Začínáme s aplikací Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy: Návod pro vedoucí pracovníky ve vzdělávání

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy je aplikace pro SharePoint Online, která pomáhá nastavit onenotové poznámkové bloky pro vaše pedagogy. Tato aplikace vytvoří poznámkový blok pro pedagogy, který zahrnuje tři typy dílčích poznámkových bloků:

 • Prostor pro spolupráci – poznámkový blok pro všechny pedagogy a vedoucí jejich skupin, přes který je možné sdílet dokumenty, organizovat akce a spolupracovat.

 • Knihovna obsahu – poznámkový blok pro učitele, který slouží ke sdílení materiálů ke kurzům se studenty. Učitelé můžou přidávat a upravovat svoje materiály, ale studenti můžou tento poznámkový blok jenom číst.

 • Poznámkové bloky pedagogů – soukromé poznámkové bloky, které se sdílí s každým vedoucím a s jednotlivými jeho pedagogy. Vedoucí můžou tyto poznámkové bloky kdykoliv otevřít, ale pedagogové nemůžou zobrazit poznámkové bloky jiných pedagogů.

Scénáře poznámkových bloků pedagogů

Zdokumentovali jsme několik možných způsobů, jak můžou vedoucí pedagogických skupin a jejich členové používat aplikaci Poznámkové bloky pro pedagogy. Vedoucí a pedagogové můžou působit na libovolné úrovni vzdělávacího procesu, základních, středních nebo vysokých školách nebo i na školním úřadě. Je jen na vás, kolik úrovní nastavíte. Protože se OneNote dodává na všech platformách a všech zařízeních, je teď ještě jednodušší učit se a spolupracovat kdykoliv a kdekoliv a na libovolném zařízení. Víme, že možnosti jsou skoro nekonečné a pokud máte nějaké nápady, sdílejte je s námi prosím na adrese OneNoteEdu@Microsoft.com.

Prostor pro spolupráci
 • Zápisy z pedagogických schůzek – uchovávejte všechny zápisy ze schůzek na jednom místě a budete moct na první pohled zjistit účast na schůzkách a prohlížet si poznámky. Poznámkové bloky můžou být přizpůsobené příslušným úrovním vzdělávacího systému, podle oddělení školního úřadu apod. OneNote těsně spolupracuje s Outlookem a Office a vedle toho nabízí široké možnosti hledání, takže nikdy neztratíte přehled o tom, co se kde děje.

 • Iniciativy – plánujte školní akce společně a mějte pohromadě všechno, co se týká třeba vylepšování školy nebo získávání finančních prostředků.

 • Průběhové grafy výsledků studentů – některé školy používají tuto inovativní metodu ke sledování výsledků práce studentů v průběhu školního roku.

 • Vytváření učebních plánů všech tříd – některé školy nastavily poznámkové bloky pro pedagogy pro konkrétní ročníky a pomocí nich vytváří rozvrhy hodin a osnovy pro celou školu. Třeba rozvržení učebního plánu matematiky 9. tříd mezi 10 učitelů, kteří se můžou podílet na jeho vytváření a sdílet svoje názory.

Knihovna obsahu
 • Zásady a postupy – uchovávejte důležité informace pohromadě, třeba klíčové e-maily s přílohami, školní řád a další věci. Protože OneNote funguje na všech zařízeních a platformách, dostanete se k němu kdykoliv a kdekoliv a dokonce i offline.

 • Kalendářní data a konečné termíny – odkazy, rychlé poznámky, kalendáře, konečné termíny, úkoly – to všechno můžete dát na jedno sdílené místo, které všichni kdykoliv najdou.

Použití soukromých poznámkových bloků pedagogů
 • Profesionální rozvoj – profesionální rozvoj a vzdělávání jsou důležité aspekty práce každého učitele a člena fakulty. Soukromé poznámkové bloky pedagogů se dají skvěle využít pro zachycení plánů profesionálního rozvoje a zpětné vazby a pro sdílení a získávání zpětné vazby od vedoucího pedagogů.

