Zadání vzorce v Excelu 2016 pro Mac

Vzorce jsou rovnice provádějící výpočty hodnot v listu. Všechny vzorce začínají znakem rovnítka (=). Jednoduchý vzorec můžete vytvořit pomocí čísel a operátorů. Například vzorec = 5 + 2*3 vynásobí dvě čísla a pak k výsledku přičte číslo.

Ve vzorcích můžete taky použít hodnoty buněk, například =A1+A2 sečte hodnoty v buňkách A1 a A2. Pokud pracujete s dlouhými sloupci dat, můžete ve vzorci použít oblast. Například A1: A100 představuje prvních sto čísel ve sloupci A. Když změníte data v buňce, na kterou se ve vzorci odkazuje, Excel výsledky automaticky přepočítá.

Vzorec můžete vytvořit taky pomocí funkce, což je předdefinovaný vzorec, který zjednodušuje zadávání výpočtů. Třeba pomocí funkce SUMA sečtete skupinu hodnot, například =SUMA(A1:A100).

Zadání vzorce, který odkazuje na hodnoty v jiných buňkách

 1. V listu, který obsahuje sloupce s čísly, klikněte na buňku, ve které chcete zobrazit výsledky vzorce.

 2. Napište znak rovnítka =

 3. Klikněte na první buňku, kterou chcete do výpočtu zahrnout.

  Příklad vzorce, ve kterém se používá odkaz na buňku

 4. Zadejte operátor. Operátor je druh výpočtu, který vzorec provede. Třeba operátor * (hvězdička) vynásobí čísla. V tomto příkladu použijte operátor / (lomítko) k dělení. V tuto chvíli by měl vzorec vypadat takto:

  Příklad použití operátoru ve vzorci

 5. Klikněte na další buňku, kterou chcete do výpočtu zahrnout. Teď by měl vzorec vypadat takto:

  Příklad vzorce, ve kterém se používají dva odkazy na buňky

 6. Stiskněte ENTER.

  Výsledek výpočtu se zobrazí v buňce.

  Příklad použití odkazů na buňky ve vzorci se zobrazenou vypočítanou hodnotou

  Tip : Pokud chcete vzorec rychle použít na další buňky dolů ve sloupci, dvakrát klikněte na úchyt  Úchyt v první buňce, která vzorec obsahuje.

Zadání vzorce obsahujícího funkci

 1. V listu, který obsahuje oblast čísel, klikněte na prázdnou buňku, ve které chcete zobrazit výsledky vzorce.

 2. Napište znak rovnítka a funkci, třeba =MIN. Funkce MIN najde nejmenší číslo v oblasti buněk.

 3. Zadejte levou závorku, vyberte oblast buněk, které chcete do vzorce zahrnout, a pak zadejte pravou závorku.

  Příklad použití funkce MIN

 4. Stiskněte ENTER.

  V našem příkladu vrátí funkce MIN hodnotu 11, nejmenší číslo v buňkách A1 až C4.

Tipy

Když zadáte vzorec do buňky, bude se vzorec zobrazovat i v řádku vzorců.

Řádek vzorců zobrazující vzorec

Zkratky v řádku vzorců vám pomůžou vytvářet vzorce:

 • Pomocí Zelený symbol zaškrtnutí v řádku vzorců zkontrolujte vzorec. Pokud se nenajdou žádné chyby, buňka zobrazí výsledek vzorce. Pokud se vyskytnou chyby, zobrazí se Symbol ukazující chybu ve vzorci . Když na ikonu najedete myší, zobrazí se vysvětlení problému. Zvolením rozevíracího seznamu zobrazíte další nápovědu k řešení potíží.

 • Pomocí Červený křížek v řádku vzorců se vrátíte na svůj předchozí vzorec.

 • Vysvětlení chyby zobrazíte umístěním kurzoru na symbol chyby

 • Pokud chcete vybrat funkci, použijte seznam funkcí.

  Seznam funkcí na řádku vzorců

  Když funkci vyberete, otevře se tvůrce vzorců s dalšími informacemi o funkci.

  Tvůrce vzorců

Viz taky

Zobrazení a tisk vzorců

Kopírování vzorce přetažením úchytu

Použití podmíněného formátování pomocí vzorce

Funkce Excelu (podle kategorií)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×