Zadání možností posunu textu pro ovládací prvek

Jestliže jste u ovládacího prvku povolili konce odstavců nebo v něm zadali zalamování textu, můžete u daného ovládacího prvku zadat možnosti posouvání. U textového pole se například mohou ve výchozím nastavení zobrazovat posuvníky, jakmile uživatel zadá více textu, než je možné v textovém poli zobrazit.

Poznámka : Možnosti posouvání jsou k dispozici u prvků typu textové pole, pole s formátovaným textem a Pole výrazu. Ve výchozím nastavení se textové pole posouvá automaticky během zadávání textu a pole s formátovaným textem, zatímco pole výrazu se rozbalují tak, aby se zobrazil celý text.

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek, pro který chcete nastavit posouvání textu, a v místní nabídce vyberte příkaz Ovládací prvek – vlastnosti.

  2. Klikněte na kartu Zobrazení.

  3. V seznamu Posouvání klepněte na požadovaný způsob posouvání textu.

Tip : Jestliže posuvníky při testování formuláře nefungují podle očekávání (jestliže se například zobrazují šedě bez ohledu na množství textu zadaného v ovládacím prvku), zkontrolujte v dialogovém okně Ovládací prvek – vlastnosti na kartě Velikost nastavení hodnot Výška a Šířka. Pokud je v některém z polí uvedena hodnota Autom., bude se ovládací prvek zvětšovat podle objemu textu. V tomto případě nejsou posuvníky nutné a budou se vždy zobrazovat ve formuláři šedě. Chcete-li tento problém odstranit, zadejte do polí Výška a Šířka jinou hodnotu než Autom. nebo vyberte jinou možnost posouvání na kartě Zobrazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×