Zahájení číslování stránek dál v dokumentu ve Wordu pro Mac

Někdy můžete chtít, aby se čísla stránek zobrazovaná v záhlaví nebo zápatí neshodovala se skutečnými čísly stránek dokumentu.

Zvolte scénář, který se nejvíc podobá tomu, co chcete udělat:

Nechcete, aby se číslo stránky zobrazovalo na titulní stránce, ale chcete, aby se na druhé stránce zobrazilo „Stránka 2“.

 1. Na kartě Vložení klikněte na Záhlaví > Upravit záhlaví (nebo Zápatí > Upravit zápatí).

 2. Na kartě Nástroje záhlaví a zápatí – Návrh vyberete Jiné na první stránce.

  Když dvakrát kliknete do oblasti záhlaví nebo zápatí, zobrazí Word kartu Záhlaví a zápatí.

  Poznámka:  Možnost Jiné na první stránce můžete použít na první stránce jakéhokoli oddílu dokumentu, nejen na úplně první stránce.

 3. V oblasti záhlaví nebo zápatí byste měli na první stránce vidět popisek Záhlaví první stránky. Zvýrazněte číslo stránky a stiskněte Delete.

 4. Klikněte na Zavřít záhlaví a zápatí nebo ho zavřete stisknutím klávesy Esc.

První stránka dokumentu je titulní stránkou, na druhé stránce je obsah a vy chcete, aby se na třetí stránce zobrazilo „Stránka 1“.

Pokud chcete zahájit číslování stránek dál v dokumentu, rozdělte nejdřív dokument do oddílů, potom zrušte jejich propojení a vložte čísla stránek.

 1. Klikněte v dokumentu na místo, kam chcete vložit konec oddílu.

 2. Klikněte na Rozložení > Konce > Další stránka.
  Karta Rozložení se zvýrazněnou možností Další stránka

  (Neklikejte na Stránka. Tím byste do dokumentu vložili novou prázdnou stránku.)

 3. Poklikejte v oblasti záhlaví nebo zápatí na místo, kde chcete zobrazit čísla stránek. Tím se otevře karta Záhlaví a zápatí.

 4. Kliknutím na Propojit s předchozím tuto možnost vypnete a zrušíte tak propojení záhlaví nebo zápatí s předchozím oddílem.
  Karta Záhlaví a zápatí se zvýrazněnou možností Propojit s předchozím

 5. Klikněte na Číslo stránky > Číslo stránky a potom vyberte požadované zarovnání a umístění.

 6. Kliknutím na Číslo stránky > Formát číslování stránek otevřete dialogové okno Formát čísel stránek.

 7. Pokud chcete s číslováním začít od 1, klikněte na Začít od a zadejte 1 (jinak Word použije číslo aktuální stránky).
  Dialogové okno Formát čísel stránek se zvýrazněným polem Začít od 1

 8. Klikněte na OK.

 9. Až skončíte, klikněte na Zavřít záhlaví a zápatí nebo poklikejte mimo oblast záhlaví nebo zápatí.
  Karta Záhlaví a zápatí se zvýrazněnou volbou Zavřít

Pracujete se sadou dokumentů a váš první dokument začíná stránkou „Stránka 1“ a končí stránkou „Stránka 52“. Chcete, aby první stránka ve druhém dokumentu sady začínala stránkou „Stránka 53“, protože je to další po sobě jdoucí číslo.

 1. Dvakrát klikněte na oblast záhlaví nebo zápatí vašeho dokumentu.

  Word otevře záhlaví nebo zápatí pro úpravy a zobrazí kartu Záhlaví a zápatí.

  Když dvakrát kliknete do oblasti záhlaví nebo zápatí, zobrazí Word kartu Záhlaví a zápatí.
 2. Pokud váš dokument zatím nemá čísla stránek, klikněte na Číslo stránky na kartě Záhlaví a zápatí a pak klikněte na Číslo stránky.

