Začínáte s programováním aplikace Access? Začněte zde

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření nové databáze obvykle začnete vytvořením několik databázových objektů například tabulek, formulářů a sestav. Nakonec dostanete bodu potřebujete-li přidat některé programování automatizovat určité procesy a shromáždit databázových objektů. Tento článek vám pomůže změnit orientaci programovací nástroje v Microsoft Office Access 2007 a odkazuje na některé zdroje informací, které můžou dozvědět víc o plánování.

Tip : V aplikaci Access 2010 Tvůrce výrazů poskytuje IntelliSense, abyste viděli, jaké argumenty vyžaduje výraz.

V tomto článku

Co je programování?

Mám používat makra nebo kód jazyka VBA mám použít?

Příkaz tlačítka pomocí Průvodce provádět běžné úlohy programování

Principy maker

Princip kód jazyka VBA

Převedení makra kódu jazyka VBA

Naučte se používat v systému nápovědy

Co je programování?

V Office Access 2007 programování je proces přidávání funkcí do databáze aplikace Access makra nebo pomocí jazyka Visual Basic kód Applications (VBA). Předpokládejme například, jste vytvořili formuláře a sestavy a chcete-li do formuláře přidat příkazové tlačítko, po kliknutí na něj otevře sestavu. Plánování v tomto případě je proces vytvoření makra nebo procedury jazyka VBA a pak nastavení příkazové tlačítko Při klepnutíVlastnost události tak, že kliknete na tlačítko příkaz Spustit makro nebo postup. Jednoduché operace jako otevření sestavy, můžete použít příkaz tlačítko Průvodce pro práci všechny nebo můžete zapnout vypnuto průvodce a proveďte programování sami.

Poznámka : Mnoho aplikací systému Microsoft Office použijte termín "makra" odkázat na kód jazyka VBA. To může být matoucí uživatelům přístup, protože v aplikaci Access termín "makra" odkazuje na pojmenované sady akcí makra, které můžete vytvořit pomocí Tvůrce maker. Akce makra aplikace Access představují jen podmnožinu příkazy k dispozici v jazyce VBA. Tvůrce maker vám více strukturovaných rozhraní než editoru jazyka Visual Basic, umožňuje přidat programování ovládací prvky a objekty bez nutnosti další kód jazyka VBA. Měli můžete mít na paměti, že v článcích nápovědy přístup makra aplikace Access se označují jako makra. Naopak kód jazyka VBA se nazývá jazyka VBA, kód, funkce nebo postup. Kód jazyka VBA jsou obsaženy v předmětu moduly, (které jsou součástí jednotlivých formuláře nebo sestavy a obvykle obsahují kód určené pro tyto objekty) a modulů kontroly, (které nejsou se určité objekty stejným a obvykle obsahují "globální" kód, který můžete použít v celém databáze) .

Objekty (například formuláře a sestavy) a ovládacích prvků (například příkazová tlačítka a textová pole) obsahují celou řadu vlastnosti události, ke kterým můžete připojit makra nebo postupy. Každou událost vlastnost je spojena s zvláštní událost, například klepnutím myši, otevření formuláře nebo upravovat data v textovém poli. Události můžete spouštět také podle různých faktorů mimo přístup, například systémové události nebo makra nebo postupy, které jsou připojené k jiné události. Databázi můžete získat složité, pokud přidáte spoustu makra nebo postupy k několika vlastnosti události počet objektů, ale ve většině případů, můžete dosáhnout výsledků, který chcete pomocí jenom programování.

Začátek stránky

Mám používat makra nebo kód jazyka VBA mám použít?

Založíte vaše rozhodnutí na dvě pochybnosti používat makra nebo kód jazyka VBA: zabezpečení a funkce, které potřebujete. Zabezpečení je problém, protože VBA lze použít k vytvoření kód, který zneužije zabezpečení dat nebo můžete poškození souborů na počítači. Pokud používáte databázi, která byla vytvořená jinými uživateli než sobě, byste měli povolit kód jazyka VBA jenom v případě, že víte, že databázi pochází z důvěryhodného zdroje. Když vytvoříte databázi, která se použije ostatní uživatelé, pokuste se vyhněte se programovací nástroje, které vyžadují uživateli výslovně povolíte stav důvěryhodnosti databáze. Obecné techniky pro předcházení uživatelé s informacemi o důvěryhodnosti databáze pocházet později v této části.

