Zadání zásad správy informací pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu seznamu

Organizace mohou definovat a používat zásady správy informací na webech serverových aplikací Microsoft Office SharePoint Server 2007 za účelem dosažení shody s podnikovými obchodními procesy nebo zákonnými či vládními nařízeními týkajícími se správy informací. Zásady správy informací umožňují správcům webu nebo seznamů řídit způsob správy obsahu.

Co chcete udělat?

Použití zásady kolekce webů v seznamu, knihovně nebo typu obsahu seznamu

Vytvoření nové zásady správy informací pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu seznamu

Použití zásady kolekce webů v seznamu, knihovně nebo typu obsahu seznamu

Pokud byly zásady správy informací pro web již vytvořeny jako zásady kolekce webů, můžete použít některou z těchto zásad kolekce webů v seznamu nebo knihovně. Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, nelze zadat zásadu správy informací, která se týká celého seznamu nebo knihovny. V takovém případě je potřeba definovat zásadu správy informací pro jednotlivé typy obsahu seznamu, které jsou spojeny s tímto seznamem nebo knihovnou. (Instance typu obsahu webu přiřazené k určitému seznamu nebo knihovně se nazývají typy obsahu seznamu.) Pokud chcete změnit nastavení zásad správy informací seznamu nebo knihovny, musíte mít oprávnění Spravovat seznamy.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete zadat zásady správy informací.

  V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

  V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Oprávnění a správa klepněte na možnost Nastavení zásad správy informací.

  Poznámka : Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, vyberte typ obsahu, pro který chcete zadat zásady správy informací, a klepněte na tlačítko OK.

 3. V části Zadat zásadu klepněte na možnost Použít zásadu kolekce webů a ze seznamu vyberte zásadu, kterou chcete použít.

  Poznámka : Jestliže není možnost Použít zásadu kolekce webů k dispozici, nebyly pro kolekci webů definovány žádné zásady.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nové zásady správy informací pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu seznamu

Můžete definovat zásadu správy informací, která se týká pouze určitého seznamu nebo knihovny. Pokud vytvoříte zásadu správy informací tímto způsobem, nelze takovou zásadu znovu použít v jiných seznamech, knihovnách nebo webech. Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, nelze definovat zásadu správy informací, která se týká celého seznamu nebo knihovny. V takovém případě je potřeba definovat zásadu správy informací pro jednotlivé typy obsahu seznamu, které jsou spojeny s tímto seznamem nebo knihovnou. (Instance typu obsahu webu přiřazené k určitému seznamu nebo knihovně se nazývají typy obsahu seznamu.) Pokud chcete změnit nastavení zásad správy informací seznamu nebo knihovny, musíte mít minimální úroveň oprávnění Spravovat seznamy.

 1. Otevřete seznam nebo knihovnu, pro které chcete zadat zásady správy informací.

  V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

  V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 2. V oblasti Oprávnění a správa klepněte na možnost Nastavení zásad správy informací.

  Poznámka : Jestliže seznam nebo knihovna podporují správu více typů obsahu, vyberte typ obsahu, pro který chcete zadat zásady správy informací, a klepněte na tlačítko OK.

 3. V oblasti Zadat zásadu klepněte na možnost Definovat zásadu.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

 5. Na stránce Upravit zásadu zadejte v části Název a popis pro správu stručný popis zásady, kterou vytváříte.

  Poznámka : Můžete zadat názvy pouze těch zásad správy informací, které jsou definovány v seznamu Zásady kolekce webů.

 6. V části Prohlášení o zásadách zadejte popisné prohlášení, které vysvětluje uživatelům účel zásady. Toto prohlášení je zobrazeno, když uživatelé otevřou dokumenty nebo položky, kterých se zásada týká. V prohlášení bylo mělo být vysvětleno, které součásti zásady se týkají obsahu a jaké jsou speciální požadavky na zpracování obsahu. Text prohlášení může mít až 512 znaků.

 7. V dalších částech vyberte jednotlivé součásti zásad, které chcete přidat do vytvářené zásady správy informací.

 8. Pokud chcete zadat, aby dokumenty podléhající této zásadě byly označeny popisky, klepněte na možnost Aktivovat popisky a zadejte požadované nastavení popisků.

  Jak?

  1. Jestliže chcete, abych uživatelé přidali k dokumentu popisek, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k vložení popisku před uložením nebo tiskem.

   Chcete-li, aby zadání popisků bylo volitelné, nezaškrtávejte toto políčko.

  2. Pokud chcete popisek uzamknout, aby nemohl být po vložení změněn, zaškrtněte políčko Zabránit změnám přidaných popisků.

   Poznámka : Jestliže chcete popisek aktualizovat v případě aktualizace vlastností tohoto dokumentu, nezaškrtávejte toto políčko.

