Začínáme s aplikací SharePoint Designer 2010

Aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010, která je určena k navrhování webů a aplikací, se používá k navrhování, vytváření a úpravám webů spouštěných ve službě Microsoft SharePoint Foundation 2010 a na serveru Microsoft SharePoint Server 2010. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 můžete vytvářet webové stránky s bohatým obsahem, budovat výkonná řešení s podporou pracovních postupů a navrhovat vzhled a chování svého webu.

Pomocí odkazů níže získáte o aplikaci SharePoint Designer 2010 další informace, a to prostřednictvím článků, videí a dalších výukových materiálů. V následujících postupech se seznámíte se základními úkoly prováděnými v aplikaci SharePoint Designer 2010.

Logo Začínáme

Co chcete udělat?

Kde to hledat

Potřebujete zjistit, co se změnilo?    

Zjistit, co je v této verzi nového a jak nové funkce maximálně využít

Novinky v aplikaci SharePoint Designer 2010

Hledáte nabídky a příkazy z verze 2007?    

Zobrazit tabulku nabídek a příkazů panelů nástrojů ve verzi 2007 a zjistit jejich nová umístění pomocí tohoto sešitu s jejich mapou

Průvodce aplikacemi systému Microsoft Office s mapami

Bez zkušeností s aplikací SharePoint Designer?    

Zjistit, co aplikace SharePoint Designer 2010 nabízí a jak ji nejlépe využít ve vaší organizaci

Úvod do aplikace SharePoint Designer 2010

Hledáte možnosti výuky pro vás a váš tým?    

Zvýšit produktivitu při práci s touto verzí pomocí výuky zaměřené na aplikaci SharePoint Designer 2010

Výuka systému Microsoft Office

Základní úlohy v aplikaci SharePoint Designer 2010

Otevírání a vytváření webů služby SharePoint

Otevírání webů

Vytváření webů

Vytváření seznamů, knihoven a připojení ke zdrojům dat

Knihovny a seznamy služby SharePoint

Připojení ke zdrojům dat

Typy externího obsahu

Vytváření vlastních zobrazení a formulářů

Zobrazení

Formuláře

Vytváření vlastních pracovních postupů

Vytváření pracovních postupů v aplikaci SharePoint Designer 2010

Import pracovních postupů z aplikace Microsoft Visio 2010

Navrhování stránek webu, stránek předlohy a rozložení stránek

Stránky webu

Stránky předlohy

Rozložení stránky

Uložení jako šablony

Otevírání a vytváření webů služby SharePoint

V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete otevírat existující weby služby SharePoint nacházející se na serveru a přizpůsobovat je. Můžete také vytvářet nové weby založené na šablonách webů služby SharePoint, případně nové prázdné weby, které můžete vytvářet podle svých představ úplně od nuly.

Otevírání webů

Chcete-li otevřít existující web, klikněte na kartu Soubor, zvolte příkaz Weby a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na možnost Otevřít web a vyhledejte dostupné weby na serveru.

 • Kliknutím na možnost Upravit osobní web otevřete svůj osobní web, který můžete dále přizpůsobit.

 • V části Naposledy otevřené weby vyberte web, se kterým jste dříve pracovali.

Vytváření webů

Chcete-li vytvořit nový web, klikněte na kartu Soubor, zvolte příkaz Weby a proveďte jednu z následujících akcí:

 • Kliknutím na možnost Nový prázdný web vytvořte prázdný web služby SharePoint.

 • Kliknutím na možnost Přidat podřízený web k osobnímu webu vytvořte nový web pod svým osobním webem.

 • V části Šablony webů vyberte šablonu služby SharePoint, na základě které chcete vytvořit nový web.

Poznámka   Kromě otevírání a vytváření webů z prostředí aplikace SharePoint Designer 2010 lze web služby SharePoint otevřít pomocí prohlížeče a následně jej otevřít v aplikaci SharePoint Designer 2010 pomocí dostupných odkazů v nabídce Akce webu, na pásu karet a na dalších místech ve službě SharePoint.

Začátek stránky

Vytváření seznamů, knihoven a připojení ke zdrojům dat

V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete vytvořit seznamy a knihovny, které často slouží jako zdroj dat pro weby služby SharePoint, a nastavit připojení ke zdrojům dat v podobě souborů XML, externích databází a webových služeb.

Knihovny a seznamy služby SharePoint

Chcete-li vytvořit seznam nebo knihovnu služby SharePoint, klikněte na položku Seznamy a knihovny v navigačním podokně a na kartě Seznamy a knihovny vyberte jednu z následujících možností:

 • Kliknutím na možnost Vlastní seznam vytvořte zcela nový prázdný seznam.

 • Kliknutím na možnost Seznam služby SharePoint vytvořte seznam založený na šabloně seznamu služby SharePoint.