Další informace o povolení nebo zakázání potenciálně nebezpečným obsahem najdete v článku Povolení nebo zákaz maker v dokumentech sady Office (podle jinde v tomto článku se většina Office Microsoft programy termín "makra" aby odkazoval pomocí jazyka VBA kód, takže Nezaměňujte termínu s makry aplikace Access).

Pokud chcete, aby zabezpečení databáze, doporučujeme pomocí makra Pokud je to možné a použít k programování VBA jenom pro operacích, které nelze provést pomocí akce makra. Kromě toho měli zkusit použít pouze akce makra, které nevyžadují udělení stav důvěryhodnosti databáze-li spustit. Omezení použití akce makra tímto způsobem umožňuje uživatelům jistotu, že databáze neobsahuje programování, který poškodit svých dat nebo jiné soubory na svém počítači.

Částečně podporují širší pomocí makra, Office Access 2007 obsahuje mnoho nových akce makra, které umožňují vytvářet výkonnější makra, než je možné vytvářet pomocí předchozích verzí aplikace Access. Teď můžete vytvářet a používat globální dočasné proměnné s použitím akce makra a můžete obsloužení chyb více řádně pomocí nové akce makra zpracování chyb. V předchozích verzích aplikace Access tyto typy funkcí, které jsou k dispozici pouze pomocí jazyka VBA. Kromě toho Access 2007 lze vložit makro přímo do události vlastnosti objektu nebo ovládacího prvku. Vloženého makra může být součástí objektu nebo ovládacího prvku a zůstane s objektu nebo ovládacího prvku, je-li přesunout nebo zkopírovat. V předchozích verzích aplikace Access musí makra zachovaná jako neseskupenými objekty, které někdy je databáze obtížnější údržbu.

Když přidáte programování k objektu nebo ovládací prvek, měli byste zvážit použití následující v tomto pořadí:

 1. Makro obsahující pouze akce, které nevyžadují udělení ke spuštění důvěryhodné stav databáze

 2. Makro obsahující akce vyžadující ke spuštění udělení stav důvěryhodnosti databáze

 3. Procedury jazyka VBA

Při vytváření makra můžete přepínat mezi kratší seznam akcí, které nevyžadují udělení stav důvěryhodnosti databáze-li spustit a delší seznam všech akcí makra kliknutím na Zobrazit všechny akce v Tvůrci maker. Klepnutím na Zobrazit všechny akce se zobrazí také úplný seznam argumenty pro akce makra SpustitPříkaz . Další informace o vytváření maker naleznete v části Vysvětlení informací na makranebo pomocí odkazů v části Viz také.

Makra poskytují snadný způsob, jak starat o mnoha programovací úkoly, například otevření a zavření formulářů a sestavami. Můžete rychle a snadno shromáždit Databázové objekty, kterou jste vytvořili, protože je příliš mnoho syntaktických, je potřeba pamatovat; argumenty pro každou akci se zobrazují v Tvůrci maker.

Kromě zvýšené zabezpečení a snadnější použití poskytující makra musíte použít makra, pokud chcete:

 • Přiřazení akce nebo posloupnosti akcí s klávesou CTRL. Při této akci musí vytvořit skupinu makro s názvem AutoKeys.

 • Provedení akce nebo posloupnosti akcí při prvním otevření databáze. Při této akci musí vytvořit makro AutoExec.

  Poznámka : Makra AutoExec spouští před další makra nebo kód jazyka VBA, i když máte určenou spouštěcí formulář v dialogovém okně Možnosti aplikace Access a připojené makra nebo kód jazyka VBA pro události Při otevření nebo Při načtení tohoto formuláře.