  3. Do pole Formát popisku zadejte text popisku tak, jak má být zobrazen. Popisky mohou obsahovat až 10 odkazů na sloupce a každý z nich může mít až 255 znaků. Pokud chcete zadat formát popisku, postupujte následujícím způsobem:

   • Zadejte názvy sloupců, které chcete zobrazit v popisku, a jejich pořadí. Názvy sloupců zadejte do složených závorek ({}) tak, jak je to znázorněno v příkladu na stránce Upravit zásadu.

   • Zadejte slova identifikující sloupce mimo závorky tak, jak je znázorněno na příkladu na stránce Upravit zásadu.

   • Jestliže chcete přidat konec řádku, zadejte \n na místě, kam chcete vložit konec řádku.

  4. V části Vzhled vyberte požadovanou velikost písma a styl a zadejte, zda chcete popisek umístit vlevo, na střed nebo vpravo v dokumentu. Vyberte takový typ písma a styl, který je k dispozici v počítačích uživatelů. Velikost písma ovlivňuje množství textu, které bude v popisku zobrazeno.

  5. V části Velikost popisku zadejte výšku a šířku popisku. Výška a šířka popisku může být v rozsahu 0,6 cm až 50 cm. Text popisku je v obrázku popisku vždy umístěn svisle na střed.

  6. Klepnutím na tlačítko Aktualizovat zobrazíte náhled obsahu popisku.

 9. Pokud chcete povolit auditování dokumentů a položek podléhajících této zásadě, klepněte na možnost Povolit auditování a zadejte události, které chcete auditovat.

  Auditování jako součást zásady umožňuje organizacím vytvářet a analyzovat záznamy auditu dokumentů a položek seznamu, například seznamy úkolů a problémů, diskusní skupiny nebo kalendáře. Tato součást zásady vytváří protokol auditování, ve kterém jsou zaznamenány události, například kdy byl obsah zobrazen, upraven nebo odstraněn. Pokud je auditování povoleno jako součást zásady správy informací, mohou správci zobrazit data auditování v sestavách použití zásady využívajících aplikaci Microsoft Office Excel, ve kterých je shrnuto aktuální použití. Správci mohou tyto sestavy použít k určení způsobu použití informací v organizaci. Tyto sestavy mohou organizacím také umožnit ověření a doložení shody se směrnicemi nebo zjistit případné nedostatky.

  Protokol auditování zaznamenává následující informace: název události, datum a čas události, systémové jméno uživatele, který akci provedl.

 10. Pokud chcete zadat období uchování dokumentů a položek, na které se vztahuje tato zásada, klepněte na možnost Povolit vypršení platnosti a zadejte období uchování a akce, které mají být provedeny po vypršení platnosti položek.

  Jak?

  1. Výběrem možnosti období uchování zadáte, kdy je nastaveno vypršení platnosti dokumentů nebo položek. Zvolte některý z následujících postupů:

   • Pokud chcete zadat datum vypršení platnosti na základě vlastnosti data, klepněte na možnost Časové období založené na vlastnostech položky a vyberte akci spojenou s dokumentem nebo položkou (například Vytvořeno nebo Upraveno) a časový úsek po této akci (například počet dní, měsíců nebo roků), kdy chcete, aby platnost položky vypršela.

   • Jestliže chcete použít pracovní postup nebo vlastní vzorec pro uchování určující vypršení platnosti, klepněte na možnost Nastavit programem.

  2. V oblasti Při vypršení platnosti položky zadejte akci po vypršení platnosti dokumentu nebo položky. Proveďte jednu z následujících akcí:

   • Pokud chcete zadat provedení určité akce s dokumentem nebo položkou (například odstranění), klepněte na možnost Provést tuto akci a vyberte akci ze seznamu.

   • Jestliže chcete spustit pro dokument nebo položku pracovní postup, klepněte na možnost Zahájit tento pracovní postup a vyberte název pracovního postupu.

    Poznámka : Tato možnost je k dispozici pouze, pokud definujete zásadu pro seznam, knihovnu nebo typ obsahu, ke kterým již je přiřazen pracovní postup.

 11. Chcete-li zadat, aby dokumenty nebo položky podléhající této zásadě obsahovaly čárové kódy, klepněte na možnost Povolit čárové kódy a pokud chcete, aby se uživatelům zobrazila výzva k vložení čárových kódů, zaškrtněte políčko Vyzvat uživatele k vložení čárového kódu před uložením nebo tiskem.

 12. Po dokončení výběru možností pro jednotlivé součásti zásady, které chcete přidat k této zásadě správy informací, klepněte na tlačítko OK, tím budou součásti zásady použity.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×