  Pokud chcete přidat číslo stránky, na kartě Záhlaví a zápatí klikněte na Číslo stránky v nabídce Číslo stránky.

  Word zobrazí Čísla stránek, kde můžete vybrat umístění a zarovnání čísel stránek. Do dokumentu je pak přidáte kliknutím na OK.

  V Číslech stránek nastavte pozici a zarovnání čísel stránek.
 3. Klikněte na Číslo stránky > Formát číslování stránek.

  Pokud chcete naformátovat čísla stránek, klikněte na Číslo stránky na kartě Záhlaví a zápatí a pak klikněte na Formátování čísel stránek.
 4. V dialogovém okně Formát číslování stránek vyberte Začít od a pak zadejte číslo, od kterého chcete začít číslování stránek dokumentu.

  Abyste nastavili počáteční číslo stránky, vyberte Začít od a pak zadejte číslo.
 5. Klikněte na OK.

 6. Až budete mít úpravy záhlaví nebo zápatí hotové, klikněte na Zavřít záhlaví a zápatí nebo dvakrát klikněte mimo oblast záhlaví nebo zápatí.

  Pokud chcete ukončit úpravy záhlaví nebo zápatí dokumentu, klikněte na tlačítko Zavřít záhlaví a zápatí.

Zvolte scénář, který se nejvíc podobá tomu, co chcete udělat:

Nechcete, aby se číslo stránky zobrazovalo na titulní stránce, ale chcete, aby se na druhé stránce zobrazilo „Stránka 2“.

 1. Na kartě Document Elements klikněte v části Header and Footer na Page #.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Záhlaví a zápatí

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Show number on first page (Zobrazit číslo na první stránce).

  Poznámka: Pokud je dokument rozdělený na oddíly, vyberte ty, ve kterých chcete na první stránce skrýt číslo stránky.

První stránka dokumentu je titulní stránkou, na druhé stránce je obsah a vy chcete, aby se na třetí stránce zobrazilo „Stránka 1“.

 1. V nabídce View klikněte na Draft (Koncept).

 2. Klikněte na oddíl, ve kterém chcete zahájit číslování stránek.

  Pokud dokument neobsahuje žádné konce oddílů, vložte konec oddílu na místo, kde chcete zahájit číslování stránek. V nabídce Insert (Vložit) najeďte na Break (Konec) a potom vyberte příslušný typ konce oddílu.

 3. V nabídce View klikněte na Header and Footer.

 4. Klikněte do oblasti záhlaví v horní části stránky nebo do oblasti zápatí v dolní části stránky.

 5. Na kartě Document Elements klikněte v části Header and Footer na Page #.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Záhlaví a zápatí

 6. Klikněte na Formát.

 7. V poli Start at zadejte 1 a klikněte na OK.

  Tipy: 

  • Každý oddíl v dokumentu můžete očíslovat nezávisle.

  • Pokud chcete potlačit číslo stránky na první stránce oddílu, zrušte zaškrtnutí políčka Show number on first page v dialogovém okně Page Numbers (Čísla stránek).

Pracujete se sadou dokumentů a váš první dokument začíná stránkou „Stránka 1“ a končí stránkou „Stránka 52“. Chcete, aby první stránka ve druhém dokumentu sady začínala stránkou „Stránka 53“, protože je to další po sobě jdoucí číslo.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Na kartě Document Elements klikněte v části Header and Footer na Page #.

  Karta Prvky dokumentu, skupina Záhlaví a zápatí

 3. Klikněte na Formát.

 4. V poli Start at (Začátek) zadejte číslo a klikněte na OK.

  Poznámky: 

  • Pokud je dokument rozdělený na oddíly, klikněte v oddílu, ve kterém chcete změnit počáteční číslo stránky.

  • Každý oddíl v dokumentu můžete očíslovat nezávisle.

Viz taky

Přidání nebo odebrání čísel stránek

Přidání čísel stránek do existujícího záhlaví nebo zápatí

Přidání čísla stránky X z Y do dokumentu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×