Zadání nebo změna doby trvání úkolu

Když vytváříte nový úkol, aplikace Project mu přiřadí odhadnutou Doba trvání jeden den. Tento údaj můžete podle potřeby upravit, aby odrážel skutečnou dobu, kterou daný úkol potřebuje ke splnění. Svůj odhad můžete později upravit, ale lepší je rozvinout schopnosti odhadu tak, aby odhad odpovídal realitě.

Tip : Změna doby trvání úkolu je jedním ze způsobů, jak splnit Datum dokončení, odstranit veškeré Přetížení zdrojů, omezit Náklady, zvýšit Rozsah nebo zvýšit Kvalita.

Zvýšení přesnosti odhadu

Chcete-li zvýšit přesnost svých odhadů doby trvání úkolů, použijte vlastní zkušenosti a zkušenosti jiných lidí, kteří stáli před podobnými úkoly v jiných projektech. Ptejte se na otázky jako:

 • Kolik času bylo zapotřebí k dokončení úkolu?

 • Na jaké překážky jste narazili?

 • Co byste dnes dělali jinak?

Zaznamenejte rozdíly mezi novým úkolem a úkoly minulými a pamatujte na ně při stanovení doby trvání úkolu.

Při stanovení doby trvání úkolu pamatujte na následující rady:

 • Doba trvání závisí na zkušenostech zdroje, který má úkol na starosti. Zkušený zdroj může určité úkoly dokončit mnohem rychleji než zdroj bez zkušeností.

 • Odhady by se měly kontrolovat při vlastním zahájení práce, protože bude k dispozici více informací.

Odhady můžete rovněž odvozovat z porovnání Optimistická doba trvání, Pesimistická doba trvání, a Očekávaná doba trvání. Tomuto postupu se někdy říká Analýza PERT.

Zadání nebo změna doby trvání úkolu

 1. Jestliže úkol, ke kterému zadáváte dobu trvání není momentálně uveden v plánu projektu, přidejte ho do seznamu úkolů. Pokud zadáváte nebo měníte dobu trvání existujícího úkolu, tento krok přeskočte.

  Jak lze přidat nový úkol?

  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Ganttův diagram.

  2. Do pole Název úkolu na konci seznamu úkolů zadejte název nového úkolu.

   Chcete-li vložit úkol mezi existující úkoly, vyberte řádek, pod který chcete zadat nový úkol. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Nový úkol a zadejte název úkolu do vloženého řádku. ID úkolů jsou po vložení nového úkolu automaticky přečíslována.

 2. Do sloupce Doba trvání úkolu zadejte příslušnou dobu trvání.

  Můžete zadat dobu trvání v minutách (m), hodinách (h), dnech (d), týdnech (týd) nebo měsících (měs).

 3. Pokud je doba trvání pouze odhad, zadejte na konec otazník.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka : 

 • Když měníte dobu trvání úkolu, aby odpovídala určitému cíli, ujistěte se, že změna odráží realistické časové požadavky. Dále se ujistěte, že podle potřeby upravíte odpovídající množství přiřazené práce.

 • Některé projekty nemusí používat odhadnuté doby trvání. Pokud váš projekt nepoužívá odhadnuté doby trvání a přesto do sloupce Doba trvání zadáte otazník, hodnota se nepovažuje za odhad. Chcete-li v projektu povolit odhady, v nabídce Nástroje klepněte na Možnosti a vyberte kartu Plán. Zaškrtněte políčko Zobrazovat, pokud mají úkol předpokládanou dobu trvání.

 • Jestliže měníte dobu trvání a nová doba trvání používá jiné jednotky než stará, musíte odděleně provést výpočet a uvést novou hodnotu. Aplikace Project neobsahuje nástroj automatické konverze. Příklad: Současná doba trvání úkolu je jeden den. Chcete-li změnit dobu trvání na hodiny místo dní, musíte nejprve sami spočítat, kolik pracovních hodin je v jednom dni a tuto hodnotu v hodinách posléze zadat.

 • Souhrnné úkoly nelze přímo upravovat. Chcete-li upravit souhrnný úkol, změňte dílčí úkoly, které souhrnný úkol tvoří.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×