Zahrnutí prvků v uzlu do diagramu nasazení UML

 1. V Diagram nasazení přetáhněte na stránku výkresu ze vzorníku Nasazení UML obrazec Uzel nebo Instance uzlu.

 2. Poklepejte na uzel a zadejte název, atributy, operace a další hodnoty vlastností.

 3. Přetažením rohového úchytu je možné změnit velikost uzlu tak, aby do něj bylo možné umístit požadované prvky.

 4. Přetáhněte obrazce Součást, Instance komponenty a Objekt do horní části obrazce Uzel a potom na příslušných místech spojte obrazce se vztahy závislostí.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Poklepejte na jednotlivé uzly. V dialogovém okně Vlastnosti uzlu UML klepněte na položku Komponenty. V seznamu Zvolte komponenty, které jsou nasazeny tímto uzlem vyberte příslušné komponenty a potom klepněte na tlačítko OK.

  • Poklepejte na jednotlivé komponenty. V dialogovém okně Vlastnosti komponenty UML klepněte na položku Uzly. V seznamu Zvolte uzly, které nasazují tuto komponentu vyberte příslušné uzly a potom klepněte na tlačítko OK.

   Důležité : Neseskupujte uzel a obrazce, které obsahuje. Jestliže je třeba přesunout uzel a prvky, které obsahuje, vyberte přetažením výběrového obdélníku kolem uzlu všechny obrazce a potom celý výběr přetáhněte do požadované pozice.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×