 • Pozorování ve třídách – moderní pozorování ve třídách můžete celé vést v osobním poznámkovém bloku pedagoga. Pořizujte fotky pomocí mobilní aplikace OneNote (na libovolném zařízení) a vkládejte je přímo do poznámkových bloků pedagogů. Během pozorování ve třídě můžete telefonem dělat zvukové nahrávky dění ve třídě nebo si můžete psát poznámky rukou. Díky flexibilní ploše stránky OneNotu máte mnohem širší možnosti, které můžete využít pro pozorování ve třídách.

 • Učební plány a zpětná vazba – učitel může vložit elektronický učební plán do svého soukromého poznámkového bloku a získávat k němu zpětnou vazbu od ostatních. Vedoucí pedagogů může snadno poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase (nebo když je offline) a to libovolným způsobem: textem, obrázkem, rukopisem, zvukem nebo dokonce i videem. Plocha onenotové stránky umožňuje mnohem flexibilněji poskytovat a sdílet zpětnou vazbu. Když se učitel nemůže dostavit na vyučování, může vedoucí pedagogů jeho učební plán vytisknout a předat suplujícímu učiteli.

 • Hodnocení – vedoucí pedagogů můžou shromažďovat a sdílet soukromé názory a hodnocení v poznámkovém bloku pedagoga.

 • Komunikace s rodiči – pomocí outlookové funkce Poslat do OneNotu může učitel jednoduše posílat důležité e-maily do soukromého poznámkového bloku pedagoga pro pozdější použití.

 • Osobní vzdělávací program – některé školy zvažovaly použití soukromých poznámkových bloků pedagogů pro shromažďování důležitých informací z osobního vzdělávacího programu studentů. Dají se použít jako soukromé místo pro komunikaci a spolupráci mezi vedoucím pedagogů a pedagogy.

Další možná použití poznámkových bloků pro pedagogy ve vzdělávání
 • Profesionální vzdělávací komunity – onenotové poznámkové bloky pro pedagogy považujeme za skvělý nástroj pro zavedení profesionálních vzdělávacích komunit ve školách. Vedoucí profesionální vzdělávací komunity („vedoucí pedagogů“) může rychle nastavit poznámkový blok, ve kterém lidé můžou rychle a efektivně spolupracovat v reálném čase. Spoluvlastníky poznámkového bloku jde taky snadno přidávat, a tak ředitel, zástupce ředitele a další správní zaměstnanci školy mají možnost sledovat, co se v poznámkovém bloku děje, nebo se k spolupráci sami připojit.

Co budete potřebovat

 • SharePoint Online nastavený pro vaši školu jako součást předplatného Office 365.

 • Účet organizace pro sebe (vedoucího) s oprávněními Úplné řízení, abyste mohli pomocí aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy vytvářet poznámkové bloky pedagogů.

 • Vaši pedagogové musí mít účet organizace pro Office 365.

 • Někdo z vaší školy s oprávněními Správce klienta musí aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy přidat mezi vaše sharepointové weby. Nasměrujte svého správce IT na místo v SharePoint Storu s aplikacemi, odkud si můžou aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy nainstalovat.

  Správce najde pokyny tady: Zjistěte, jak může správce IT nainstalovat pro vaši školu aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy.

 • Internet Explorer 10 nebo Internet Explorer 11, abyste mohli aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy používat. Měly by fungovat i ostatní moderní prohlížeče.

Na začátku postupujte podle následujících pokynů a vytvořte pomocí aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy poznámkový blok pro pedagogy.

Otevřete aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy.

 1. Přejděte na sharepointový web, na kterém chcete vytvořit poznámkové bloky pro pedagogy.

  Aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy teď podporuje vytváření poznámkových bloků pro pedagogy na vašem OneDrivu pro firmy. Váš správce IT najde další informace o nastavení školního webu pro poznámkové bloky pro pedagogy tady: Zjistěte, jak může správce IT nainstalovat pro vaši školu aplikaci Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy. Řekněte správci IT, aby vám dal vědět, kde web najdete, až bude web připravený k použití.

 2. V pravém horním rohu klikněte na A-Gear (vložené) a pak klikněte na Obsah webu.

  Obsah webu

 3. Klikněte na Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy.

  Vytvořte nový poznámkový blok pro zaměstnance.

  Tip: Pokud není aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy na první stránce zobrazená, projděte si dole na stránce obsah webu nebo aplikaci vyhledejte pomocí vyhledávacího pole obsahu webu.

