Zahrnutí elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Elektronická vizitka Přidáním Elektronická vizitka podpis e-mailu, můžete zahrnout svoje kontaktní informace ve všech zpráv, které odesíláte. Příjemci mohou pravým tlačítkem myši vizitku v podpisu (nebo klikněte pravým tlačítkem myši na přílohu souboru .vcf) ji chcete uložit přímo do svého seznamu kontaktů.

Cílem prvního kroku je vytvořit podpis, nebo vyberte existující podpis, který chcete upravit, druhým krokem je vložit vizitku v podpisu. Později můžete ručně vložíte podpisu do každé zprávy, nebo můžete určit výchozí podpis, který se automaticky vloží do všech zpráv, které odesíláte.

V tomto článku

Krok 1: Vytvoření nebo úprava podpisu a zahrnout elektronické vizitky

Krok 2: Vložení podpisu do zprávy

Další informace o elektronických vizitek v podpisy

Krok 1: Vytvoření nebo úprava podpisu a do ní zahrnout elektronické vizitky

 1. Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

 2. Na kartě Podpis e-mailu klikněte na tlačítko Nový.

 3. Zadejte název podpisu a klikněte na tlačítko OK.

 4. Do pole Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.

  Vytvoření nového podpisu

 5. Pokud chcete text naformátovat, vyberte ho a pak vyberte příslušné možnosti pomocí tlačítek pro formátování a styl.

  Poznámky : 

  Další informace o různých formátů

  Microsoft Office Outlook 2007 podporuje tři formáty zpráv:

  • Prostý text:    Tento formát je srozumitelný všem e-mailovým aplikacím. Outlook můžete nastavit tak, aby otevíral doručené zprávy jen ve formátu prostý text. Prostý text ale nepodporuje tučná písma, kurzívu, barevná písma ani jiné formátování textu. Nepodporuje ani obrázky zobrazené přímo v textu zprávy, ale můžete je vložit jako přílohy.

  • Formát RTF (RICH)     Při odesílání zpráv v rámci organizace, která používá Microsoft Exchange, můžete použít ve formátu RTF ale doporučujeme použít formát HTML. Formát RTF podporuje formátování textu, včetně odrážkami, zarovnáním a propojené objekty. Outlook automaticky převede zprávy ve formátu RTF formátu na HTML ve výchozím nastavení při jejich odeslání příjemci v Internetu, takže je spravován formátování zprávy a přílohy jsou doručeny. Outlook taky automaticky naformátuje schůzku, zadání úkolů a zprávy s hlasovacími tlačítky, aby se tyto položky můžete posílat nedotčený všude na Internetu ostatní uživatele aplikace Outlook, bez ohledu na výchozí formát zprávy.

  • HTML:    Jedná se o výchozí formát zpráv v aplikaci Outlook. Představuje také nejvhodnější formát, pokud chcete vytvářet zprávy podobné běžným dokumentům, které obsahují různá písma, barvy a seznamy s odrážkami. Pokud vyberte kteroukoli z možností povolujících formátování (HTML nebo formát RTF), je zpráva ve výchozím nastavení odeslána ve formátu HTML. V případě použití formátu HTML tedy víte, že zpráva se příjemci zobrazí tak, jak jste ji odeslali.

   Poznámka : Když odpovídáte na zprávu, Outlook zachovává formát původní zprávy. Když ale vyberete možnost Číst veškerou standardní poštu ve formátu prostého textu, Outlook naformátuje vaši odpověď jako prostý text. Nebo můžete kliknout na Informační panel, změnit formát zprávy na HTML nebo Formát RTF a pak odpovědět. Pokud změníte formát zprávy, odpověď se naformátuje v novém formátování zobrazení.

   Informace o provádění změn formátů zpráv najdete v tématu Změna formátu zprávy na HTML, formát RTF nebo prostý text.

 6. Chcete-li do podpisu vložit elektronickou vizitku, umístěte ukazatel myši na místo, kde se má vizitka zobrazit v textu podpisu, klepněte na tlačítko Vizitka a pak klepněte na jméno kontaktu v seznamu Zařazeno jako. Klepněte na tlačítko OK.

  Vložení vizitky do podpisu

 7. Po dokončení vytváření podpisu klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Podpis, který jste právě vytvořili nebo změnili nezobrazí v aktuálně otevřené zprávy. musí být vložen do zprávy. Další informace najdete v článku krok 2 v další části.

Začátek stránky

Krok 2: Vložení podpisu do zprávy

Můžete nastavit, aby byl do všech odesílaných zpráv vložen výchozí podpis, nebo můžete podpis do jednotlivých odesílaných zpráv vkládat ručně.

 • Automatické vložení podpisu

 • Nabídka Podpis V nové zprávě na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout klikněte na tlačítko Podpis a pak na položku Podpisy.

 • Na kartě Podpis e-mailu vyberte v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit požadovaný podpis.

 • V části Vyberte výchozí podpis klikněte v seznamu E-mailový účet klikněte na e-mailový účet, ke kterému chcete podpis přidružit.

 • V rozevíracím seznamu nové zprávy vyberte požadovaný podpis.
  Zahrnutí podpisu do nových zpráv

 • Pokud chcete, aby byl podpis přidáván do odpovědí na zprávy a zpráv předávaných dál, vyberte jej v seznamu Odpovědi a předané zprávy. V opačném případě vyberte položku žádný.

 • Klikněte na tlačítko OK.

 • Ruční vložení podpisu

 • Vložení podpisu V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na Podpis a pak vyberte požadovaný podpis.

 • Není-li podpis, který chcete použít, zobrazen, klikněte na položku Podpis e-mailu, vyberte název podpisu v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit a klikněte na tlačítko OK.

 • Ve zprávě klikněte na tlačítko Podpis a vyberte název podpisu.

Začátek stránky

Další informace o elektronických vizitek v podpisy

Máte tolik podpisy a tolik elektronických vizitek při potřebovat, takže můžete vytvořit několik podpisů pro jiné účely, například firmy řady komunikaci a další. Mohou také obsahovat podpis, který se skládá z pouze elektronickou vizitku.

Dejme tomu, že zásady společnosti přikazují všem zaměstnancům, aby do služební e-mailové korespondence zahrnovali své základní kontaktní informace. Poté, co společnost vyvine návrh vizitky, mohou zaměstnanci vyplnit své kontaktní informace, začlenit vizitku do oficiálních podpisů společnosti a nechat podpisy automaticky přidávat do každé e-mailové zprávy odesílané ze služebního e-mailového účtu.

Jak se podpis s elektronickou vizitkou zobrazuje ve zprávě

1. Když odesíláte zprávu s podpisem obsahujícím elektronickou vizitku, přiloží se ke zprávě soubor VCF, který obsahuje veškeré kontaktní informace. To příjemcům s jinými e-mailovými aplikacemi umožňuje zobrazení a uložení kontaktních informací.

2. Vizitka se zobrazí v podpisu.

3. Pokud se zobrazí zpráva s kartou v podpisu, klikněte pravým tlačítkem myši obrázek vizitky do podpisu a klikněte na Přidat do kontaktů, otevře se formuláře kontaktu pro kontakt. Pak můžete zobrazit nebo uložit.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×