Je vhodné použít VBA programování místo makra Pokud chcete udělat některou z následujících akcí:

 • Použít předdefinované funkce, nebo vytvořit vlastní funkce    Access obsahuje mnoho předdefinované funkce, například funkce Platba.úrok , který počítá úrokovou platbu. Tyto předdefinované funkce slouží k provádění výpočtů aniž byste museli vytvářet složité výrazy. Pomocí kódu jazyka VBA můžete taky vytvořit vlastní funkcí k provádění výpočtů přesahující možnosti výraz nebo nahrazení složených výrazech. Kromě toho můžete použít funkce, které vytvoříte ve výrazech společná operace vyrovnat více než jeden objekt.

 • Vytvořit nebo manipulaci s objekty    Ve většině případů zjistíte, že je nejjednodušší vytvořit a upravit tento objekt Návrhové zobrazení. V některých případech však můžete chtít pracovat s definicí objektu v kódu. Pomocí jazyka VBA ovládáte všechny objekty v databázi, kromě samotné databáze.

 • Provedení akce na úrovni systému    Můžete provádět akce SpustitAplikaci v makru spuštění jiné aplikace (například Microsoft Office Excel 2007 ) z aplikace Access, ale pomocí makra nelze provést mimo přístup. Pomocí jazyka VBA, můžete zkontrolovat, jestli existuje soubor v počítači, použijte Automatizace Dynamic Data Exchange (DDE) komunikovat s jiné programy společnosti Microsoft serveru s Windows, třeba Office Excel 2007 a funkce pro volání v (knihoven DLL systému Windows DLL).

 • Práce s záznamů jeden po druhém    Můžete přecházet mezi sadu záznamů, záznamů najednou, pomocí jazyka VBA a provedení operace u jednotlivých záznamů. Naopak makra pracovat celé sady záznamů najednou.

Používáte kód jazyka VBA v databázi, která je třeba distribuovat ostatním, měli byste zvážit balení a podepisování databázi tak, aby uživatelé mít jistotu, že kód pochází z důvěryhodného zdroje. Další informace o balení a podepisování databázi naleznete v článku zabezpečení databáze aplikace Access 2007.

Začátek stránky

Příkaz tlačítka pomocí Průvodce provádět běžné úlohy programování

Chcete-li přidat příkazové tlačítko do formuláře, příkaz tlačítko průvodce můžete vám pomůžou začít s programováním. Průvodce vás provede proces vytváření příkazové tlačítko, které provede s konkrétním úkolem. Průvodce vytvoří v souboru Office Access 2007 (.accdb) makro, které je vložen do vlastnost .Přiklepnutí okraj příkazového tlačítka. Průvodce vytvoří v souboru MDB nebo ADP kód jazyka VBA, protože vloženého makra nejsou k dispozici ve starších formátech souborů. V obou případech můžete upravit nebo vylepšit makra nebo kód jazyka VBA lépe odpovídá vašim potřebám.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Otevřít.

 2. V otevřete dialogové okno Vyberte a otevřete databázi.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na formulář, do kterého chcete přidat příkazové tlačítko a potom na příkaz Návrhové zobrazení.

 4. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že je zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků Obrázek tlačítka .

  Obrázek tlačítka

 5. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Tlačítko.

  Obrázek tlačítka

 6. V návrhové mřížce formuláře klikněte na místo, kam chcete umístit příkazového tlačítka.

  Spustí se Průvodce příkazového tlačítka.

 7. Na první stránce průvodce klikněte na jednotlivé kategorie v seznamu kategorie zobrazíte akcí, které průvodce můžete program příkazové tlačítko provádět. V seznamu Akce vyberte akce, které mají a klikněte na tlačítko Další.

 8. Klikněte na možnost možnosti Text nebo Obrázek, podle toho, zda chcete text nebo obrázek, který se má zobrazit na příkazové tlačítko.

  • Pokud chcete text zobrazený, můžete upravit text v poli vedle možnosti textu.

  • Pokud chcete obrázek, který má být zobrazena, průvodce navrhne obrázek v seznamu. Pokud chcete vybrat jiný obrázek, zaškrtněte políčko Zobrazit všechny snímky zobrazíte všechny obrázky příkazového tlačítka této Office Access 2007 poskytuje nebo klikněte na Procházet a vyberte obrázek, který je uložený jinde.