  Poznámka: Aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy už musí být nainstalovaná a vy (vedoucí) musíte mít k tomuto sharepointovému webu oprávnění Úplné řízení.

Vytvořte poznámkový blok pro pedagogy.

 1. V dostupných možnostech klikněte na Vytvořit poznámkový blok pro pedagogy.

  Vítá vás aplikace pro vytváření poznámkových bloků pro zaměstnance.

 2. Dejte novému poznámkovému bloku nějaký název a klikněte na Další.

  Tip: Doporučujeme vytvořit pro každou skupinu pedagogů samostatný poznámkový blok. Třeba pokud jste vedoucím několika skupin pedagogů, vytvořte poznámkový blok pro každou z nich. Dejte každému poznámkovém bloku jedinečný název, abyste ho vy i pedagogové snadno poznali. Poznámkové bloky můžete pojmenovat třeba „Učitelé do 6. ročníku“, další pak „Učitelé do 9. ročníku“ a tak dále.

  Poznámka: Každý poznámkový blok musí mít jedinečný název, který nesmí obsahovat znaky # / * ? " | < > : . % ' \.

  Přehled poznámkového bloku

(Volitelné) Přidání dalšího spoluvlastníka z vašich pedagogů

Na této obrazovce máte možnost přidat další vlastníky poznámkového bloku (můžete jich přidat, kolik budete chtít). Každý přidaný vlastník poznámkového bloku bude mít stejná oprávnění jako vy.

 • Zadejte jména spoluvlastníků a klikněte na Další.

  Přidat spoluvlastníka

  Dokončení přidávání spoluvlastníka

Přidání pedagogů do poznámkového bloku pro pedagogy

Pedagogy můžete přidat ručně nebo hromadně.

Poznámka: Abyste to mohli udělat, musí mít pedagogové účet organizace pro Office 365. Pokud nevíte, jestli ho mají nebo ne, obraťte se na správce IT.

Přidání pedagogů jednotlivě

 1. Napište jméno pedagoga do textového pole a stiskněte Enter.

  Jak budete psát, bude aplikace vyhledávat možné shody. Můžete třeba napsat „Jakub“ a aplikace najde všechny pedagogy s tímto jménem.

  Přidejte zaměstnance jednotlivě.

 2. Opakujte krok 1, dokud nepřidáte všechny pedagogy, a pak klikněte na Další.

Hromadné přidání pedagogů

 1. Zkopírujte seznam jmen pedagogů oddělených středníky (;) a vložte ho do textového pole.

  Po vložení jmen pedagogů do textového pole bude aplikace vyhledávat každé jméno. Automatické rozpoznávání jmen může aplikaci chvíli trvat. Když u některého jména nenajde shodu, můžete jméno napsat znova nebo ho z textového pole odebrat.

  Hromadně přidejte zaměstnance do poznámkového bloku.

 2. Až přidávání všech pedagogů dokončíte a všechna jména budou rozpoznaná, klikněte na Další.

Vytvoření poznámkového bloku pro každého pedagoga s oddíly

 1. Nechte zaškrtnutá políčka u výchozích oddílů, které se mají vytvořit v poznámkových blocích všech pedagogů.

  Návrh soukromých prostorů

 2. Pokud chcete do poznámkových bloků všech pedagogů přidat další oddíly, klikněte na Přidat další.

 3. Až budete hotovi, klikněte na Další.

  Oddíly můžete přidávat, odebírat a odstraňovat přímo v poznámkových blocích pedagogů, když už je poznámkový blok pro pedagogy vytvořený.

Dokončení poznámkového bloku pro pedagogy

 1. Klikněte na Poznámkový blok vedoucího nebo Poznámkový blok pedagoga a ověřte, jak budou vypadat dílčí poznámkové bloky a oddíly, které se pro pedagogy vytvoří.

 2. Kliknutím na Vložená šipka Zpět b se vrátíte zpátky k přidávání a odebírání oddílů. Nebo klikněte na Vytvořit a aplikace vytvoří poznámkový blok pro pedagogy.

  podívejte se na náhled poznámkového bloku.

