Zachování dřívějších verzí aplikací systému Office při instalaci systému Office 2010

Pokud spustíte instalační program systému Microsoft Office 2010 v počítači s dřívější nainstalovanou verzí systému Office, je dřívější verze systému Office standardně odebrána a nemusí se vám zobrazit zpráva o odstraňování dřívější verze.

Pokud v dialogovém okně Microsoft Office <název sady> 2010 – instalace kliknete na tlačítko Upgradovat, může se zobrazit následující popis:

Instalace systému Microsoft Office podle aktuální konfigurace systému Office a odebrání předchozí verze systému Office z počítače.

Důležité :  Přestože nedoporučujeme instalovat a používat více než jednu verzi systému Office v jednom počítači, máte tu možnost, pokud nejste připraveni na upgrade všech aplikací systému Office. Můžete například nainstalovat a používat v jednom počítači verze Office 2007 a Office 2010.

Co chcete udělat?

Zachování dřívějších verzí aplikací systému Office

Metoda 1: Použití možnosti Zachovat všechny předchozí verze

Metoda 2: Použití možnosti Odebrat pouze následující aplikace

Další informace

Zachování dřívějších verzí aplikací systému Office

Chcete-li nainstalovat sadu Office 2010 a zachovat předchozí verzi aplikací systému Office v jednom počítači, použijte jednu z následujících metod.

Důležité :  V počítači lze mít nainstalovánu pouze jednu verzi aplikace Microsoft Outlook. Pokud se rozhodnete ponechat předchozí verzi aplikace Outlook, nebude aplikace Microsoft Outlook 2010 nainstalována.

Metoda 1: Použití možnosti Zachovat všechny předchozí verze

 1. Spusťte instalační program systému Office 2010 a klikněte na možnost Vlastní.

 2. Na kartě Upgrade klikněte na položku Zachovat všechny předchozí verze.

Metoda 2: Použití možnosti Odebrat pouze následující aplikace

 1. Spusťte instalační program systému Office 2010 a klikněte na možnost Vlastní.

 2. Na kartě Upgrade klikněte na položku Odebrat pouze následující aplikace.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček vedle aplikací, které si chcete ponechat.

Začátek stránky

Další informace

Po kliknutí na možnost Vlastní v dialogovém okně Microsoft Office <edice> 2010 – instalace se otevře dialogové okno Vlastní instalace. Po kliknutí na kartu Upgrade se zobrazí následující možnosti:

 • Odebrat všechny předchozí verze

 • Zachovat všechny předchozí verze

 • Odebrat pouze následující aplikace

Každá nainstalovaná aplikace z předchozí verze systému Office je na kartě Upgrade také uvedena, i se zaškrtávacím políčkem vedle každého názvu. Při upgradu na sadu Office 2010 instalační program systému Office odstraňuje následující verze aplikací systému Office:

 • Všechny verze systému Microsoft Office XP

 • Všechny verze systému Microsoft Office 2003

 • Všechny verze systému Microsoft Office 2007

Verze neuvedených produktů Office je nutné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Důležité :  Přestože nedoporučujeme instalovat a používat více než jednu verzi systému Office v jednom počítači, máte tu možnost, pokud se úplně necítíte na upgrade všech aplikací systému Office. Můžete například nainstalovat a používat v jednom počítači verze Office 2007 a Office 2010.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×