Začínáme s používáním funkce TalkBack ve Skypu pro firmy pro Android

Skype pro firmy pro Android spolupracuje s funkcí TalkBack, integrovanou čtečkou obrazovky v telefonech a tabletech Android. Toto téma je určeno uživatelům se zrakovým postižením, kteří chtějí používat Skype pro firmy pro Android k volání, přijímání hlasových hovorů a videohovorů, výměně rychlých zpráv a pořádání online schůzek.

Poznámky : 

 • Pokud aplikaci Skype pro firmy pro Android ještě nemáte, stáhněte a nainstalujte si ji z obchodu Google Play.

 • K navigaci a zadávání údajů a příkazů můžete používat gesta, diktování a externí klávesnici.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití čtečky TalkBack najdete v článku Začínáme s aplikací TalkBack pro Android.

 • Klávesové zkratky a navigace v aplikaci Skype pro firmy pro Android se můžou lišit od Online Skypu pro firmy, který používáte ve webovém prohlížeči svého zařízení. Přejděte do části Klávesové zkratky pro Skype pro firmy pro Android.

V tomto tématu

První otevření Skypu pro firmy pro Android

Při prvním otevření aplikace Skype pro firmy pro Android zadejte profilové údaje a osobní preference.

 1. Na úvodní obrazovce mobilního zařízení přejděte na obrazovku, na které je ikona Skypu pro firmy pro Android, a přesuňte na ni fokus. Dvakrát klepněte.

 2. Na přihlašovací obrazovce přesuňte fokus na textové pole Přihlašovací adresa organizace. Poklepejte na pole a zadejte přihlašovací adresu, obvykle e-mailovou adresu.

 3. Přejeďte ke středu obrazovky, kde najdete tlačítko Pokračovat. Dvakrát klepněte.

 4. Na další obrazovce je fokus na textovém poli Heslo. Poklepejte na pole a zadejte heslo. Přejeďte ke středu obrazovky, kde najdete tlačítko Pokračovat. Dvakrát klepněte.

 5. Na další obrazovce do pole Jaké máte telefonní číslo? zadejte telefonní číslo, které chcete používat k volání, přijímání hovorů a připojování se ke schůzkám ze Skypu pro firmy pro Android.

 6. Na stejné obrazovce nezapomeňte zaškrtnout políčko Synchronizovat kontakty. Tím se sloučí kontakty ze Skypu pro firmy pro Android do seznamu kontaktů v mobilním zařízení.

 7. Přesuňte fokus na tlačítko Pokračovat a poklepejte na displej.

 8. Pokud chcete slyšet informace o skypových kontaktech, nadcházejících schůzkách a konverzacích, přejeďte po displeji shora dolů. Na další obrazovku se přesunete přejetím dvěma prsty zprava doleva.

 9. Pokud chcete slyšet další informace o práci s kontakty, přejeďte dolů po displeji. Na další obrazovku se přesunete přejetím dvěma prsty zprava doleva.

 10. Pokud chcete slyšet informaci o práci s kalendářem, přejeďte dolů po obrazovce. Na další stránku se přesunete, když se v pravém spodním rohu přesunete na tlačítko Pokračovat a poklepete na displej.
  Zobrazí se obrazovka Skypu pro firmy pro Android s vyhledávácím polem kontaktů v adresáři společnosti, nadcházejícími schůzkami a nedávnými konverzacemi.

Otevření Skypu pro firmy pro Android a přihlášení

 1. Na úvodní obrazovce mobilního zařízení přejděte na obrazovku, na které je ikona Skypu pro firmy pro Android, a přesuňte na ni fokus. Dvakrát klepněte.

 2. Přejeďte dolů po obrazovce. Uslyšíte své jméno a přihlašovací adresu. Dvakrát klepněte.
  Skype pro firmy pro Android se otevře.

  Tip : Pokud jste se ze Skypu pro firmy pro Android při posledním použití neodhlásili, aplikace se otevře bez výzvy k přihlášení.

Seznámení s uživatelským rozhraním Skypu pro firmy pro Android

Obrazovka Skypu pro firmy pro Android má čtyři části.

První část je záhlaví navrchu obrazovky. Na levém okraji tohoto záhlaví je váš profil. Když přesunete fokus na svůj profil, uslyšíte „Zobrazit nabídku nastavení profilu, tlačítko“. Profil otevřete poklepáním na tlačítko. Otevře se nabídka, kde můžete nastavit stav dostupnosti, změnit nastavení Skypu pro firmy pro Android, poskytnout zpětnou vazbu a odhlásit se. Nabídku zavřete přejetím dvěma prsty zprava doleva.