   Klikněte na Další.

 9. Zadejte vhodný název pro příkazové tlačítko. Tento krok je volitelný a tento název nezobrazuje na příkazové tlačítko. Však je vhodné zadejte vhodný název, takže když potřebujete v nápovědě k příkazové tlačítko později (například pokud nastavujete pořadí ovládacích prvků ve formuláři), bude mnohem snadnější odlišit příkazová tlačítka. Pokud příkazové tlačítko zavře formulář, třeba byste mohli nazvat ho cmdClose nebo CommandClose.

 10. Klikněte na Dokončit.

  Aplikace Access umístí příkazové tlačítko ve formuláři.

 11. Pokud chcete zobrazit jaké průvodce "naprogramován" za vás, postupujte takto volitelné:

  1. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

  2. Klikněte na kartu událostní v seznamu vlastností.

  3. Do pole vlastnosti Na klikněte na tlačítko Tlačítko Tvůrce .

   Access spustí Tvůrce maker a zobrazí makro, které v Průvodci vytvořili. Makro můžete upravit, pokud chcete (Další informace o úpravě makra, najdete v části Vysvětlení informací na makra, nebo pomocí odkazů v části Viz také ). Až budete hotovi, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zavřít na Zavřít zavřete Tvůrce maker. Pokud Access zobrazí výzvu k uložení změn a aktualizujte vlastnost, klikněte na Ano uložte změny nebo bez zamítnout změny.

 12. Na kartě Návrh ve skupině zobrazení klikněte na kartu zobrazení a potom na položku Formulářové zobrazení. Klikněte na nový příkazové tlačítko k potvrzení, že funguje podle očekávání.

Začátek stránky

Principy maker

Makro je nástroj, který umožňuje automatizace úkolů a přidání funkcí do formuláře, sestavy a ovládací prvky. Příkazové tlačítko přidáte do formuláře, například přiřadíte vlastnost události Při klepnutí na tlačítko makro, které obsahuje příkazy má tlačítko provádět pokaždé, když po kliknutí na.

Je vhodné přemýšlet o makra aplikace Access jako zjednodušený programovací jazyk vytvoříte kód vytvořením seznam akcí provádět. Když vytvoříte makra, vyberte každou akci z rozevíracího seznamu a potom vyplňte požadované informace pro každou akci. Makra můžete přidat funkci do formuláře, sestavy a ovládací prvky bez psaní kódu v modulu VBA. Makra poskytují podmnožinu příkazů, které jsou k dispozici v jazyce VBA a většina lidí jednodušší použít k vytvoření makra než zápis kód jazyka VBA.

Vytvoření makra pomocí Tvůrce maker, které je vidět na následujícím obrázku.

Tvůrce maker

Zobrazení Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

Další informace o vytváření maker pomocí odkazů v části Viz také v tomto článku.

Začátek stránky

Princip kód jazyka VBA

Jazyk VBA je programovací jazyk, který umožňuje vytvářet výkonné aplikace v Accessu. Jazyk VBA obsahuje stovky příkazů, které umožňují operací mnohem složitější než lze pomocí makra aplikace Access.

Jazyk VBA lze rozšířit pomocí ovládacích prvků třetích stran a můžete napsat vlastní funkcí a postupy pro vlastní specifických potřeb. Můžete také jazyka VBA pro integraci aplikace Access s dalšími aplikacemi.

A rychlý způsob, jak začít s VBA programování je prvním vytvoření makra aplikace Access a následný převod na kód jazyka VBA. Tohoto postupu najdete v části Převést makra a kód jazyka VBA. Tato funkce vytvoří nový modul obsahující VBA Procedura Function, který provádí operace odpovídající v makru. Taky otevře editoru jazyka Visual Basic, ve kterém můžete začít upravovat postup. Při práci v editoru jazyka Visual Basic, můžete klikněte klíčových slov a stiskněte klávesu F1 začít nápovědě pro vývojáře aplikace Access a další informace o jednotlivých klíčových slov. Můžete prozkoumat nápovědě pro vývojáře aplikace Access a seznamte se s nové příkazy usnadňující programovací úkoly, které chcete.

Začátek stránky

Převedení makra kódu jazyka VBA

Můžete Office Access 2007 automaticky převést makra nebo moduly VBA předmětu. Makra, která se připojují do formuláře nebo sestavy, lze převést a jestli existují jako neseskupenými objekty nebo vloženého makra. Můžete také převést globální makra, která nejsou přiřazena konkrétní formuláře nebo sestavy.

Makra, která se připojují do formuláře nebo sestavy

Tento postup převede VBA makra, které jsou uvedené (nebo vložené do) do formuláře nebo sestavy (nebo jeho ovládací prvky) a kód jazyka VBA se přidá do formuláře nebo sestavy modul třídy. Modul třídy může být součástí formuláře nebo sestavy a přesune s formulářem nebo sestavou, je-li přesunout nebo zkopírovat.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu a potom na příkaz návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině makra klikněte na Převést formuláře makra do jazyka Visual Basic nebo převedení sestavy makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makra formuláře nebo Převést makra sestavy vyberte, jestli se má přístup k přidání kódu pro funkce naformátují zpracování chyb ve vzorcích. Také pokud máte všechny komentáře v makrech, vyberte, jestli chcete nechat součástí komentářů v těchto funkcích. Klikněte na Převést na pokračovat.

  Pokud žádný modul třídy existuje pro formulář nebo sestavu, aplikace Access vytvoří a přidá postup modulu pro každé makro, který je spojený s formulářem nebo sestavou. Access změníte vlastnosti události formuláře nebo sestavy tak, aby spouštět nové procedury jazyka VBA místo makra.

 4. Prohlížení a úpravy kódu jazyka VBA:

  1. Když formuláře nebo sestavy je pořád otevřený, v návrhovém zobrazení, pokud není zobrazen seznam vlastností, stisknutím klávesy F4 zobrazte ji.

  2. Na kartě událostní seznamu vlastností klikněte do libovolného pole vlastnosti zobrazující [Neobsahuje žádné záznamy] a potom klikněte na Tlačítko Tvůrce . Chcete-li zobrazit vlastnosti událostí pro určitý ovládací prvek, klikněte na ovládací prvek ho vyberte. Chcete-li zobrazit vlastnosti událostí pro celý formulář nebo sestavu, vyberte z rozevíracího seznamu v horní části seznamu vlastností formuláře nebo sestavy.

   Access otevře editoru jazyka Visual Basic a zobrazí neobsahuje žádné záznamy v jeho modul třídy. Posouváním nahoru nebo dolů na Zobrazit další postupy, které jsou ve stejném třídy modul.

Převedení globální makra

 1. V navigačním podokně klikněte na název makra, které chcete převést.

 2. Na kartě Databázové nástroje ve skupině makra klikněte na Převést makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně Převést makro vyberte požadované možnosti a potom klikněte na Převést.

  Aplikace Access převede makro a otevře editoru jazyka Visual Basic.

 4. Prohlížení a úpravy kódu jazyka VBA:

  1. V editoru jazyka Visual Basic, pokud není zobrazeno podokno Průzkumník projektu, v nabídce Zobrazit klikněte na Prohlížeč projektu.

  2. Rozbalte strom v části název databáze, ve kterém právě pracujete.

  3. V části modulů kontroly poklikejte na modul Převést makra – název makra.

   Otevře se Editor jazyka Visual Basic modulu.

Funkce jazyka VBA připojení k vlastnost události

Když převedete globální makra jazyka VBA, kód jazyka VBA umístí do standardní modul. Na rozdíl od modul třídy standardní modul není součástí do formuláře nebo sestavy. Budete pravděpodobně chtít funkci přidružit vlastnosti události na formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku tak, aby kód přesně kdy a místo, kam chcete. K tomuto účelu buď do modul třídy zkopírujte kód jazyka VBA a potom ji přidružit vlastnost události, nebo může být zvláštní zavolat z vlastnost události na standardní modul pomocí následujícího postupu.

 1. V editoru jazyka Visual Basic, si poznamenejte název funkce. Pokud převést makro s názvem makro, například název funkce bude MyMacro().

 2. Zavřete Visual Basic Editor.

 3. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, ke kterému chcete přidružit funkci a potom klikněte na návrhové zobrazení.

 4. Klikněte na ovládací prvek nebo oddílu, ke kterému chcete přidružit funkci.

 5. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 6. Na kartě událostní seznamu vlastností klikněte na pole vlastnosti událostí, ke kterému chcete přidružit funkci.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti napište rovnítko (=) a za ním uveďte název funkce, například =makro(). Nezapomeňte závorky.

 8. Uložte formulář nebo sestavu kliknutím na Uložit Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 9. V navigačním podokně poklikejte na formulář nebo sestavu a otestovat a zkontrolovat, že kód běží jako je.

Teď vědět základní kroky pro přidání kódu jazyka VBA do databáze. Tento článek obsahuje jenom nejdůležitější informace o tom, jak začít; existuje řadu skvělých knih odkaz a online zdroje, které vám pomohou vytvořit programovací dovedností.

Začátek stránky

Naučte se používat v systému nápovědy

Office Access 2007 nabízí řadu způsobů, jak získat pomoc s vaší programování. Získání nápovědy kdykoli po kliknutí na tlačítko Nápověda v pravém horním rohu okna aplikace Access.

Vstupní bod nápovědy

Aplikace Access zobrazí v okně nápovědy.

Také při vytváření makra nebo procedury jazyka VBA, můžete klikněte na akce makra, klíčové slovo nebo název předdefinované funkce a potom stiskněte klávesu F1. Ve většině případů zobrazí se na téma nápovědy pro položku, která jste kliknuli.

Po Nápověda je jich otevřeno, přechod mezi stránkami pomocí navigačních tlačítek na panelu nástrojů.

Panel nástrojů Prohlížeče nápovědy

Například klikněte na Domů zobrazíte obsah a klepněte zpět, Předat dál, Zastavit nebo tlačítko Aktualizovat v aplikaci můžete přecházet mezi tématy nebo k načtení tématu. Můžete také prohledat systému nápovědy pro konkrétní informace zadáním hledaných slov do pole pod panel nástrojů a potom stisknutím klávesy ENTER nebo kliknutím na Hledat.

Pokud hledáte informace o plánování, je obvykle užitečné, které můžete prozkoumat přístup k nápovědě pro vývojáře kromě Nápověda pro Access.

Přejděte k nápovědě pro vývojáře aplikace Access

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka hledání.

  Tlačítko Hledat v okně Nápověda

  V okně nápovědy zobrazí seznam dostupných tématech nápovědy, které můžete procházet.

  Seznam pro vyhledávání v nápovědě

 2. Pokud jste připojení k Internetu, v části obsahu z webu Office Online, klikněte na Referenční informace pro vývojáře. Doporučujeme, abyste tímto způsobem, protože je vždy aktuální obsah z webu Microsoft Office Online. Pokud nejste připojení k Internetu nebo správce systému zakázal schopnost v okně nápovědy přejít do online režimu, můžete pořád zobrazit nápovědě pro vývojáře aplikace Access po kliknutí na Referenční informace pro vývojáře v části obsah z tohoto počítače.

 3. Nápověda k můžete procházet pomocí odkazů v tabulce obsahu nebo zadáním hledaných slov do pole pod panelem nástrojů a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Přepněte se zpátky do nápovědy k aplikaci Access, klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle tlačítka hledání a potom klikněte na Nápověda pro Access v části obsahu z webu Office Online nebo obsah z tohoto počítače.

Další informace o používání offline nebo online nápovědy klikněte v nabídce Stav připojení v pravém dolním rohu okna Nápověda a klepněte na tlačítko Vysvětlit tyto možnosti.

Připojení k webu Office Online z prohlížeče nápovědy

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×