Zahájení improvizované schůzky v Lyncu

S Lyncem můžete na věci, která nesnese odklad, začít s lidmi pracovat, aniž byste museli plánovat schůzku dopředu. Prostřednictvím telefonického hovoru, odesláním rychlé zprávy nebo sdílením obrazovky, programu nebo souboru s více kontakty můžete rychle svolat ad hoc schůzku.

Zahájení konferenčního hovoru

Zahájením konferenčního hovoru v Lyncu můžete rychle svolat improvizovanou schůzku se svými spolupracovníky. Nejdřív se podívejte na stav svých kontaktů, abyste měli jistotu, že jsou dostupné. Potom udělejte toto:

 1. V seznamu kontaktů podržte stisknutou klávesu Ctrl na klávesnici a klikáním na jména kontaktů je vyberte.

 2. Pravým tlačítkem myši klikněte na výběr a potom klikněte na Zahájit konferenční hovor.

 3. Klikněte na Volání Lyncu.

Vaše kontakty dostanou oznámení a budou moct vaši žádost o konferenční hovor přijmout nebo odmítnout.

Tip    Pokud chcete zahrnout obraz, vyberte při zahajování hovoru možnost Zahájit videohovor nebo během schůzky přidejte video kliknutím na ikonu videa v okně schůzky.

Zahájení skupinové konverzace pomocí rychlých zpráv

Skupinovou konverzaci pomocí rychlých zpráv zahájíte výběrem víc kontaktů nebo skupiny kontaktů ze seznamu Kontakty.

 1. V seznamu kontaktů podržte stisknutou klávesu CTRL na klávesnici a postupně klikněte na všechny kontakty, které chcete pozvat.

 2. Klikněte na výběr pravým tlačítkem myši a potom klikněte na Odeslat rychlou zprávu.

 3. Napište zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

  Snímek obrazovky pro zaslání rychlé zprávy skupině

Konverzaci pomocí rychlých zpráv, kterou vedete s jedním člověkem, můžete taky přeměnit na skupinovou konverzaci pomocí rychlých zpráv. Uděláte to tak, že najedete myší na ikonu lidí v dolní části okna konverzace a kliknete na Pozvat další lidi.

Obrázek ikony Pozvat další lidi v okně rychlých zpráv

Tip    Zvuky, video nebo obojí můžete do konverzace pomocí rychlých zpráv přidat pomocí ikony telefonu a/nebo videa pod oblastí pro zadávání textu.

Přidání sdílení

Z konferenčního hovoru nebo skupinové konverzace pomocí rychlých zpráv můžete rychle začít sdílet obrazovku.

 1. V okně konverzace najeďte myší na tlačítko prezentace (monitor) a na kartě Prezentovat klikněte na některou z následujících možností:

 2. Plocha, pokud chcete zobrazit veškerý obsah na ploše.

 3. Program a poklikejte na požadovaný program.

V horní části obrazovky se objeví panel nástrojů sdílení a uvidíte oznámení, že se spustilo sdílení.

 1. Až budete chtít skončit, klikněte na panelu nástrojů na Ukončit sdílení.

Snímek obrazovky s tlačítky pro zvuk a kameru

Sdílení powerpointových snímků

 1. V okně konverzace přejděte na tlačítko prezentace (monitor).

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na PowerPoint a nahrajte soubor.

 3. Pokud chcete posouvat snímky, klikněte na Miniatury a klikněte na snímek, který chcete zobrazit, nebo použijte šipky v dolní části místnosti pro schůzku.

 4. Udělejte něco z tohoto:

 5. Pokud si chcete prohlédnout poznámky prezentujícího, klikněte na Poznámky.

 6. Pokud chcete používat poznámky, můžete kliknutím na tlačítko Poznámky na pravé horní straně snímku otevřít panel nástrojů a použít zvýraznění, razítka, laserové ukazovátko a další nástroje.

Odeslání souboru

Pomocí funkce přenosu souborů můžete během konverzace Lyncu odesílat soubory.

 • Přetáhněte do okna konverzace soubor z počítače.

  Lync příjemcům oznámí, že jim posíláte soubor, a příjemci můžou soubor přijmout nebo odmítnout. Pokud přenos přijmou, začne se soubor stahovat do jejich počítačů.

Soubor můžete odeslat taky kontaktům, se kterými právě nekonverzujete.

 1. V seznamu kontaktů vyberte pomocí klávesy CTRL kontakty, kterým chcete soubor odeslat.

 2. Přetáhněte soubor na výběr.

Lync odešle příjemci oznámení k přijetí nebo odmítnutí přenosu souboru.

Snímek obrazovky s místním upozorněním na přenos souboru

Použít na: Lync 2013 for Office 365Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk