Začínáme s Outlook Web Appem pro Office 365

Zjistěte víc o základních funkcích Office 365 pro firmy, jako je pošta, kalendář nebo kontakty, díky aplikaci Outlook Web App ve webovém prohlížeči.

Tento článek vás provede základy práce s poštou, kalendářem a kontakty v Office 365 pomocí webového prohlížeče. Pokud poštu, kalendář a kontakty otevíráte ve webovém prohlížeči, pak používáte Outlook Web App. Informace o tom, jak používat Outlook nebo jiné e-mailové aplikace na stolním počítači, najdete v tématu Informace o nastavení e-mailových programů.

K účtu se můžete připojit taky pomocí mobilního zařízení, třeba smartphonu nebo tabletu. Další informace najdete v tématu Principy nastavení telefonu a tabletu.

Pokud jste s Office 365 pro firmy ještě moc nedělali, navštivte Výukové centrum pro Office 365 pro firmy a vzdělávací organizace.

Pokud jste to ještě neudělali, můžete se k Office 365 přihlásit svým pracovním nebo školním účtem.

V tomto článku

Oznámení, navigace a nastavení

Otevření položky v samostatném okně

Práce offline

Pošta

Kalendář

Zobrazení měsíce

Lidé

Úkoly

Oznámení, navigace a nastavení

Na navigačním panelu Office 365 pro firmy najdete několik skupin odkazů, přes které se dostanete do různých částí, které zahrnuje pracovní nebo školní účet Office 365. Tento článek se zaměřuje na funkce podporované aplikací Outlook Web App: oznámení, odkazy na jednotlivé typy informací uložených ve vaší poštovní schránce a odkazy na vaše osobní informace a volby.

Navigační panel Outlook Web Appu

 1. Ikona pošty Ikona Pošta se zobrazí, když dostanete novou zprávu, a ikona kalendáře Ikona Kalendář se zobrazí, když máte nové připomenutí kalendáře nebo úkolu. Když kliknete na ikonu pošty, zobrazí se náhled nejnovější zprávy, nebo když kliknete na ikonu kalendáře, můžete zobrazit a spravovat připomenutí kalendáře a úkolů. Ikony se zobrazují jenom tehdy, pokud máte novou zprávu nebo aktivní připomenutí.

 2. Když kliknete na navigační panel Část navigačního panelu , přejdete do jiných oblastí aplikace Outlook Web App.

 3. Dostupné jsou stav chatu, osobní informace, možnosti a nápověda. V této oblasti Stav chatu, osobní údaje, možnosti, nápověda na navigačním panelu se můžete přihlásit do chatu a spravovat stav chatu, měnit osobní informace, přejít na možnosti, získat nápovědu nebo se odhlásit z účtu.

Začátek stránky

Otevření položky v samostatném okně

Ve výchozím nastavení se položky v aplikaci Outlook Web App čtou a vytváří v podokně čtení nebo v okně, které překrývá hlavní okno. Někdy vám to ale nemusí vyhovovat a potřebujete zobrazit událost v samostatném okně.

U většiny položek stačí kliknout na místní okno Otevřít v novém okně v pravém horním rohu položky, se kterou pracujete, a položka se otevře v samostatném okně.

Pokud chcete otevřít zprávu, kterou právě čtete, v samostatném okně, klikněte na Další Ikona Další nebo Další možnosti a potom zvolte Otevřít v samostatném okně.

Začátek stránky

Práce offline

Offline přístup umožňuje používat Outlook Web App na přenosném nebo stolním počítači, když nejste připojení k internetu. Informace o nastavení offline přístupu najdete v tématu Použití Outlook Web Appu offline.

Začátek stránky

Pošta

Po přihlášení do Office 365 přejdete do doručené pošty v aplikaci Outlook Web App tak, že kliknete na Outlook. Další informace o zprávách v aplikaci Outlook Web App najdete v tématu Pošta – přehled.

Pošta v Outlook Web Appu

Všechny svoje zprávy najdete v poště.

 1. Nová pošta. Novou zprávu vytvoříte tak, že kliknete na Nová pošta .

 2. Složky. Seznam Složky obsahuje složky ve vaší poštovní schránce a oblíbené položky. Může obsahovat i další složky, jako jsou složky archivu.

  Kliknutím na Rozbalit Rozbalení zobrazíte seznam Složky a kliknutím na Sbalit Sbalení ho skryjete. Pokud chcete zobrazit obsah některé složky v seznamu, klikněte na Zobrazit Rozbalit a seznam se rozbalí. Když kliknete na Skrýt Sbalit , zase se sbalí.

 3. Vyhledávací pole. Pokud chcete najít určitou zprávu, zadejte do vyhledávacího pole, co chcete vyhledat, třeba jméno člověka, jehož zprávy chcete najít, nebo text, který potřebujete vyhledat.

 4. Seznam zpráv v současné složce. Každá položka zobrazeného seznamu obsahuje další informace, třeba kolik zpráv je v konverzaci a kolik z nich je nepřečtených nebo jestli jsou k některým zprávám konverzace připojené přílohy, jestli zprávy obsahují příznak nebo mají přidruženou kategorii. Konverzace může obsahovat jednu nebo víc zpráv. Vybranou konverzaci můžete odstranit, můžete k ní přidat příznak nebo k ní můžete přidat kategorii tak, že kliknete na přidružené ikony. V horní části zobrazeného seznamu jsou filtry, na které můžete kliknout a rychle tak najít nepřečtené zprávy, zprávy obsahující vaše jméno v polích Komu nebo Kopie anebo zprávy s příznakem. Kromě filtrů se tady zobrazuje název složky, kterou prohlížíte, a vybrané zobrazení.

 5. Podokno čtení. Zobrazí se vybraná zpráva. Na jakoukoliv zprávu v konverzaci můžete odpovědět tak, že kliknete na odkazy v horní části zprávy.

Začátek stránky

Kalendář

Kalendář bude asi hned po složce Doručená pošta dalším místem, kde při používání aplikace Outlook Web App strávíte nejvíc času. Další informace o kalendářích v aplikaci Outlook Web App najdete v článku Kalendář – přehled.

Zobrazení týdne v kalendáři

 1. Nová událost. Novou událost vytvoříte tak, že kliknete na Nová událost . Událost může být třeba schůzka nebo nějaká celodenní aktivita.

 2. Moje kalendáře. K přechodu mezi jednotlivými kalendářními daty používejte kalendáře. Stínování označuje týden, který si právě prohlížíte. Tmavší stínování označuje aktuální datum. K rozbalení nebo sbalení této strany zobrazení kalendáře můžete použít ikonu kalendáře nahoře.

 3. Další kalendáře. Můžete zobrazit víc kalendářů současně. Další kalendáře umožňují přidat kalendáře dalších lidí a vybrat kalendáře, které se mají zobrazit.

 4. Navigační panel dne. Toto je další oblast, kterou můžete používat k přechodu z jednoho dne na druhý. Kliknutím na libovolné datum na toto datum přeskočíte. Nebo můžete kliknutím na jednu z šipek na koncích zobrazit kalendářní data před nebo po zobrazeném období.

 5. Hlavní podokno. Zobrazí se vybraný kalendář.

 6. Zobrazení. Vyberte požadované zobrazení a sdílejte nebo si vytiskněte kalendář.

Zobrazení měsíce

Zobrazení měsíce může být dost přeplněné. Aby se zvýšila jeho použitelnost, zobrazuje se teď pro vybraný den agenda.

Zobrazení měsíce v kalendáři

 1. Tmavší stínování označuje aktuální datum.

 2. Světlejší stínování označuje vybraný měsíc.

 3. Stínování označuje vybraný den a číslo ukazuje, kolik položek se u jednotlivých dní nezobrazuje. Položku otevřete poklikáním. Novou událost pro libovolné datum můžete vytvořit tak, že poklikáte na pole příslušného data.

 4. Stínovaná položka označuje celodenní událost.

 5. Program na vybraný den. Novou položku k aktuálnímu datu můžete vytvořit tak, že dvakrát kliknete na pole v programu.

Začátek stránky

Lidé

V části Lidé se ukládají vaše kontakty. Odsud můžete své kontakty hledat, vytvářet a upravovat. Můžete vyhledávat i kontakty v adresáři vaší organizace. Další informace o kontaktech v aplikaci Outlook Web App najdete v článku Lidé – přehled.

Zobrazení Lidé

 1. Nový kontakt můžete vytvořit tak, že kliknete na Nový kontakt .

 2. Všechna místa, kde můžete najít informace o kontaktech.

 3. Hledání. Zadáním jména můžete dotyčného vyhledat ve svých kontaktech a adresáři vaší organizace.

 4. Seznam všech kontaktů v aktuální složce

 5. Karta kontaktu pro vybranou osobu

 6. Akce, které můžete provést přímo z karty kontaktu. Kliknutím na ikony můžete kontaktu poslat zprávu, spustit chat nebo vytvořit žádost o schůzku.

Úkoly

V části Úkoly se ukládají úkoly, které vytvoříte nebo které vám někdo pošle, a zprávy, které označíte příznakem. Svoje úkoly zobrazíte tak, že kliknete na Úkoly pod seznamem Složky. Při zobrazení úkolů je výchozí zobrazení Položky a úkoly s příznakem. Pokud chcete toto zobrazení změnit, pak v seznamu Složky vyberte Úkoly. Další informace o úkolech v aplikaci Outlook Web App najdete v článku Úkoly – přehled.

Úkoly v Outlook Web Appu

 1. Nový úkol můžete vytvořit tak, že kliknete na Nový úkol .

 2. Podokno Moje úkoly slouží k zobrazení úkolů a položek s příznaky nebo jenom úkolů.

 3. Filtry. Filtr vyberte podle toho, které položky chcete zobrazit. Úkoly a položky s příznakem, které nemají přidružené datum a které nejsou dokončené, se zobrazí jenom v případě, že vyberete vše.

 4. Seznam položek, které splňují současná kritéria filtru. Kliknutím na libovolnou položku ji zobrazíte v podokně čtení. Pomocí ovládacích prvků v zobrazení seznamu můžete měnit stav položky. Můžete třeba označit úkol jako dokončený nebo odebrat ze zprávy příznak.

 5. V podokně čtení se zobrazuje obsah položek, které jste vybrali. Pokud je položkou úkol, můžete dělat změny s využitím ovládacích prvků v pravém horním rohu. Pokud je to zpráva, ovládací prvky budou stejné, jako při čtení pošty.

Poznámka : V závislosti na nastavení ve vaší organizaci nemusíte mít úkoly dostupné.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×