Zadání nebo změna informací o zdrojích organizace

Do Centra zdrojů můžete získat přístup z aplikace Microsoft Project 2010 a pak můžete zobrazovat a upravovat informace o Zdroje organizace, například o jejich kvalifikaci nebo nákladech.

Poznámka : Chcete-li zobrazit informace v Centru zdrojů, musíte být připojeni k serveru Microsoft Project Server a daný projekt musí být projekt organizace.

 1. Na kartě Zdroj ve skupině Přiřazení klikněte na šipku na položce Fond zdrojů a vyberte možnost Fond zdrojů organizace.

  V aplikaci Internet Explorer se otevře Centrum zdrojů a zobrazí se seznam zdrojů organizace.

 2. Zaškrtnutím políčka vyberte zdroj, jehož informace chcete změnit, a potom klikněte na tlačítko Upravit zdroj.

  Chcete-li provést stejné změny u více zdrojů najednou, vyberte zdroje a klikněte na tlačítko Hromadná úprava.

 3. Proveďte změny informací o zdrojích. Lze například změnit název a typ zdroje nebo vlastníka přiřazení.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Určité typy informací o zdrojích organizace, například informace o Kalendář zdroje, rozvrhy Dostupnost nebo tabulky sazeb Náklady, lze změnit pouze ve Fond zdrojů organizace. Chcete-li změnit tyto informace, proveďte následující akce:

 1. Na kartě Zdroj ve skupině Přiřazení klikněte na šipku u položky Fond zdrojů a vyberte možnost Fond zdrojů organizace.

 2. Centrum zdrojů se otevře v aplikaci Internet Explorer. Zaškrtněte políčka u zdrojů, jejichž informace chcete změnit, a ve skupině Úpravy klikněte na tlačítko Otevřít.

  Otevře se nový projekt s vybranými zdroji uvedenými v zobrazení Nástroje seznamu zdrojů.

 3. Aktualizujte informace o zdrojích, například informace o kalendářích zdrojů nebo tabulky nákladových sazeb.

 4. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Uložit.

Poznámka : Informace o zdrojích organizace lze rovněž aktualizovat pomocí webové aplikace Microsoft Project Web App. Další informace naleznete v nápovědě k webové aplikaci Project Web App.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×