Začínáme – tisk publikace

Hlavní využití aplikace Publisher 2010 spočívá ve vytváření tištěných publikací vysoké kvality. Lze je tisknout z počítačových tiskáren nebo odeslat do kopírovací služby nebo profesionální tiskárny. Informace, které vám pomohou při výběru z těchto možností, získáte v článku Rozhodnutí, zda vybrat tisk z počítače, v kopírovací službě nebo profesionální tiskárně.

V tomto článku vytiskneme trojskládanku vytvořenou v článku Začínáme – vytvoření publikace na stolní tiskárně. Pokud stolní tiskárnu nemáte, můžete publikaci vytisknout do Zapisovacího modulu dokumentů Microsoft XPS. Skládanku vytisknete jako jednu stránku na list papíru a na obě strany listu.

Poznámka    Pokud vybraná tiskárna nepodporuje barevný tisk, nebo pokud tiskárna barevný tisk podporuje a uživatel zvolí nastavení Neseparované stupně šedi, může se okno náhledu zobrazit černobíle, i když publikace obsahuje barvy.

V tomto článku

Kde je příkaz Tisk?

Nastavení tisku a náhled

Konfigurace nastavení tisku a tisk

Kde je příkaz Tisk?

Příkaz Tisk se nyní nachází v zobrazení Backstage. Do zobrazení Backstage přejdete kliknutím na kartu Soubor v levém horním rohu aplikace Publisher Karta Soubor v aplikaci Publisher 2010. Kromě příkazů pro tisk obsahuje zobrazení Backstage příkazy pro ukládání, otevírání a zavírání souborů. Současně obsahuje informace o aktuální publikaci a sdílení publikace a možnosti aplikace Publisher. Podrobnější informace naleznete v článku Začínáme – Novinky v aplikaci Publisher 2010.

Začátek stránky

Nastavení tisku a náhled

Nové zobrazení Backstage pro tisk vypadá takto:

Přehled nastavení tisku v aplikaci Publisher

Na levé straně se nachází nastavení tisku a na pravé straně podokno náhledu. Možnosti nastavení vlevo mají vliv na tisk publikace, zatímco nastavení vpravo ovlivňuje pouze zobrazení publikace.

Poznámka    Některé ovládací prvky jsou závislé na dalších nastaveních: Například nastavení barev bude k dispozici, pouze pokud tiskárna umožňuje barevný tisk, a posuvník pro nastavení průhlednosti popředí a pozadí bude k dispozici, pouze pokud zvolíte oboustranný tisk.

V nastavení tisku je možné konfigurovat následující možnosti:

Nastavení tisku v aplikaci Publisher 2010

1. Tisk:    Zadejte počet kopií tiskové úlohy, které chcete vytisknout, a kliknutím na tlačítko Tisk odešlete dokument na tiskárnu.

2. Tiskárna:    Kromě možnosti výběru tiskárny ze seznamu dostupných tiskáren umožňuje přidat novou tiskárnu, zobrazit nabídku Upřesnit nastavení výstupu a tisknout do souboru.

3. Nastavení:    V části nastavení lze řídit následující položky:

 • Stránky:    Umožňuje vybrat konkrétní stránky nebo rozsah stránek, které se mají vytisknout.

 • Vyřazení stránek:    Zde můžete určit umístění publikace na listu papíru při tisku a způsob rozložení stránek publikace na listech.

 • Formát papíru:    Vyberte velikost a styl listů papíru, které se použijí k vytištění publikace.

 • Jednostranný nebo oboustranný tisk:    Zvolte, zda chcete tisknout na jednu nebo obě strany papíru a který okraj papíru bude použit při překlápění.

 • Barva:    Pokud tiskárna podporuje barevný tisk, umožní tento ovládací prvek zvolit barevný tisk nebo tisk ve stupních šedé.

 • Uložit nastavení s publikací:    Pokud toto políčko zaškrtnete, budou s publikací uloženy vybrané možnosti v části Nastavení.

Poznámka   V aplikaci Office Publisher se velikost stránky vztahuje k pracovní oblasti publikace. Formát papíru nebo listu je velikost papíru použitého při tisku. List papíru může obsahovat více stránek, případně můžete mít velkou stránku, která bude zabírat několik listů.

V podokně náhledu se zobrazují změny provedené v nastavení tisku. Podokno náhledu poskytuje také následující možnosti:

Náhled v aplikaci Publisher 2010

1. Navigace v listech:    Umožňuje přesun mezi listy publikace.

2. Tlačítka Přední a Zpět:    Tato tlačítka jsou k dispozici při tisku na obě strany papíru. Kliknutím na příslušné tlačítko zobrazíte přední nebo zadní stranu listu.

3. Posuvník lupy:    Přesunutím posuvníku lupy doleva publikaci oddálíte a přesunutím doprava publikaci přiblížíte.

4. Přizpůsobit listu:    Pokud je zobrazen více než jeden list, kliknutím na toto tlačítko nastavíte přiblížení na jeden list.

5. Zobrazit více listů:    Pokud bude publikace vytištěna na více listů papíru, můžete pomocí tohoto tlačítka zobrazit náhled více listů současně.

6. Zobrazit nebo skrýt čísla stránek:    Tento posuvník zobrazí pořadí stránek na listech papíru. Tato funkce je užitečná zejména při tisku publikace s více než jednou stránkou na list, například přání.

7. Zobrazení nebo skrytí pravítek:    Zobrazí nebo skryje pravítka pro výšku a šířku aktuálně vybraného listu papíru. Pokud změníte formát papíru v části Nastavení, pravítko se odpovídajícím způsobem změní.

8. Posuvník pro nastavení průhlednosti:    Pokud tisknete na obě strany listu, umožňuje tento posuvník nastavit průhlednost, a zobrazit tak druhou stranu listu, podobně jako když držíte potištěný papír nad prosvětlovacím stolem. Můžete se tak ujistit, že je publikace na obou stranách listu papíru správně zarovnána.

Začátek stránky

Konfigurace nastavení tisku a tisk

Konfigurace nastavení tisku pro publikaci:

 1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku Nastavení tisku.

  Poznámka    Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Tiskárna se ujistěte, že je vybrána správná tiskárna.

  Poznámka    Pokud není vybrána barevná tiskárna, zobrazí se okno náhledu černobíle, i když publikace obsahují barvy.

 4. V části Vytisknout se ujistěte, že je vybrána položka Vše.

 5. V části Další nastavení je třeba zvolit tisk publikace Jedna stránka na list, A4 a změnit nastavení z typu Jednostranný tisk na Oboustranný tisk / Překlápět po délce.

Nyní se na chvíli podívejte na změnu v podokně náhledu vpravo. Po změně tisku publikace na oboustranný tisk se v pravém horním rohu aplikace zobrazil nový posuvník:

Posuvník průhlednosti v náhledu v aplikaci Publisher 2010

Posuvník řídí průhlednost náhledu, jako kdybyste položili vytištěnou publikaci na prosvětlovací stůl, abyste mohli vidět skrz papír. To vám umožní zjistit, zda je čelní strana správně zarovnána se zadní stranou. Posuvník vyzkoušejte, posouvejte jej zleva doprava k úplné průhlednosti. Všimněte si, že s aktuálním nastavením překlopení podél dlouhého okraje je stránka na zadní straně listu vzhůru nohama.

Jak to spravit:

 • V části Další nastavení změňte typ tisku z možnosti Oboustranný tisk / Překlápět po délce na Oboustranný tisk / Překlápět po šířce.

Nakonec publikaci vytiskněte tlačítkem Tisk.

Začátek stránky

Použít na: Publisher 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk