Zablokování a odblokování externího obsahu v dokumentech sady Office

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Sada Microsoft Office 2007 je pro pomoc při zabezpečení uživatelů a ochrany soukromí ve standardně nakonfigurována tak, aby blokovala externí obsah - například obrázky, propojená média a hypertextové a datová připojení - v sešitech a prezentacích. Blokování externího odkazu pomáhá zabraňovat webovým signálním paketům (beacons) a metodám pronikání, které používají počítačoví podvodníci, aby narušili soukromí uživatelů a přiměli je ke spuštění škodlivého kódu bez jejich vědomí a souhlasu.

Blog k systému Office

V tomto článku:

Co je to externí obsah aproč jsou webové signální pakety potenciální hrozbou?

Jak Centrum zabezpečení pomáhá chránit uživatele před externím obsahem?

Co je třeba udělat, když se vás upozornění zabezpečení dotazuje, zda chcete povolit nebo zakázat externí obsah?

Změna nastavení externího obsahu pro aplikaci Excel vCentru zabezpečení

Co je to externí obsah a proč jsou webové signální pakety potenciální hrozbou?

Externí obsah je jakýkoliv obsah, který je propojen z Internetu nebo intranetu do sešitu nebo prezentace. Příklady externího obsahu mohou být obrázky, propojená média, datová připojení a šablony.

Počítačoví podvodníci mohou použít externí obsah jako webové signální pakety. Webové signální pakety vracejí informace z vašeho počítače na server, který hostí externí obsah. Existují následující typy webových signálních paketů:

 • Obrázky:     Počítačový podvodník pošle sešit nebo prezentaci obsahující obrázky, které si máte prohlédnout. Když soubor otevřete, obrázek se stáhne a informace o souboru se odešlou zpět na externí server.

 • Obrázky v Outlooku e-mailové zprávy   Microsoft Office Outlook 2007 obsahuje vlastní mechanismus při blokování externího obsahu ve zprávách. To umožňuje chránit před webovými signály, které by jinak zachytit e-mailovou adresu. Další informace najdete v tématu bloku nebo odblokování automatického stahování obrázků v e-mailové zprávy

 • Propojená média:     Počítačový podvodník vám pošle prezentaci jako přílohu k e-mailové zprávě. Prezentace obsahuje mediální objekt, například zvuk, který je propojen s externím serverem. Když prezentaci otevřete v aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007, mediální objekt se přehraje a navíc spustí kód se škodlivým skriptem, který poškodí váš počítač.

 • Datová propojení:     Počítačový podvodník vytvoří sešit a pošle vám ho jako přílohu k e-mailové zprávě. Sešit obsahuje kód, který čte data z databáze nebo zapisuje data do databáze. Podvodník nemá k databázi oprávnění, vy je však máte. Výsledkem je, že když sešit otevřete v aplikaci Microsoft Office Excel 2007, kód se spustí a podvodník získá přístup do databáze prostřednictvím vašich pověření. Data pak mohou být načtena nebo změněna bez vašeho vědomí nebo souhlasu.

Začátek stránky

Jak Centrum zabezpečení pomáhá chránit uživatele před externím obsahem?

Jestliže je ve vašem sešitu nebo prezentaci externí obsah, panel zpráv vás při otevření dokumentu upozorní, že externí obsah byl zablokován.

Panel zpráv

Klepnete-li na panelu zpráv na tlačítko Možnosti, otevře se dialogové okno poskytující možnost externí obsah odblokovat. V následujícím oddíle se dozvíte, jak provést bezpečné rozhodnutí, než na tuto možnost klepnete.

Začátek stránky

Co je třeba udělat, když se vás upozornění zabezpečení dotazuje, zda chcete povolit nebo zakázat externí obsah?

Když se zobrazí dialogové okno zabezpečení, máte možnost externí obsah povolit nebo jej ponechat zablokovaný. Externí obsah byste měli povolit jen tehdy, máte-li jistotu, že pochází z důvěryhodného zdroje.

