Services, kterou chcete použít.

Centrum sestav

 • Jako správce řídicího panelu musíte mít oprávnění Čtenář nebo Editor pro sestavu služby Reporting Services, kterou chcete použít.

 • Uživatelé řídicího panelu musí mít oprávnění Čtenář pro sestavu služby Reporting Services, kterou chcete použít.

Začátek stránky

Nastavení struktury sestavy

Při přidávání sestavy služby Reporting Services do řídicího panelu začnete vytvořením základní struktury sestavy. Následující postup použijte bez ohledu na to, zda chcete pro sestavu používat režim Integrováno se serverem SharePoint nebo režim Centrum sestav.

 1. V nástroji Dashboard Designerklepněte na kartu Vytvořit a potom klepněte na položku Jiné sestavy. Otevře se dialogové okno Vyberte šablonu sestavy.

 2. Klepněte na položku Sestava serveru SQL Server a pak klepněte na tlačítko OK. Otevře se průvodce Vytvořte sestavu služby Reporting Services serveru SQL.

 3. Do textového pole Název zadejte název sestavy. Chcete-li určit, kde má být sestava uložena na serveru PerformancePoint Monitoring Server, klepněte na položku Vyberte složku pro zobrazení a potom vyberte nebo vytvořte složku. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 4. Na stránce Potvrzení zkontrolujte informace v podokně Podrobnosti a klepnutím na tlačítko Zavřít potvrďte volby a vytvořte základní strukturu sestavy. Jakmile tak učiníte, bude sestava k dispozici pro úpravy v pracovním prostoru.

Začátek stránky

Konfigurace sestavy pomocí režimu Integrováno se serverem SharePoint

Poznámka : Tento postup je pokračováním předchozího postupu. Předpokládá, že jste již vytvořili základní strukturu sestavy a ověřili, zda máte požadované informace.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru sestavy klepněte na kartu Editor.

 2. V seznamu Režim serveru vyberte možnost Integrováno se serverem SharePoint.

 3. Do pole Adresa URL serveru sestav zadejte adresu URL serveru, který je hostitelem sestavy. Adresu URL má formát http://<název serveru>:<port>/ReportServer.

  Například http://Alpha:8080/ReportServer je adresa URL serveru hostitele služby Reporting Services s názvem Alpha, který používá port 8080.

 4. Do pole Adresa URL sestavy zadejte cestu k sestavě. Sestava je soubor RDL, který je uložen v knihovně dokumentů v úložišti služby Windows SharePoint Services. Adresa URL má formát http://<web služby SharePoint>/Reports/<knihovna sestav>/<Report.rdl>

  Například http://Alpha/Reports/Výsledky prodeje.rdl je adresa URL sestavy Výsledky prodeje, která je v knihovně sestav Reports na serveru hostitele služby Reporting Services s názvem Alpha.

  Poznámka : Skutečná zadaná adresa URL se může lišit podle toho, jak jsou sestavy služby Reporting Services uspořádány. Například http://Alpha/Reports/Sestavy prodeje/Výsledky prodeje.rdl je adresa URL sestavy Výsledky prodeje, která je v části Sestavy prodeje knihovny Reports na serveru hostitele služby Reporting Services s názvem Alpha. Ověřte, zda máte úplnou adresu URL sestavy, kterou chcete použít.

 5. Zadejte následující nastavení pro sestavu:

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit panel nástrojů zobrazte panel nástrojů Reporting Services.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit parametry zobrazíte filtry, které jsou specifické pro sestavu.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit objekt docmap zahrnete mapu dokumentace v samostatném podokně v zobrazení sestavy.

  • Výběrem hodnoty v seznamu Lupa nastavíte velikost zobrazení sestavy.

  • Výběrem hodnoty v seznamu Formát určíte, jak chcete sestavu zobrazit v řídicím panelu.

  • Do pole Oddíl zadejte záhlaví oddílu, které chcete v sestavě použít.

  • Do pole ID objektu DocMap zadejte číslo mapy dokumentace.

 6. Po nastavení sestavy klepněte na kartu Domů a potom klepnutím na položku Publikovat vše uložte sestavu na Monitoring Server.

Začátek stránky

Konfigurace sestavy pomocí režimu Centrum sestav

Poznámka : Tento postup je pokračováním předchozích postupů. Předpokládá, že jste již vytvořili základní strukturu sestavy a ověřili, zda máte požadované informace.

 1. V prostředním podokně pracovního prostoru sestavy klepněte na kartu Editor.

 2. V seznamu Režim serveru vyberte možnost Centrum sestav.

 3. Do pole Název serveru zadejte umístění serveru, na kterém jsou uložena data serveru SQL Server. Použijte následující formát: http://<název serveru>:<port služby Reporting Services>/reportserver

 4. Klepnutím na tlačítko Procházet vyberte název sestavy služby Reporting Services. (Tato sestava již musí být uložena na serveru služby SQL Server 2005 Reporting Services.)

  Například http://Alpha:8080/ReportServer je adresa URL serveru hostitele služby Reporting Services s názvem Alpha, který používá port 8080.

 5. Zadejte následující nastavení pro sestavu:

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit panel nástrojů zobrazíte panel nástrojů Reporting Services.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit parametry zobrazíte filtry, které jsou specifické pro sestavu.

  • Zaškrtnutím políčka Zobrazit objekt docmap zahrnete mapu dokumentace v samostatném podokně v zobrazení sestavy.

  • Výběrem hodnoty v seznamu Lupa nastavíte velikost zobrazení sestavy.

  • Výběrem hodnoty v seznamu Formát určíte, jak chcete sestavu zobrazit v řídicím panelu.

  • Do pole Oddíl zadejte záhlaví oddílu, které chcete v sestavě použít.

  • Do pole ID objektu DocMap zadejte číslo mapy dokumentace.

 6. Po nastavení sestavy klepněte na kartu Domů a potom klepnutím na položku Publikovat vše uložte sestavu na Monitoring Server.

Začátek stránky

Úpravy vlastností sestavy

Můžete upravit obecné vlastnosti, vytvořit nebo upravit vlastní vlastnosti a určit oprávnění sestavy. Další informace naleznete v tématech Vytvoření nebo úpravy vlastností v Návrháři řídicích panelů a Principy rolí a oprávnění v Návrháři řídicích panelů.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×