 3. Kliknutím na odkaz s názvem poznámkového bloku (v tomto příkladu má název Učitelé do 6. roč.) otevřete poznámkový blok v OneNotu. Kromě automatického odeslání e-mailu si můžete odkaz zkopírovat a poslat ho e-mailem nebo uložit pro pozdější použití. Můžete to udělat i později, a to tak, že v OneNotu 2013 kliknete pravým tlačítkem na poznámkový blok v seznamu poznámkových bloků a pak kliknete na Kopírovat odkaz na poznámkový blok.

  Všichni pedagogové z jedné skupiny používají pro přístup k poznámkovému bloku pro pedagogy stejný odkaz. Pokud uděláte poznámkové bloky pro několik skupin pedagogů, bude každý odkaz jiný.

  Hotovo.

  Tip: Než pozvete pedagogy, aby si otevřeli poznámkový blok pro pedagogy, můžete přidat obsah do Knihovny obsahu. Během přípravy poznámkového bloku si udělejte kopii odkazu, a až budete mít všechno připravené, nasdílejte tento odkaz pedagogům.

Získání odkazů na všechny poznámkové bloky pro pedagogy, které máte

Pokud chcete najít jakýkoli odkaz na svůj poznámkový blok pro pedagogy, jednoduše spusťte aplikaci a klikněte na tlačítko Získat odkazy na poznámkový blok.

Získejte odkazy na svoje poznámkové bloky.

Zobrazí se stránka se všemi poznámkovými bloky pro pedagogy, které jste vytvořili, a odkazy na každý z nich. Jednoduše vyberte odkaz, zkopírujte ho stisknutím Ctrl+C a vložte do e-mailu pro pedagogy.

Jak moji pedagogové najdou odkaz na poznámkový blok pro pedagogy?

OneDrive pro firmy

Pokud vedoucí vytvoří poznámkový blok pro pedagogy na svém OneDrivu pro firmy nebo na sharepointovém týmovém webu, zobrazí se pedagogům automaticky na OneDrivu pro firmy v jejich složkách Sdílené se mnou.

V tomto příkladě vedoucí vytvořil poznámkový blok Učitelé do 6. roč. a přidal všechny pedagogy v týmu. Když pedagog přejde na svůj OneDrive pro firmy a podívá se, co je u odkazu Sdílené se mnou, automaticky se mu zobrazí poznámkový blok Učitelé do 6. roč..

Sdílí se se mnou

Sharepointový týmový web

V některých školách vytváří všichni pedagogové poznámkové bloky pro pedagogy na konkrétním týmovém webu. Pokud je to případ i vaší školy, přidá aplikace Onenotové poznámkové bloky pro pedagogy do navigačního podokna Snadné spuštění pro SharePoint na levé straně obrazovky automaticky položku Poznámkové bloky pro pedagogy.

Nalezení propojení se SharePointem

vaše dokončené poznámkové bloky

Správa poznámkové bloky pro pedagogy

Ke správě dalších možností pro poznámkové bloky pro pedagogy, klikněte na tlačítko Spravovat poznámkové bloky.

Snímek obrazovky s ikonou Seznamy poznámkového bloku

Zobrazí se na stránku, která zobrazuje všechny poznámkové bloky pro pedagogy vytvořený můžete i informace o přizpůsobení každého z nich.

Možnosti zahrnují:

 • Přejmenování pedagogy oddíly – přejmenovat všechny pedagogy oddíly, klikněte na malou ikonu tužka a zadejte název nového oddílu. Nezapomeňte po přejmenování zaměstnanců oddílů klikněte na Uložit.

 • Přidání pedagogů oddíly – k distribuci nový oddíl pro všechny pedagogy, klikněte na tlačítko Přidat oddíl. Ujistěte se, že po přidání skupin studentů klikněte na Uložit.

 • Uzamčení prostor pro spolupráci – povolení této možnosti se změní prostor pro spolupráci jen pro čtení (nebo uzamčení) pro všechny pedagogy zabránit v úpravách. Můžete přepínat přepnout z uzamčené na odemknout kdykoli.

 • Otevřít poznámkový blok pro pedagogy , klikněte na Otevřít otevřete Poznámkový blok pro pedagogy.

 • Sdílení odkazu na Poznámkový blok pro pedagogy – odeslání odkazu na Poznámkový blok pro pedagogy zaměstnancům, vyberte a zkopírujte tak text do pole propojení a potom je vložte do e-mailu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×