 • Kliknutím na možnost Knihovna dokumentů vytvořte knihovnu založenou na šabloně knihovny služby SharePoint.

 • Kliknutím na možnost Externí seznam vytvořte externí seznam založený na typu externího obsahu. (Typy externího obsahu jsou vysvětleny níže.)

 • Kliknutím na možnost Seznam z tabulky vytvořte seznam založený na importované tabulce.

Připojení ke zdrojům dat

Chcete-li vytvořit připojení ke zdroji dat, klikněte na položku Zdroje dat v navigačním podokně a na kartě Zdroje dat vyberte jednu z následujících možností:

 • Kliknutím na možnost Propojený zdroj dat vytvořte datové připojení k více zdrojům dat.

 • Kliknutím na možnost Připojení databáze vytvořte datové připojení k databázi podporující protokol OLE DB nebo ODBC.

 • Kliknutím na možnost Připojení služby SOAP vytvořte připojení k webové službě XML pomocí protokolu SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Kliknutím na možnost Připojení ke službě REST vytvořte připojení ke skriptu na straně serveru pomocí služby REST (Representational State Transfer).

 • Kliknutím na možnost Připojení k souboru XML vytvořte připojení ke zdrojovému souboru XML.

Typy externího obsahu

Pomocí typů externího obsahu se můžete připojit k externím zdrojům obchodních dat a integrovat je se svým webem služby SharePoint a podporovanými klientskými aplikacemi. Jakmile vytvoříte typ externího obsahu, můžete vytvořit externí seznamy, které uživatelům umožní interakci s daty, jako by se jednalo o jakýkoli jiný seznam nebo knihovnu služby SharePoint.

Chcete-li vytvořit typ externího obsahu, proveďte tyto kroky.

 1. Klikněte na položku Typy externího obsahu v navigačním podokně.

 2. Na kartě Typy externího obsahu klikněte na možnost Typ externího obsahu a potom pro daný typ externího obsahu navrhněte operace, pole apod.

Začátek stránky

Vytváření vlastních zobrazení a formulářů

V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete pro své zdroje dat vytvářet vlastní zobrazení a formuláře, které se stanou skutečným rozhraním pro čtení a zápis dat do těchto zdrojů dat.

Zobrazení

Zobrazení představuje živé a přizpůsobitelné vyobrazení zdroje dat a lze je přidat na libovolnou stránku služby SharePoint. V aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete vytvořit zobrazení seznamu (využívající webovou část Zobrazení seznamu XSLT) a zobrazení dat (využívající webovou část Datový formulář). Zobrazení seznamu nebo dat vytvoříte provedením jednoho z následujících kroků.

 • V navigačním podokně klikněte na položku Seznamy a knihovny, vyberte seznam, pro který chcete vytvořit zobrazení, a potom na kartě Nastavení seznamu klikněte na možnost Zobrazení seznamu.

  Poznámka   Tím se vytvoří zobrazení přidružené k danému seznamu nebo knihovně. Výsledkem je, že uživatelé toto zobrazení uvidí a budou je moci přizpůsobit pomocí skupiny Spravovat zobrazení na pásu karet služby SharePoint.

 • V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu, upravte stránku, na které chcete vytvořit zobrazení, na kartě Vložení zvolte možnost Zobrazení dat a potom zvolte seznam nebo knihovnu služby SharePoint, které chcete pro zobrazení použít.

Formuláře

Formulář představuje přizpůsobitelné vyobrazení zdroje dat, které se používá k odesílání neboli zpětnému zápisu do zdroje dat. V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze vytvářet formuláře seznamů a datové formuláře (v obou případech se využívá webová část Datový formulář). Formulář seznamu nebo datový formulář vytvoříte provedením jednoho z následujících kroků.

 • V navigačním podokně klikněte na položku Seznamy a knihovny, vyberte seznam, pro který chcete vytvořit formulář, a potom na kartě Nastavení seznamu klikněte na možnost Formulář seznamu.

 • V navigačním podokně klikněte na položku Stránky webu, upravte stránku, na které chcete vytvořit formulář, na kartě Vložení zvolte možnost Formulář nové položky, Formulář pro úpravy položky nebo Formulář pro zobrazení položky a zvolte zdroj dat, který chcete pro formulář použít.

Poznámka   Kromě použití nástrojů pro návrh formulářů v aplikaci SharePoint Designer 2010 lze formuláře služby SharePoint vytvářet a upravovat pomocí aplikace Microsoft InfoPath 2010.

Začátek stránky

Vytváření vlastních pracovních postupů

V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze spravovat firemní procesy pomocí vysoce přizpůsobených pracovních postupů. Pracovní postupy lze využít ke správě aplikačních procesů i procesů založených na spolupráci osob. Při vytváření pracovních postupů máte mnoho možností.

