Přihlásit se

Začínáme – vytvoření publikace

Můžete vytvářet vlastní publikace s pomocí profesionálně navržených šablon aplikace Microsoft Publisher 2010, tyto šablony podle potřeby upravovat a potom je znovu používat. Potřebujete vytvořit více publikací pro stejný podnik? Můžete vytvořit různé typy publikací vycházející ze stejných možností a informací, například se stejným barevným schématem a stejnou sadou informací o podniku.

V tomto článku najdete postup vytvoření trojskládanky. Nejprve stáhnete šablonu z kolekce šablon Office Online. Potom pomocí ní vytvoříte novou publikaci. A nakonec pomocí zobrazení Backstage zadáte některé informace o podniku, které v publikaci použijete.

V tomto článku

Stažení šablony

Vytvoření publikace

Zadání informací o podniku

Stažení šablony

Tato publikace bude trojskládanka vytvořená pomocí šablony z kolekce šablon Office Online.

 1. Kliknutím na tento odkaz otevřete podnikovou trojskládanku (civilní návrh).

 2. Klikněte na tlačítko Stáhnout, odsouhlaste výchozí nastavení možností dialogového okna Uložit jako a pokud budete vyzváni, umožněte aplikaci otevřít obsah. Aplikace Publisher 2010 pak otevře šablonu trojskládanky.

Vytvoření publikace

Šablona obsahuje dvě stránky zobrazené v podokně Navigace na stránce:

Dvoustránková trojskládanka zobrazená v navigačním podokně aplikace Publisher 2010

Publikace bude otevřena na stránce jedna. Uvidíte zástupný text a obrázky a na první stránce najdete zástupné informace o podniku, které za chvíli aktualizujete. Nejprve nahraďte obrázek stohu knih na první stránce klipartovým obrázkem poštovního balíku:

 1. Klikněte na obrázek stohu knih v levém podokně první stránky.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a klikněte na tlačítko Klipart.

 3. V podokně Klipart zadejte do pole Hledat text: balíky.

 4. Ve výsledcích by měl být seznam, zrušte výběr všech položek kromě Ilustrací a potom zaškrtněte políčko Zahrnout obsah webu Office.com.

 5. Tlačítkem Hledat spusťte hledání.

 6. Chcete-li vložit klipartový obrázek ze seznamu výsledků, klikněte dvakrát na na obrázek, jako je například tento:
  Klipart balíku

  Poznámka :  Zvolte kterýkoli obrázek balíku, nemusí to být zrovna tento obrázek.

Pokud obrázek nesedí přesně a vypadá takto:

Klipart s rámečkem a úchyty oříznutí v aplikaci Publisher 2010

Jasně vidíte část obrázku, která se vejde přesně do prostoru, který zabíral stoh knih. Část obrázku, která se do prostoru nevejde, je zašedlá a při tisku publikace se nezobrazí. Černé čáry a rohy okolo obrázku se nazývají úchyty oříznutí a slouží k ořezání obrázku.

Ořezání obrázku, aby se zobrazil celý:

 1. Přesuňte kurzor myši nad úchytem pro oříznutí v pravém dolním rohu, kurzor se změní na černý rožek.

 2. Klikněte a přetáhněte kurzor dolů na dolní okraj původního obrázku.

 3. Potom přesuňte kurzor nad úchytem pro oříznutí pravého horního rohu a kliknutím a přetažením kurzoru zobrazte celý obrázek.

Nyní je zobrazen celý obrázek, ale dolní roh balíku se nachází pod úrovní části skládanky nejvíce vlevo.

Přesunutí obrázku:

 1. Přesuňte kurzor myši nad obrázkem, až se změní na ukazatel přesunutí Ukazatel přesunutí.

 2. Přetáhněte obrázek nahoru, aby se vešel celý nad dolní okraj levé části skládanky.

Nyní pokračujte a nahraďte dva obrázky na druhé stránce jinými klipartovými obrázky balíků. Pokud budete chtít, můžete také nahradit zástupný text v textových polích.

Začátek stránky

Zadání informací o podniku

Možná ani nemáte nic, co byste považovali za informace o podniku. Můžete vytvářet občanský nebo charitativní bulletin nebo jen publikace k prodeji vaší rodinné garáže, ale stejně budete mít nějaké informace, které budete chtít v publikacích použít opakovaně. Tak se dejte do toho a pomocí zobrazení Backstage zadejte informace o vaší organizaci.

 1. Klikněte na kartu Soubor (více informací o kartě Soubor a zobrazení Backstage najdete zde: Co je zobrazení Backstage a kde se nachází).

 2. Na kartě Informace klikněte na tlačítko Upravit informace o zaměstnání.

 3. V dialogovém okně Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání zadejte požadované informace: Klikněte do příslušných textových polí a klikněte na tlačítko Změnit, pokud budete chtít změnit obrázek loga. Nezapomeňte, že se můžete vrátit a kdykoli tyto informace změnit. Další informace najdete v tomto článku: Informace o zaměstnání, nástroj Kontrola návrhu a nastavení pro komerční tisk.
  Vytvoření nové sady informací o zaměstnání v aplikaci Publisher 2010

  Poznámka :  Toto dialogové okno otevřete také tlačítkem Informace o zaměstnání na kartě Vložení a následným kliknutím na příkaz Upravit informace o zaměstnání.

 4. Do pole Název sady informací o zaměstnání zadejte název a potom klikněte na tlačítko Uložit.

 5. Klikněte na tlačítko Aktualizovat publikaci.

 6. Kliknutím na kartu Soubor se vraťte do publikace.

Nyní je skládanka upravena nejen obrázky a textem, ale i opakovaně použitelnými informacemi o podniku.

Dalším krokem je tisk skládanky. Informace najdete v článku Začínáme – tisk publikace.

Začátek stránkyByly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.