Na pravém okraji záhlaví jsou tlačítka SchůzkaKontakty. Pokud chcete zobrazit schůzky nebo spravovat kontakty, klepněte na tlačítko a pak poklepejte na displej. Obrazovku Schůzky nebo Kontakty zavřete tak, že v levém horním rohu přesunete fokus na tlačítko Zpět a poklepete na displej.

Hned pod záhlavím v druhé části: vyhledávací políčko, pomocí kterého můžete vyhledávat v adresáři společnosti. Přesuňte fokus na vyhledávací políčko a poklepejte na displej. Otevře se klávesnice na displeji. Zadejte nebo vyslovte jméno osoby, kterou chcete najít.

Pod vyhledávacím políčkem ve třetí části: nadcházející události a schůzky.

Pod touto čtvrtou částí: seznam nedávno použitých kontaktů. V tomto seznamu jsou uvedena jména kontaktů s daty posledních konverzací nebo schůzek.

Práce se čtečkou obrazovky TalkBack

Skype pro firmy pro Android funguje s integrovanou čtečkou obrazovky TalkBack. Když je čtečka Android TalkBack zapnutá, uslyšíte hlasitý popis všeho, čeho se na svém zařízení dotknete, co vyberete nebo aktivujete. Zahrnuje to příkazy, umístění, alternativní texty a obsah obrazovek a nabídek Skypu pro firmy.

Zapnutí čtečky TalkBack

 1. Na úvodní obrazovce mobilního zařízení přejděte na obrazovku, na které je tlačítko Nastavení. Klepnutím ho otevřete.

 2. Klepněte na Přístupnost.

 3. Klepněte na TalkBack.

 4. Posuňte přepínač do polohy Zapnuto.

 5. Klepněte na OK.

Navigace pomocí čtečky TalkBack za použití gest

Když je čtečka TalkBack zapnutá, můžete hledat příkazy, umístění a obsah posouváním prstem podél obrazovky. Pokud chcete vybrat nebo aktivovat příkaz nebo jiný prvek na obrazovce, poklepejte na displej. Pokud se chcete posunout nahoru, dolů, doleva nebo doprava, potáhněte dvěma prsty požadovaným směrem.

Nastavení předvoleb čtečky TalkBack

Zobrazí se úplný seznam gest, která se dají použít, když je funkce TalkBack zapnutá, a také mnoho možností přizpůsobení spolupráce zařízení s funkcí TalkBack.

 1. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na úvodní obrazovce přejděte na obrazovku, na které je tlačítko Nastavení a přesuňte na něj fokus. Dvakrát klepněte.

 3. Posuňte se na obrazovce dolů do oblasti Systém, až uslyšíte „Přístupnost“, a pak poklepejte na displej.

 4. Na obrazovce Přístupnost přesuňte fokus na příkaz TalkBack, který je tu většinou jako první. Uslyšíte, že čtečka TalkBack je zapnutá. Poklepejte na displej.

 5. Na obrazovce TalkBack přesuňte fokus na nabídku Nastavení poblíž pravého horního rohu a poklepejte na displej. Uslyšíte něco v tom smyslu, že jste v nastaveních čtečky TalkBack a zobrazuje se třináct položek z třiceti.

 6. Přejeďte dolů po obrazovce tak, aby fokus získal možnost Spravovat gesta. Dvakrát klepněte.

 7. Seznam dostupných gest, která můžete zapnout a upravit, prozkoumáte přejetím dolů po displeji.

 8. Pokud chcete nějaké gesto aktivovat, poklepejte na něj. Na další obrazovce přejeďte dolů k možnostem interpretace gesta.

 9. V nabídce Nastavení jsou i další možnosti:

  • Hlasitost řeči

  • Měnit výšku hlasu

  • Hlasová odezva klávesnice

  • Zatřesením spustit kontinuální čtení

  • Zvuková zpětná vazba

  • Prozkoumání dotykem

  • Kontextová nabídka jako seznam

  • Zkratka pro pozastavení a obnovení funkce TalkBack

 10. Chcete-li získat další informace o nějaké dostupné možnosti, poklepejte na displej. Pokud budete chtít nějakou možnost zapnout nebo vypnout, posuňte se na přepínač Zapnuto/Vypnuto a poklepejte na něj.

Vypnutí čtečky TalkBack

 1. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na úvodní obrazovce přejděte na obrazovku, na které je tlačítko Nastavení. Přesuňte na něj fokus a poklepejte na displej.

 3. Posuňte se na obrazovce dolů do oblasti Systém, až uslyšíte „Přístupnost“, a pak poklepejte na displej.

 4. Na obrazovce Přístupnost přesuňte fokus na příkaz TalkBack, který je tu většinou jako první. Uslyšíte, že čtečka TalkBack je zapnutá. Poklepejte na displej.

 5. Posuňte se na přepínač Zapnuto/Vypnuto a poklepejte na něj. Uslyšíte upozornění, že se chystáte zastavit funkci TalkBack.

 6. Přesuňte se na tlačítko OK a poklepejte na něj.

Další informace najdete v článku Začínáme s aplikací TalkBack pro Android.

Práce s dalšími funkcemi přístupnosti

Aby se vám s vaším zařízením s Androidem snadněji pracovalo, můžete si kromě zapnutí čtečky TalkBack na obrazovce Přístupnost nastavit i další funkce.

 1. Klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na úvodní obrazovce přejděte na obrazovku, na které je tlačítko Nastavení. Přesuňte na něj fokus a poklepejte na displej.

 3. Posuňte se na obrazovce dolů do oblasti Systém, až uslyšíte „Přístupnost“, a pak poklepejte na displej.

 4. Na obrazovce Přístupnost se posuňte dolů do oblasti Systém. Tady jsou některé z dostupných možností:

  • Titulky: Přidá titulky k dolní části všech obrázků. Můžete změnit velikost textu titulků. Můžete také nastavit styl titulků, například bílé na černém pozadí nebo žluté na modrém.

  • Gesta pro přiblížení obrazovky: Povolí funkci přibližování a oddalování zobrazení pomocí určitých gest, která jsou u tohoto nastavení také popsaná.

  • Velký text: Zvětší veškerý text na vašem zařízení.

  • Text s vysokým kontrastem: Zobrazuje text, zejména na tlačítkách, ve vysokém kontrastu.

  • Vyslovovat hesla: Umožňuje, abyste hesla nepsali, ale vyslovovali.

Vyhledání klávesových zkratek funkce TalkBack

Pokud se Skypem pro firmy pro Android používáte externí klávesnici, můžete aplikaci procházet pomocí kláves Tab, Shift+Tab, šipkami, klávesami Esc a Backspace a Enter. (Další informace najdete v části Klávesové zkratky pro Skype pro firmy pro Android.) Když používáte funkci TalkBack se zařízením Android máte navíc k dispozici další dvě desítky klávesových zkratek.

 1. Pokud se chcete vrátit na domovskou obrazovku, klepněte na tlačítko Androidu Domů a pak na něj poklepejte.

 2. Na úvodní obrazovce přejděte na obrazovku, na které je tlačítko Nastavení, přesuňte na něj fokus a poklepejte na displej.

 3. Posuňte se na obrazovce dolů do oblasti Systém, až uslyšíte „Přístupnost“, a pak poklepejte na displej.

 4. Na obrazovce Přístupnost přesuňte fokus na příkaz TalkBack, který je tu většinou jako první. Uslyšíte, že čtečka TalkBack je zapnutá. Poklepejte na displej.

 5. Na obrazovce TalkBack přesuňte fokus na nabídku Nastavení poblíž a poklepejte na displej. Uslyšíte něco v tom smyslu, že jste v nastaveních čtečky TalkBack a zobrazuje se třináct položek z třiceti dvou.

 6. Seznam projdete dolů přejetím nahoru dvěma prsty. Přejeďte dolů po obrazovce tak, aby fokus získal možnost Spravovat klávesové zkratky. Dvakrát klepněte.

 7. Seznam dostupných klávesových zkratek, které můžete používat, když je aplikace TalkBack zapnutá, prozkoumáte přejetím dolů po displeji. Seznam projdete dolů přejetím nahoru dvěma prsty.

 8. Pokud si chcete klávesovou zkratku poslechnout, přejeďte na ni. Uslyšíte něco jako „Domů, Alt+Shift+H“ nebo „Pozastavení nebo spuštění TalkBack, Alt+Shift+Z“.

 9. Obrazovku Spravovat klávesové zkratky zavřete klávesou Esc nebo Backspace. Nebo v zařízení přesuňte fokus na tlačítko Domů a poklepejte na displej.

Odhlášení ze Skypu pro firmy pro Android

 1. Ve Skypu pro firmy pro Android přesuňte fokus na svůj profil v levém horním rohu. Uslyšíte „Zobrazit nabídku nastavení profilu, tlačítko“. Dvakrát klepněte.

 2. Přejeďte dolů po profilu. Uslyšíte „Odhlásit“. Dvakrát klepněte. Uslyšíte „Odhlašování od Skypu pro firmy“.

Další informace

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×