Zahrnutí elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy

Zahrnutí elektronické vizitky do podpisu e-mailové zprávy

Pokud přidáte do podpisu e-mailové zprávy Elektronická vizitka, můžou příjemci zprávy kliknout pravým tlačítkem myši na vizitku v podpisu (nebo kliknout pravým tlačítkem myši na přílohu souboru ve formátu .vcf) a uložit informace přímo do svého seznamu kontaktů.

 1. V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a potom klikněte na položku Podpisy.

 2. Na kartě Podpis e-mailu klikněte v části Vyberte podpis, který chcete upravit na podpis, do kterého chcete přidat vizitku.

  Chcete-li vytvořit podpis, klikněte na tlačítko Nový, zadejte název podpisu a potom klikněte na tlačítko OK. Následně klikněte na název nového podpisu v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit.

 3. V poli Upravit podpis zadejte text, který chcete zahrnout do podpisu.

 4. Chcete-li přidat elektronickou vizitku, umístěte kurzor na místo, kde má být vizitka v textu podpisu zobrazena, klikněte na tlačítko Vizitka a pak klikněte na jméno kontaktu v seznamu Zařazeno jako. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání podpisu do všech zpráv

 1. V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a potom klikněte na položku Podpisy.

 2. Na kartě Podpis e-mailu vyberte v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit požadovaný podpis.

 3. V části Vyberte výchozí podpis klikněte v rozevíracím seznamu E-mailový účet na e-mailový účet, ke kterému chcete podpis přidružit.

 4. V rozevíracím seznamu Nové zprávy vyberte požadovaný podpis.

 5. Pokud chcete do odpovědí a předávaných zpráv automaticky vkládat popis, vyberte ho v rozevíracím seznamu Odpovědi a předané zprávy. V opačném případě vyberte možnost žádný.

Přidání podpisu do jedné zprávy

 1. V nové zprávě klikněte na kartě Zpráva ve skupině Zahrnout na tlačítko Podpis a vyberte požadovaný podpis.

 2. Pokud se podpis, který chcete použít, nezobrazí, klikněte na kartu Podpis e-mailu, vyberte název podpisu v seznamu Vyberte podpis, který chcete upravit a pak klikněte na OK.

 3. Ve zprávě klikněte na tlačítko Podpis a vyberte název podpisu.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×