Vytváření pracovních postupů v aplikaci SharePoint Designer 2010

Lze vytvořit pracovní postup založený na seznamu nebo knihovně služby SharePoint; můžete vytvořit znovu použitelný pracovní postup, který lze použít u libovolného seznamu nebo knihovny; a lze vytvořit pracovní postup webu, který bude fungovat na úrovni webu.

Chcete-li vytvořit tyto pracovní postupy, klikněte na položku Pracovní postupy v navigačním podokně a potom na kartě Pracovní postupy proveďte jeden z následujících kroků:

 • Klikněte na položku Pracovní postup seznamu a zvolte seznam, ke kterému chcete pracovní postup přidružit.

 • Kliknutím na položku Opakovaně použitelný pracovní postup vytvořte znovu použitelný pracovní postup, který lze přidružit k libovolnému seznamu nebo knihovně.

 • Kliknutím na položku Pracovní postup webu vytvořte pracovní postup, který lze použít na úrovni webu.

Po vytvoření pracovního postupu použijte nástroj pro navrhování pracovního postupu ke strukturování podmínek, akcí a kroků v pracovním postupu. Pomocí nástroje pro navrhování úloh můžete spravovat události přidružené ke každé z úloh.

Import pracovních postupů z aplikace Microsoft Visio 2010

Kromě vytváření pracovních postupů v aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete importovat pracovní postup, který byl navržen v aplikaci Microsoft Visio 2010 pomocí vzorníků a šablon určených pro tento účel.

Chcete-li importovat pracovní postup, klikněte na položku Pracovní postupy v navigačním podokně a potom na kartě Pracovní postupy proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na položku Importovat z aplikace Visio a potom ve svém systému souborů nebo knihovně dokumentů služby SharePoint vyhledejte soubor VWI (Visio Workflow Interchange).

 2. Rozhodněte se, zda chcete pracovní postup přidružit k seznamu, nebo zda se má vytvořit jako opakovatelně použitelný pracovní postup, a klikněte na tlačítko Dokončit.

 3. Začněte upravovat pracovní postup v aplikaci SharePoint Designer.

Začátek stránky

Navrhování stránek webu, stránek předlohy a rozložení stránek

V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze vytvářet a přizpůsobovat stránky webu, stránky předlohy a rozložení stránek. Ačkoli každá z těchto stránek slouží jinému účelu, postup při jejich úpravách je podobný. Můžete přidávat a odebírat text, obrázky, odkazy, tabulky, webové části, serverové ovládací prvky a mnoho dalšího. U stránek předlohy a rozložení stránek můžete použít definice stylů a šablony stylů CSS, které dokážou změnit celkovou atmosféru webu, nebo na ně přidat firemní označení, aby odpovídaly identitě vaší firmy.

Stránky webu

Chcete-li vytvořit stránku webu, klikněte na položku Stránky webu v navigačním podokně a potom na kartě Stránky proveďte jeden z následujících kroků:

 • Kliknutím na položku Stránka webové části vytvořte stránku, která bude obsahovat webové části pro záhlaví a hlavní část a kromě toho bude přidružena k stránce předlohy webu.

 • Klikněte na položku Stránka a volbou možnosti ASPX nebo HTML vytvořte prázdnou stránku webu, která nebude přidružena k stránce předlohy webu.

Stránky předlohy

 • Klikněte na položku Stránky předlohy v navigačním podokně a potom na kartě Stránky předlohy klikněte na možnost Prázdná stránka předlohy.

Rozložení stránky

 • Klikněte na položku Rozložení stránek v navigačním podokně, potom na kartě Rozložení stránek klikněte na možnost Nové rozložení stránky a zvolte skupinu a název typu obsahu, na kterém chcete rozložení stránky založit.

Poznámka   Stránky předlohy a rozložení stránek jsou ve výchozím nastavení zakázány pro všechny uživatele s výjimkou správců kolekcí webů. Pokud v aplikaci SharePoint Designer 2010 možnosti pro zobrazení nebo úpravy stránek předlohy a rozložení stránek nevidíte, požádejte o povolení těchto možností správce webu.

Začátek stránky

Uložení jako šablony

Jakmile budete s přizpůsobením webu hotovi, můžete jej nebo jeho části uložit jako šablonu, kterou budou jiní uživatelé ve vaší organizaci moci použít k vytváření seznamů, zobrazení, pracovních postupů, stránek webu a spousty dalšího obsahu.

Šablonu můžete rovněž použít k dalšímu přizpůsobení webu v jiném prostředí nebo ze strany jiných uživatelů, například v prohlížeči nebo v aplikaci Microsoft Visual Studio.

Chcete-li využít tuto funkci, vyhledejte v aplikaci SharePoint Designer 2010 možnost Uložit jako šablonu.

Začátek stránky

Použít na: SharePoint Designer 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk