Zadání a úprava dat pomocí klávesových zkratek

Klávesy

Akce

ENTER

Dokončení zadání buňky a přesun ve výběru dolů

SHIFT+ENTER

Dokončení zadání buňky a přesun ve výběru nahoru

TAB

Dokončení zadání buňky a přesun ve výběru vpravo

SHIFT+TAB

Dokončení zadání buňky a přesun ve výběru vlevo

ESC

Zrušení zadání buňky

BACKSPACE

Odstranění znaku vlevo od umístění kurzoru nebo odstranění výběru

DELETE

Odstranění znaku vpravo od umístění kurzoru nebo odstranění výběru

CTRL+DELETE

Odstranění textu až ke konci řádku

Klávesy se šipkami

Přesun v buňce o jeden znak doleva (ŠIPKA VLEVO) nebo doprava (ŠIPKA VPRAVO), přechod na předchozí umístění kurzoru (ŠIPKA NAHORU), přechod na konec obsahu buňky (ŠIPKA DOLŮ) nebo přechod v datovém listu o jednu buňku nahoru, dolů, doprava nebo doleva

HOME

Přechod na začátek řádku v buňce nebo přechod na začátek řádku v datovém listu

END

Přechod na konec řádku v buňce nebo přechod na konec řádku v datovém listu

CTRL + . (tečka)

Přesunutí kurzoru ve směru hodinových ručiček do následujícího rohu výběru

F2

Upravení nebo připojení dat k obsahu aktivní buňky

CTRL+ ; (středník)

Zadání data (pouze na datovém listu)

CTRL + SHIFT + : (dvojtečka)

Zadání času (pouze na datovém listu)

CTRL+C

Kopírování výběru

CTRL+V

Vložení výběru

CTRL+X

Vyjmutí výběru

DELETE

Vymazání obsahu výběru

CTRL+SHIFT+PLUS

Vložení prázdné buňky

CTRL+ –

Odstranění výběru

CTRL+Z

Vrácení poslední akce zpět


Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×