Možnosti zabezpečení sady Microsoft Office

Důležité : Pokud máte jistotu, že externí obsah v sešitu nebo prezentaci je důvěryhodný a nechcete být na tento konkrétní externí obsah znovu upozorňováni, je lepší přesunout soubor do důvěryhodného umístění, než změnit výchozí nastavení Centra zabezpečení. Soubory v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly prováděné Centrem zabezpečení.

Začátek stránky

Změna nastavení externího obsahu pro aplikaci Excel v Centru zabezpečení

Možnosti pro nastavení zabezpečení externího obsahu jsou v Centru zabezpečení k dispozici jen pro aplikaci Office Excel 2007. Pro aplikaci Office PowerPoint 2007 nelze v Centru zabezpečení globálně změnit nastavení externího obsahu.

Pracujete-li v organizaci, je možné, že správce systému již výchozí nastavení změnil, a tím vám mohl zabránit, abyste jakákoliv nastavení měnili sami.

Změna nastavení pro datová připojení

 1. V aplikaci Excel klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Externí obsah.

 3. Ve skupině Nastavení zabezpečení pro datová připojení klepněte na požadovanou možnost:

  • Povolit všechna datová připojení (není doporučeno)      Na tuto možnost klepněte, pokud chcete otvírat sešity obsahující připojení externích dat a vytvářet připojení externích dat v aktuálním sešitu bez upozornění zabezpečení. Tuto možnost nedoporučujeme, protože připojení ke zdroji externích dat, který dobře neznáte, může být škodlivé, a protože nedostanete žádná upozornění zabezpečení při otevření sešitu pocházejícího z jakéhokoliv umístění. Tuto možnost použijte, jen když datovým zdrojům externích datových připojení důvěřujete. Tuto možnost můžete zvolit dočasně a později, až ji nebudete potřebovat, se můžete vrátit k výchozímu nastavení.

  • Upozornit uživatele na datová připojení      To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, chcete-li obdržet upozornění zabezpečení při každém otevření sešitu obsahujícího připojení externích dat a při každém vytvoření propojení externích dat v aktuálním sešitu. Upozornění zabezpečení vám dávají možnost povolit nebo zakázat datová připojení pro každý sešit v jednotlivých případech.

  • Zakázat všechna datová připojení      Na tuto možnost klepněte, jestliže v aktuálním sešitu nechcete povolit žádná připojení externích dat. Zvolíte-li tuto možnost, nebudou nikdy připojena žádná data v libovolném sešitu, který otevřete. Vytvoříte-li nová externí datová připojení po otevření sešitu, tato datová připojení nebudou při příštím otevření sešitu povolena. To je velmi omezující nastavení, které může způsobit, že některé funkce nebudou pracovat podle očekávání.

Změna nastavení pro propojení sešitu

 1. V aplikaci Excel klepněte na tlačítko Microsoft Office obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Excel.

 2. Klepněte na položku Centrum zabezpečení, klepněte na tlačítko Nastavení Centra zabezpečení a potom na položku Externí obsah.

 3. Ve skupině Nastavení zabezpečení pro propojení sešitu klepněte na požadovanou možnost:

  • Povolit automatickou aktualizaci všech propojení sešitu (není doporučeno)      Na tuto možnost klepněte, pokud chcete, aby se v aktuálním sešitu automaticky aktualizovala propojení na data v jiném sešitu bez upozornění zabezpečení. Tuto možnost nedoporučujeme, protože automatická aktualizace propojení na data v sešitech, které dobře neznáte, může být škodlivá. Tuto možnost použijte, jen když sešitům, na které jsou data propojena, důvěřujete. Tuto možnost můžete zvolit dočasně a později, až ji nebudete potřebovat, se můžete vrátit k výchozímu nastavení.

  • Upozornit uživatele na automatickou aktualizaci propojení sešitu      To je výchozí nastavení. Na tuto možnost klepněte, chcete-li při každém spuštění automatické aktualizace v aktuálním sešitu obdržet upozornění zabezpečení na propojení s daty v jiných sešitech .

  • Zakázat automatickou aktualizaci propojení sešitu      Na tuto možnost klepněte, pokud nechcete, aby se v aktuálním sešitu automaticky aktualizovala propojení na data v jiných sešitech.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×