Zahájení konference rychlých zpráv nebo připojení se k ní

Aplikace Office Communicator 2007 je navržena tak, aby podporovala přirozenou a obvykle neorganizovanou komunikaci s ostatními. S aplikací Office Communicator můžete například s někým zahájit konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv a poté se rozhodnout, že je třeba ke konverzaci přizvat další osobu, abyste mohli učinit rozhodnutí. Po zahájení konference můžete pozvat další uživatele nebo přidat hlasový nebo obrazový režim komunikace. Není přitom vůbec třeba opustit okno Konverzace aplikace Communicator. Zahájení konference v aplikaci Office Communicator vyžaduje pouze několik klepnutí myší. Skvělým využitím funkcí konferencí aplikace Communicator je zahájit konferenci rychlých zpráv nebo telefonní konferenci výběrem skupiny v Seznamu kontaktů a klepnutím na položku Odeslat rychlou zprávu nebo Uskutečnit konferenční hovor.

Co chcete provést?

Zahájit konferenci rychlých zpráv

Pozvání ostatních uživatelů ke konferenci rychlých zpráv

Připojení se ke konferenci rychlých zpráv

Odpověď na pozvání ke konferenci rychlých zpráv voláním

Zahájit konferenci rychlých zpráv

Zahájení konference rychlých zpráv je často rychlou cestou k rozhodnutí. Stejně důležité možná je i to, že je zahájení konference rychlých zpráv tak snadné. Stačí v Seznamu kontaktů vybrat víc kontaktů nebo skupinu a pak klepnout na položku Odeslat rychlou zprávu. Ze Seznamu kontaktů lze konferenci rychlých zpráv zahájit výběrem více kontaktů, distribuční skupiny nebo skupiny kontaktů. Konferenci lze zahájit také z telefonické konverzace nebo z audiovizuální konverzace tím, že k ní jednoduše pozvete další osobu.

Postup zahájení konference rychlých zpráv

  • V seznamu kontaktů proveďte některou z následujících akcí:

    • Vyberte několik kontaktů, které chcete pozvat na konferenci. (Podržte klávesu CTRL a klepněte na ně.) Klepněte pravým tlačítkem myši na poslední kontakt a přejděte na položku Odeslat rychlou zprávu. V oblasti pro zadání zprávy zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

    • Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakt nebo skupinu a pak klepněte na příkaz Odeslat rychlou zprávu. Do oblasti pro zadání zprávy zadejte zprávu a stiskněte klávesu ENTER.

Zobrazí se okno Konverzace a v něm je u každého kontaktu, kterému jste odeslali pozvání k relaci rychlých zpráv, zobrazen stav Pozvání. Když kontakt pozvání k relaci rychlých zpráv přijme a připojí se ke konferenci, zobrazí se vpravo od jména kontaktu indikátor rychlých zpráv, který značí, že se účastník připojil ke konferenci.

Začátek stránky

Pozvání ostatních uživatelů ke konferenci rychlých zpráv

V průběhu konference může osoba, která konferenci začala (označovaná jako vedoucí), nebo kterýkoli jiný účastník konference pozvat ke konferenci další kontakt.

Postup pozvání ostatních uživatelů ke konferenci rychlých zpráv

  • V okně Konverzace klepněte na tlačítko Pozvat a pak vyberte kontakty, které chcete pozvat ke konferenci.

Důležité : Konference rychlých zpráv jsou omezeny na kontakty uvnitř vaší organizace. Kontakty připojené prostřednictvím veřejného připojení k Internetu se konferencí rychlých zpráv nemohou zúčastnit.

Začátek stránky

Připojení se ke konferenci rychlých zpráv

Pokud někomu pošlete pozvání ke konferenci rychlých zpráv nebo pokud ji někdo pošle vám, zobrazí se pozvané osobě v pravé dolní části obrazovky upozornění o pozvání ke konferenci.

Postup připojení se ke konferenci rychlých zpráv

  • Klepněte na levé podokno upozornění o pozvání ke konferenci rychlých zpráv.

Když vás nějaký kontakt pozve ke konferenci, můžete mu odpovědět telefonických voláním.

Začátek stránky

Odpověď na pozvání ke konferenci rychlých zpráv voláním

Když se na obrazovce zobrazí upozornění o pozvání ke konferenci, můžete jeho odesílateli odpovědět telefonickým voláním.

Postup odpovědi na pozvání ke konferenci rychlých zpráv voláním

  • V upozornění o pozvání ke konferenci klepněte na tlačítko Zavolat, vyberte číslo nebo adresu kontaktu a poté klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×