Zachycení pomocných informací v plánu projektu

Platí pro aplikaci

Microsoft Office Project 2003

Na začátku projektu a během jeho životního cyklu lze snadno shromáždit řadu informací ve všech možných formátech. Tyto pomocné informace můžete zahrnout přímo do aplikace Project 2003 a připojit je k úkolům, zdrojům nebo k celému projektu.

Typ informací, které lze připojit

Způsob připojení informací

Možnosti umístění informací

Vyhledání připojených informací

Typ informací, které lze připojit

Plán projektu lze objasnit, rozšířit nebo vylepšit připojením informací následujících typů:

 • poznámky obsahující připomenutí, adresy URL nebo další související informace k usnadnění přístupu,

 • dokumenty plánování, smlouvy, hlášení průběhu, grafy a jiné související soubory,

 • Hypertextový odkaz na webové stránky umístěné na síti intranet vaší společnosti nebo na Web,

 • obrázky z libovolného programu systému Microsoft Windows® znázorňující procesy a dodávky příslušného projektu,

 • logo společnosti, které sestavám dodá profesionální vzhled,

 • fotografie zaměstnanců propojené s názvy zdrojů,

 • organizační diagramy,

 • snímky nebo celé prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003,

 • soubory se zvukem nebo videozáznamem.

Způsob připojení informací

Pomocné informace lze přidat pomocí těchto základních metod:

 • Přidání poznámky k úkolu, zdroji nebo přiřazení:     Můžete přidat informace k určité položce, jako jsou textové poznámky, hypertextové odkazy nebo odkazy na jiné soubory. Můžete například přidat poznámku označující kvalifikační předpoklady konkrétního zdroje nebo poznámku o termínu pro vrácení pronajatého zařízení. Poznámka také může odkazovat na soubor s fotografií zdroje, prezentaci s vysvětlením procesu nebo soubor s dalšími souvisejícími informacemi

 • Vytvoření hypertextového odkazu na pomocné informace:     Můžete vytvořit hypertextový odkaz na soubor nebo složku v počítači v síti nebo na webový server. Po klepnutí na hypertextový odkaz se propojené informace zobrazí v okně prohlížeče. Hypertextový odkaz nezvětšuje velikost souboru projektu a umožňuje okamžitou aktualizaci propojených informací. Při práci v režimu offline však nemusí být informace, na něž hypertextový odkaz směřuje, dostupné.

 • Kopírování a vložení informací:     Zkopírujte informace z jiného programu systému Windows a vložte je do souboru projektu. Vložené informace se stanou součástí souboru projektu a velikost souboru se odpovídajícím způsobem zvětší. Tento způsob je vhodné použít pro malé objemy textu a grafiky, které nebudou často aktualizovány, například logo společnosti vložené do Záhlaví.

 • Vložení informací:     Pomocí technologie OLE vložte do souboru projektu Objekt (například obrázek, celý soubor nebo jeho část). Vložené objekty mohou být aktualizovány ve Zdroj programu. Vložené objekty se stanou součástí souboru projektu a velikost souboru se zvětší. Při úpravě zdrojového souboru nebudou změněny informace v souboru projektu.

 • Propojení objektu pomocí technologie OLE:     Při propojení objektu se v souboru projektu zobrazí samotný objekt nebo ikona. Aktualizace původní oblasti se automaticky projeví ve vašem souboru. Propojená data jsou uložena ve zdrojovém souboru, propojený objekt proto nezvětšuje velikost soubor projektu.

 • Správa dokumentů pomocí služby Microsoft Windows SharePoint Services:     Jestliže používáte aplikaci Microsoft Office Project Professional 2003, můžete využít výhod správy dokumentů pomocí služby Microsoft Windows SharePoint Services. K propojení dokumentů s úkoly a k zobrazení informací poté použijte aplikaci Microsoft Office Project Web Access 2003.

Možnosti umístění informací

Umístění informací je určeno typem informací a způsobem jejich připojení k projektu. Můžete například:

 • Přidružit poznámky k libovolnému úkolu, zdroji nebo přiřazení. Kromě přidání textu do poznámek můžete také zahrnout hypertextové odkazy na informace umístěné na webu nebo odkazy na soubory uložené v libovolném umístění.

 • Vložit jeden hypertextový odkaz, který bude zobrazen v poli Indikátory v List zobrazení. Do poznámky lze vložit libovolný počet hypertextových odkazů. Pro hypertextové odkazy můžete také použít další textové sloupce.

 • Vložit objekty do Oblast grafiky v aplikaci Project. Vložené nebo propojené objekty: Objekty můžete umístit do oblasti grafiky nebo do tabulkového zobrazení.

 • Propojit nebo vložit celé soubory nebo jejich části do oblasti grafiky.

Vyhledání připojených informací

Indikátor hypertextového odkazu tabulkovém zobrazení jsou indikátory hypertextových odkazů a indikátory poznámek Indikátor poznámky zobrazeny v poli Indikátory. Pokud jste použili pole Hypertextový odkaz nebo některé jiné pole, budou tyto hypertextové odkazy zobrazeny také v tabulkových zobrazeních. Chcete-li zjistit cíl hypertextového odkazu nebo obsah poznámky, umístěte ukazatel myši na příslušný indikátor.

Informace přidané do záhlaví, Zápatí nebo legenda budou zobrazeny na vytištěné stránce.

Hypertextové odkazy mohou být zobrazeny v poli Objekty na formulářích. K jejich rychlému vyhledání můžete použít filtr Úkoly s připojenými objekty.

Při tisku sestav a některých zobrazení lze tisknout i poznámky.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×